Manipulizm a pierwsze pełne tłumaczenie „Dziadów” na język angielski

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.03

Keywords:

Dziady, Mickiewicz, Kraszewski, Forefathers’ Eve, manipulism

Abstract

Manipulism and the First Complete Verse Translation of “Dziady” into English
How did the translator cope with the task of translating into English the national poetic drama series which, together with Pan Tadeusz and Wesele, is considered to be one of the national epics? Did he manage to respond to the linguistic and cultural challenges such as: the complicated structure of the Romantic drama, the combination of low and grand styles, the depiction of Polish society at the time of the Partitions, the interweaving of historical and autobiographical events into the texture of the plot and the Polish reality pictured? Is the epic translatable at all? This translation – like all others – “was not made in the vacuum” which influenced the rendition of its Polishes and the loose structure of Romantic drama. The author of this paper identifies changes and deformations of the Polish Dziady in Kraszewski’s translation and shows their cause.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bałuk-Ulewiczowa, T. (2000), Beyond Cognizance: Fields of Absolute Untranslatability, w: Kubiński, W., Kubińska O., Wolański, T. (eds.) (2000), Przekładając nieprzekładalne…, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 173-182.

Barańczak, S. (1994), Ocalone w tłumaczeniu, Wydawnictwo a5, Poznań.

Bukowski, P., Heydel, M. (2009), Przekład – język – literatura, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków, s. 5-37.

Even-Zohar, I. (2009), Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków, s. 195-203.

Heydel, M. (2009), „Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem”, Teksty Drugie, 6, s. 21-33.

Kapolka, G.T. (2001), recenzja (Mickiewicz, A., Dziady (Forefathers’ Eve): Dresden Text, Charles S. Kraszewski (transl.), Libella Veritatis, Lehman, PA), The Polish Review, 46, 3, s. 371-373.

Kapuściński, R. (1994), Imperium, trans. K. Główczewska, A.A. Knopf, New York.

Kraszewski, Ch.S. (2016), Introduction, w: Mickiewicz, A., Forefathers’ Eve, trans. Ch.S. Kraszewski, Glagoslav Pulications, London, s. 5-124.

Lefevere, A. (2002) Translation/History/Culture: A Sourcebook, Routledge, London. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203417607

Mickiewicz, A. (1982), Utwory dramatyczne, t. 3, Czytelnik, Warszawa.

Peterkiewicz, J. (1958), „Cyprian Norwid. Letters”, Botteghe Oscure, 22, s. 178-190.

Polańczyk, D. (1997), II I IV część „Dziadów” Adama Mickiewicza, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin.

Stefanowska, Z. (1984), Dziady, w: Hutkiewicz, A. [et al.] (red.), Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Toury, G. (1995), Descriptive Translation Studies and Beyond, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia.

Toury, G. (2009), Metoda opisowych badań przekładu, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków, s. 205-221.

Venuti, L. (1992), Rethinking Translation. Discourse, Subjectivity, Ideology, Routledge, London–New York.

Venuti, L. (1995), The Translator’s Invisibility. A History of Translation, Routledge, London–New York.

Venuti, L. (1998), The Scandals of Translation. Towards an Ethics of Difference, Routledge, London–New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203269701

Downloads

Published

2019-03-31

How to Cite

Brajerska-Mazur, A. (2019). Manipulizm a pierwsze pełne tłumaczenie „Dziadów” na język angielski. Między Oryginałem a Przekładem, 25(1 (43), 47–65. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.03