Rosja, kobieta, ekspresja…

O strategiach wyparcia Innego w tłumaczeniu Życia o. Wasyla Leonida Andriejewa

Authors

  • Kinga Rozwadowska Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.27.04

Keywords:

manipulation, assimilation, exoticism, expressionism, strangeness

Abstract

Russia, Women and Expression… On the Strategies of Removing the Stranger from Translation of Leonid Andreev’s Short Story: Žiznʹ Vasiliâ Fivejskogo

The article presents a comparative analysis of two Polish translations of Leonid Andreev’s short story Жизнь Василия Фивейского, made by: Stanislawa Kruszewska (Żywot Bazylego Fiwejskiego) and Henryk and Jan Zbierzchowski (Życie o. Wasyla / Ojciec Wasyl z Teb). The aim of the comparison is to describe numerous types of manipulation strategies used by Zbierzchowski brothers in order to adjust the story to the norms of target culture. The changes in their translation are related to cultural, aesthetic and gender “strangeness”, which has been removed from the text. In the Author’s opinion, most of the assimilating strategies used by translators should be analyzed in the context of Henryk Zbierzchowski’s literary works.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrejew, L. (2008), Žiznʹ Vasiliâ Fivejskogo, ÈKSMO, Moskwa.

Andrejew, L. (1906a), Żywot Bazylego Fiwejskiego, tłum. S. Kruszewska, G. Gebethner i Spółka, Warszawa.

Andrejew, L. (1906b), Życie O. Wasyla – Otchłań. Dwie nowele, tłum. H. i J. Zbierzchowscy, W. Podwiński, Lwów.

Balcerzan, E. (1998), Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Śląsk, Katowice.

Barański, Z. (1975), „Leonid Andriejew i początki ekspresjonizmu”, w: Barański, Z., Semczuk, A. (red.), Literatura rosyjska w zarysie, PWN, Warszawa.

Berman, A. (2009), „Przekład jako doświadczenie obcego”, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków, s. 249‑264.

Bilczewski, T. (2010), Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, Kraków.

Burzyńska, A. (2007), „Feminizm”, w: Burzyńska, A., Markowski, M.P., Teorie literatury XX wieku, Znak, Kraków, s. 389-437.

Dąmbska‑Prokop, U. (2006), „Nowe a obce”, Między Oryginałem a Przekładem, XI, Kraków, s. 185‑196.

Jesiołek, E. (2006), „Czy przekład musi być obcy?”, Między Oryginałem a Przekładem, XI, Kraków, s. 213‑220.

Kotkiewicz, A. (2000), Z dziejów ekspresjonizmu rosyjskiego. Opowiadania Leonida Andriejewa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.

Kwieciński, P. (2001), Disturbing strangeness. Foreignisation and domestication in translation procedures in the context of cultural asymmetry, Edytor, Toruń.

Legeżyńska, A. (1999), Tłumacz i jego kompetencje autorskie, PWN, Warszawa.

Lewicki, R. (2000), Obcość w odbiorze przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.

Nowak, O. (2009), „«Ona i ja». Płeć biologiczna i gender w przekładzie, w tłumaczeniu powieści Ángeles Mastretty Arráncame la vida”, Między Oryginałem a Przekładem, XV, Kraków, s. 361‑374.

Waszczuk, W. (2000), Pisarz wobec koniunktury. Twórczość literacka Henryka Zbierzchowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.

Wierzbicki, A. (2001), Groźni i wielcy. Polska myśl historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despotii, Sic!, Warszawa.

Downloads

Published

2021-06-20

How to Cite

Rozwadowska, K. (2021). Rosja, kobieta, ekspresja…: O strategiach wyparcia Innego w tłumaczeniu Życia o. Wasyla Leonida Andriejewa. Między Oryginałem a Przekładem, 21(1(27), 41–55. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.27.04