O coming oucie i wyrażeniach pokrewnych w polszczyźnie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.10

Słowa kluczowe:

zapożyczenia właściwe, anglicyzmy, coming out, outing

Abstrakt

On coming out and Related Constructions in Polish

The aim of the present paper is to discuss the English lexical borrowing coming out, together with some related constructions, used in Polish. The construction in question was originally used in Polish in LGBT community to denote the process of disclosing one’s own non-heterosexual orientation; now, however, it has significantly expanded its range of contexts. The construction is thus used in many different contexts, connected with e.g. one’s religion, details about one’s earnings, etc. Interestingly enough, the meaning of other constructions, such as outing, has not been extended. In the article, descriptions of the meanings of the forms in question have been illustrated with numerous examples taken from the National Corpus of Polish (NKJP) and the MoncoPL Corpus.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

COCA: Corpus of Contemporary American English, [on-line:] https://www.english-corpora.org/coca (dostęp: 15 VI 2020).

Dunaj B., Mycawka M., 2017, O potrzebnych i niepotrzebnych zapożyczeniach z języka angielskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 12, s. 67‒80.

Kita M., 2016, Coming out w polskiej przestrzeni dyskursywnej, Katowice.

Mańczak-Wohlfeld E., 1995, Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Kraków.

MoncoPL: Wyszukiwarka korpusowa Monco, [on-line:] https://monco.frazeo.pl (dostęp: 20 VIII 2021).

Narodowy Korpus Języka Polskiego, praca zbiorowa, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa 2012.

Niepytalska-Osiecka A., 2016, O najnowszych znaczeniach czasowników wyautować i wyautować się, „Poradnik Językowy” nr 6, s. 77‒84.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [on-line:] https://nkjp.pl.

OED: Oxford English Dictionary, [on-line:] oed.com (dostęp: 15 VI 2020).

Pęzik P., 2020, Budowa i zastosowania korpusu monitorującego MoncoPL, „Forum Lingwistyczne” 7, s. 133‒150, https://doi.org/10.31261/FL.2020.07.11. DOI: https://doi.org/10.31261/FL.2020.07.11

SZA: E. Mańczak-Wohlfeld, L. Wiśniakowska (red.), Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, Warszawa 2010.

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, praca zbiorowa, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska,

M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Kraków 2018.

Witalisz A., 2016, Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim, Kraków.

WSJP PAN: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] https://www.wsjp.pl.

Opublikowane

2021-11-18

Jak cytować

Zabawa, M. . (2021) „O coming oucie i wyrażeniach pokrewnych w polszczyźnie”, LingVaria, 16(2(32), s. 107–118. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.10.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna