Ekwiwalencja przekładu w kontekście oceny wiarygodności zeznań świadka

Authors

  • Katarzyna Liber-Kwiecińska Uniwersytet Jagielloński, Kraków https://orcid.org/0000-0001-5621-5826
  • Magdalena Brol Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Agnieszka Głowacka Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Justyna Kudyk Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Marta Pasiut Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.07

Keywords:

equivalence, credibility assessment, eyewitness testimony, translation, comparative analysis

Abstract

Equivalence of Written Translation in the Context of the Assessment of the Credibility of Witness Testimony
This article presents a study on the equivalence of written translation in the context of the assessment of the credibility of witness testimony. Part one examines psychological criteria for assessing the credibility of testimony and linguistic indicators of deception that formed the theoretical basis of the study. Translations gathered during the study were analyzed linguistically and compared with original in order to categorize the errors and mistakes made by translators before and after learning the criteria of statements credibility assessment in training. The article also presents a comparative analysis of the assessments made by expert judges with regard to both the original testimonies and the translations thereof. The results of the statistical analysis showed that there are certain differences in the assessment of an original and its translation, and knowledge of the criteria for determining the credibility of a witness’s testimony has a positive impact on translation equivalence.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amado, B., Arce, R., Fariña, F., Vilariño, M. (2016), „Criteria-Based Content Analysis (CBCA) Reality Criteria in Adults: A Meta-analytic Review”, International Journal of Clinical and Health Psychology, 16, 2, s. 201-210, https://dx.doi.org/10.1016/j.ijchp.2016.01.002. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2016.01.002
View in Google Scholar

Antas, J. (2008), O kłamstwie i kłamaniu, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Choudhury, F. (2014), „Can Language Be Useful in Detecting Deception? The Linguistic Markers of Deception in the Jodi Arias Interview”, The UCLan Journal of Undergraduate Research, 7, 2, s. 78-92.
View in Google Scholar

Hale, S.B. (2004), The Discourse of Court Interpreting. Discourse Practices of the Law, the Witness and the Interpreter, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.52
View in Google Scholar

Krejtz, K., Krejtz, I. (2009), „Wybrane statystyki zgodności między sędziami w analizie treści”, w: Stemplewska-Żakowicz, K., Krejtz, K. (red.), Wywiad psychologiczny, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa, s. 231-249.
View in Google Scholar

Köhnken, G., Schimossek, E., Aschermann, E., Höfer, E. (1995), „The Cognitive Interview and the Assessment of the Credibility of Adults’ Statements”, Journal of Applied Psychology, 80, 6, s. 671-684, http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.80.6.671. DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.80.6.671
View in Google Scholar

Liber, K. (2017a), Analiza wewnątrztekstowa jako element kryterialnej analizy danych (CBCA), niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Śląski.
View in Google Scholar

Liber, K. (2017b), „Trafność diagnostyczna dodatkowych kryteriów Criteria-Based Content Analysis”, w: Wojciechowski, B.W. (red.), Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami, Difin, Warszawa, s. 221-237.
View in Google Scholar

Maciejski, M. (2015), „Reguły sędziowskiej oceny wiarygodności zeznań świadków”, w: Wojciechowski, B.W. (red.), Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań, Difin, Warszawa, s. 176-211.
View in Google Scholar

Tabakowska, E. (1995), Gramatyka i obrazowanie: wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Polska Akademia Nauk, Kraków.
View in Google Scholar

Wojciechowski, B. (2016), Analiza i ocena zeznań świadków, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
View in Google Scholar

Vrij, A. (2009), Wykrywanie kłamstw i oszukiwania. Psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej, tłum. T. Sieczkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2019-03-31

How to Cite

Liber-Kwiecińska, K., Brol, M., Głowacka, A., Kudyk, J., & Pasiut, M. (2019). Ekwiwalencja przekładu w kontekście oceny wiarygodności zeznań świadka. Między Oryginałem a Przekładem, 25(1 (43), 119–146. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.43.07