O liczyć się z każdym groszem w kontekście problemu wyróżniania jednostek leksykalnych

Autor

  • Iwona Kosek Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  • Sebastian Przybyszewski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.06

Słowa kluczowe:

frazeologia, jednostki języka, leksykografia

Abstrakt

On liczyć się z każdym groszem ‘to count every penny’ in the context of limiting lexical units

The article discusses the status of the string liczyć się z każdym groszem ‘to spend money carefully, to count every penny’, lit. ‘to reckon with every penny’. The authors quote numerous instances from the Polish corpus, and claim that the formal and functional features of this expression indicate that its status is different from what can be gathered from dictionaries of Polish where it is treated as a variant of the multiword expression liczyć się z groszem. Opposing this claim, we indicate another meaning of the linguistic unit liczyć się z czymś, one not noted in dictionaries: ‘to dispose of something carefully’; accordingly, the strings liczyć się z groszem and liczyć się z każdym groszem are treated as instantiations of this unit.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy” nr 8, s. 356–364.

Bogusławski A., 1987, Obiekty leksykograficzne a jednostki języka, [w:] Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. II, Białystok, s. 13–34.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, www.nkjp.pl.

PSF: K. Głowińska, Popularny słownik frazeologiczny, Warszawa 2000.

Skorupka S., 41985, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.

WSF: A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz (oprac.), Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa 2007.

WSJP: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, www.wsjp.pl.

Pobrania

Opublikowane

2016-04-02

Jak cytować

Kosek, I. . i Przybyszewski, S. . (2016) „O liczyć się z każdym groszem w kontekście problemu wyróżniania jednostek leksykalnych”, LingVaria, 11(21), s. 65–72. doi: 10.12797/LV.11.2016.21.06.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna

Informacje o finansowaniu