Zbiór pierwszych japoników w Krakowie

Wokół nieznanej wystawy w Muzeum Techniczno-Przemysłowym 1872

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2023.89.07

Słowa kluczowe:

Muzeum Techniczno-Przemysłowe, Adrian Baraniecki, japonika, Władysław Łuszczkiewicz, wystawy światowe 1867, 1873, 1878, Muzeum Narodowe w Krakowie

Abstrakt

Artykuł przedstawia początki zainteresowania sztuką japońską w Krakowie na tle nasilającego się zjawiska japonizmu w Europie w 2. połowie XIX wieku. Pionierską rolę w tym zakresie odegrało Muzeum Techniczno-Przemysłowe, które od założenia w 1868 roku, systematycznie powiększało kolekcję swoich japoników. W 1872 roku muzeum zorganizowało pierwszą wystawę chińsko-japońską ze zbiorów prywatnych. Wystawie towarzyszył cykl wykładów profesora Władysława Łuszczkiewicza, przybliżających specyfikę sztuki obu krajów. Kolekcja Muzeum Techniczno-Przemysłowego, stanowiąca podwalinę krakowskiego japonizmu, która o 30 lat poprzedziła cenne zbiory Feliksa Mangghi Jasieńskiego, po likwidacji macierzystego muzeum w 1950 roku, trafiła do Muzeum Narodowego.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Małgorzata Reinhard-Chlanda - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Doktor, historyk sztuki, wykładowczyni w ASP, badaczka sztuki XIX i XX wieku. Autorka opracowań dotyczących zabytków Krakowa, sztuki witrażowej, twórczości polskich artystów za granicą, edukacji artystycznej. Uczestniczyła w pracach Katalogu Zabytków Krakowa IS PAN. Opublikowała szereg artykułów i dwie książki poświęcone budowlom sakralnym Kleparza.

Bibliografia

Alberowa Zofia, O kolekcji i kolekcjonerach, w: Sztuka japońska w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1994.
Google Scholar

L’Art Ancien à l’Exposition de 1878, ed. Louis Gonse, „Gazette des Beaux-Art”, Paris 1879.
Google Scholar

Beiersdorf Zbigniew, Miejskie Muzeum Przemysłowe im. dr Adriana Baranieckiego, „Rocznik Krakowski”, T. 57: 1991, s. 129‒164.
Google Scholar

Chesneau Ernest, Le Japon à Paris, w: L’Art Ancien à l’Exposition de 1878, ed. Louis Gonse, Paris 1879.
Google Scholar

Chesneau Ernest, Peinture, sculpture. Les Nations rivales dans l’art… L’art japonais. De l’Influence des expositions internationales sur l’avenir de l’art, Paris 1868.
Google Scholar

„Czas”, 1872, nry 211, 214, 217, 223, 227, 229, 255, 261, 263, 267, 273.
Google Scholar

Exposition des beaux-arts appliqués à l’industrie. Guide du visiteur au Musée Oriental, Paris, 1869.
Google Scholar

Fux Herbert, Japan auf der Weltausstellung in Wien 1873, katalog Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Wien 1973.
Google Scholar

Gay-Mazuel Audray, L’art japonais au Musée des Arts decoratifs. La politique d’expositions et d’acquisitions de 1865 a 2018, w: Japon, Japonismes 1867–2018.
Google Scholar

Objects inspireé, ed. Béatrice Quette, catalogue Paris Musée des Arts décoratifs 15 novembre 2018 – 3 mars 2019.
Google Scholar

Genova Pamela A., Writing Japonisme. Aesthetic translation in nineteenth-century french prose, Northwestern University Press 2016, https://doi.org/10.2307/j.ctv4cbhjc.
Google Scholar

Goncourt de Edmond, Goncourt de Jules, Dziennik, wybór i przekład Joanna Guze, Warszawa 1988.
Google Scholar

Hapanowicz Piotr, Działalność Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie i jego likwidacja w latach 1949‒1950, „Zarządzanie w Kulturze”, T. 8: 2007.
Google Scholar

Hapanowicz Piotr, Likwidacja Muzeum Przemysłu Artystycznego w Krakowie (dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego) w latach 1949–1950, Rocznik Krakowski, T. 79: 2013, s. 169–179.
Google Scholar

Hapanowicz Piotr, Adrian Baraniecki – prekursor polskiego muzealnictwa przemysłowego, „Muzealnictwo”, T. 57: 2016.
Google Scholar

Koyama-Richard Brigitte, Le Japon à Paris. Japonais et japonisants de l’ère Meiji aux années 1930, Paris 2018.
Google Scholar

Nowak Janusz S., Kraków w spotkaniu z Japonią i jej kulturą na przełomie XIX i XX wieku. Udział prasy w recepcji sztuki i kultury japońskiej, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa”, T. 3: 2010.
Google Scholar

Paś Monika, Martini Małgorzata, Ars Fumida. Przybory do palenia tytoniu w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, red. Joanna Popielska-Michalczyk, przewodnik po wystawie Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 2005, s. 154–157, 181.
Google Scholar

Pawłowska Aneta, Niewiarowska-Kulesza Julia, Japonizm w sztuce modernizmu. Obrazy przepływającego świata, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-460-1.
Google Scholar

Rzepińska Maria, Władysław Łuszczkiewicz, malarz i pedagog, Kraków 1983.
Google Scholar

Union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie, Exposition de 1869. Catalogue du Musée oriental, Paris 1869.
Google Scholar

Waal de Edmund, Zając o bursztynowych oczach. Historia wielkiej rodziny w małym przedmiocie, Wołowiec 2014.
Google Scholar

Źródła internetowe
Google Scholar

https://madparis.fr/a-la-decouverte-de-l-orient-luniversalite-des-collections, dostęp: 20.06.2023.
Google Scholar

Kilijańska Alicja, O kolekcjach rzemiosła artystycznego w Muzeum Techniczno-Przemysłowym oraz Muzeum Narodowym w Krakowie do 1918, „Muzeum Pamięci. Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.)”, http://muzeumpamieci.umk.pl/?p=3399, dostęp: 20.06.2023.
Google Scholar

www.worldfairs.info/expopavillondetails.php?expo_id=3&pavillon_id=3726, dostęp: 20.06.2023.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

09.12.2023

Jak cytować

Reinhard-Chlanda, M. (2023). Zbiór pierwszych japoników w Krakowie: Wokół nieznanej wystawy w Muzeum Techniczno-Przemysłowym 1872. Rocznik Krakowski, 89, 119–128. https://doi.org/10.36123/RK.2023.89.07

Numer

Dział

Artykuły