Rosja, kobieta, ekspresja…

O strategiach wyparcia Innego w tłumaczeniu Życia o. Wasyla Leonida Andriejewa

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.27.04

Keywords:

manipulation, assimilation, exoticism, expressionism, strangeness

Abstract

Russia, Women and Expression… On the Strategies of Removing the Stranger from Translation of Leonid Andreev’s Short Story: Žiznʹ Vasiliâ Fivejskogo

The article presents a comparative analysis of two Polish translations of Leonid Andreev’s short story Жизнь Василия Фивейского, made by: Stanislawa Kruszewska (Żywot Bazylego Fiwejskiego) and Henryk and Jan Zbierzchowski (Życie o. Wasyla / Ojciec Wasyl z Teb). The aim of the comparison is to describe numerous types of manipulation strategies used by Zbierzchowski brothers in order to adjust the story to the norms of target culture. The changes in their translation are related to cultural, aesthetic and gender “strangeness”, which has been removed from the text. In the Author’s opinion, most of the assimilating strategies used by translators should be analyzed in the context of Henryk Zbierzchowski’s literary works.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Andrejew, L. (2008), Žiznʹ Vasiliâ Fivejskogo, ÈKSMO, Moskwa.
View in Google Scholar

Andrejew, L. (1906a), Żywot Bazylego Fiwejskiego, tłum. S. Kruszewska, G. Gebethner i Spółka, Warszawa.
View in Google Scholar

Andrejew, L. (1906b), Życie O. Wasyla – Otchłań. Dwie nowele, tłum. H. i J. Zbierzchowscy, W. Podwiński, Lwów.
View in Google Scholar

Balcerzan, E. (1998), Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Śląsk, Katowice.
View in Google Scholar

Barański, Z. (1975), „Leonid Andriejew i początki ekspresjonizmu”, w: Barański, Z., Semczuk, A. (red.), Literatura rosyjska w zarysie, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Berman, A. (2009), „Przekład jako doświadczenie obcego”, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków, s. 249‑264.
View in Google Scholar

Bilczewski, T. (2010), Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Burzyńska, A. (2007), „Feminizm”, w: Burzyńska, A., Markowski, M.P., Teorie literatury XX wieku, Znak, Kraków, s. 389-437.
View in Google Scholar

Dąmbska‑Prokop, U. (2006), „Nowe a obce”, Między Oryginałem a Przekładem, XI, Kraków, s. 185‑196.
View in Google Scholar

Jesiołek, E. (2006), „Czy przekład musi być obcy?”, Między Oryginałem a Przekładem, XI, Kraków, s. 213‑220.
View in Google Scholar

Kotkiewicz, A. (2000), Z dziejów ekspresjonizmu rosyjskiego. Opowiadania Leonida Andriejewa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.
View in Google Scholar

Kwieciński, P. (2001), Disturbing strangeness. Foreignisation and domestication in translation procedures in the context of cultural asymmetry, Edytor, Toruń.
View in Google Scholar

Legeżyńska, A. (1999), Tłumacz i jego kompetencje autorskie, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Lewicki, R. (2000), Obcość w odbiorze przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.
View in Google Scholar

Nowak, O. (2009), „«Ona i ja». Płeć biologiczna i gender w przekładzie, w tłumaczeniu powieści Ángeles Mastretty Arráncame la vida”, Między Oryginałem a Przekładem, XV, Kraków, s. 361‑374.
View in Google Scholar

Waszczuk, W. (2000), Pisarz wobec koniunktury. Twórczość literacka Henryka Zbierzchowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.
View in Google Scholar

Wierzbicki, A. (2001), Groźni i wielcy. Polska myśl historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despotii, Sic!, Warszawa.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2015-04-18

How to Cite

Rozwadowska, K. (2015). Rosja, kobieta, ekspresja…: O strategiach wyparcia Innego w tłumaczeniu Życia o. Wasyla Leonida Andriejewa. Między Oryginałem a Przekładem, 21(1/27), 41–55. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.27.04