Interpretation of the Source Language Text as a Means of Adjusting Translation to the Target Language Culture on the Example of Selected 18th Century Translations

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.26.02

Keywords:

interpretation/manipulation, translation adjustment of the source language, the target language culture, 18th century translations

Abstract

Interpretacja języka źródłowego jako dostosowanie przekładu do wymogów kultury języka docelowego w oparciu o przykłady wybranych osiemnastowiecznych tłumaczeń


Celem artykułu jest przedstawienie przykładów interpretacji języka źródłowego jako dostosowanie przekładu do wymogów kultury języka docelowego w oparciu o dwa osiemnastowieczne tłumaczenia. Wspomniane tłumaczenia obejmują: Robinsona Crusoe Daniela Defoe/Przypadki Robinsona Kruzoe – tłum. Jan Chrzciciel Albertrandi (1769) oraz The Merry Wives of Windsor Williama Szekspira/Samochwał albo Amant Wilkołak – tłum. Franciszek Zabłocki (1782). W części teoretycznej omówione są poglądy na przekład i kulturę pisarzy polskiego oświecenia. W części praktycznej z kolei analizowane są wybrane przykłady interpretacji/manipulacji języka źródłowego jako dostosowanie przekładu do wymogów kultury języka docelowego. Artykuł kończą stosowne wnioski.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Balcerzan, E. (1977), Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440‑1974. Antologia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
View in Google Scholar

Chalvin, A., Lange, A., Monticelli, D. (2011), Between Cultures and Texts, Peter Lang, Frankfurt am Main.
View in Google Scholar

Defoe, D. (1769), Przypadki Robinsona Kruzoe, przeł. J.Ch. Albertrandi, nakładem Michała Grela, Warszawa.
View in Google Scholar

Defoe, D. (1904), Robinson Crusoe, Hodder and Stoughton, London, [on‑line] http://www.ccel.org/ccel/defoe/crusoe.html – 20.08.2013.
View in Google Scholar

Kałużna, A. (2011), English Literary Translations into Polish until 1800, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
View in Google Scholar

Macmillan English Dictionary for advanced learners (2002), Bloomsbury Publishing, London.
View in Google Scholar

Majda, J. (red.) (1985), Okresy literackie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
View in Google Scholar

Nida, E., Taber, R. (1969), The Theory and Practice of Translation, United Bible Societies, Leiden.
View in Google Scholar

Palumbo, G. (2009), Key Terms in Translation Studies, Continuum, London.
View in Google Scholar

Shakespeare, W. (1782), Samochwał albo Amant Wilkołak, przeł. F. Zabłocki, Drukarnia DUFOUR Drukarza J. K. MCI y Rzepltey, Warszawa.
View in Google Scholar

Shakespeare, W. (1999), [Etext#1781], The Merry Wives of Windsor, Project Gutenberg.
View in Google Scholar

Sinko, Z. (1968), Powieść zachodnioeuropejska w kulturze literackiej polskiego Oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.
View in Google Scholar

The New Lexicon Webster’s Encyclopedic Dictionary of the English Language (1988), Lexicon Publications, Inc., New York.
View in Google Scholar

Tylor, E.B., “Culture”, [on‑line] www.britannica.com/EBchecked/topic/146289/culture – 20.08.2014.
View in Google Scholar

Ziętarska, J. (1969), Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2014-11-13

How to Cite

Kałużna, A. (2014). Interpretation of the Source Language Text as a Means of Adjusting Translation to the Target Language Culture on the Example of Selected 18th Century Translations. Między Oryginałem a Przekładem, 20(4/26), 9–25. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.26.02