Wystawa-scenografia Wrocław 1945–2016

Autor

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.12

Słowa kluczowe:

Wrocław, wystawa-scenografia, Centrum Historii Zajezdnia, dziedzictwo miejskie, historia współczesna, miasto spotkań, afekt a ekspozycja

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Michał Grabowski - Muzeum Krakowa

Dr, historyk, kulturoznawca, wykładowca, kustosz w Muzeum Krakowa.

Bibliografia

Bal Mieke: Wystawa jako film. W: Display. Strategie wystawiania. Przeł. Karolina Kolenda. Red. Maria Hussakowska, Ewa Małgorzata Tatar. Kraków 2012, s. 105–132
Google Scholar

Bubaris Nikos: Sound in museums – museums in sound. „Museum Management and Curatorship” 2014, Vol. 29, Issue 4, pp. 391–402
Google Scholar

Calvino Italo: Niewidzialne miasta. Przeł. Alina Kreisberg. Wyd. 3. Warszawa 2013
Google Scholar

Centrum Historii Zajezdnia. Opowieść o powojennym Wrocławiu [online]. Kulturalne Ingrediencje (blog), 16 sierpnia 2019 [dostęp 27 lutego 2020]. Dostępny w internecie: http://kulturalneingrediencje.blogspot.com/2019/08/centrum-historii-zajezdnia-opowiesc-o.html
Google Scholar

Chomątowska Beata: Dźwięki: usłyszeć muzeum. „Dwutygodnik.com” [online]. 2015, nr 10 [dostęp 20 lutego 2020].
Google Scholar

Dostępny w internecie: https://www.dwutygodnik.com/artykul/6193-dzwieki-uslyszec-muzeum.html
Google Scholar

Edson Gary, Dean David: Handbook for Museums (Heritage: Care-Preservation-Management). Routledge 1994
Google Scholar

Frankowska Bożena: Encyklopedia teatru polskiego. Warszawa 2003
Google Scholar

Gluziński Wojciech: U podstaw muzeologii. Warszawa 1980
Google Scholar

Greenblatt Stephen: Poetyka kulturowa. Pisma wybrane. Red. i wstęp Krystyna Kujawińska-Courtney. Kraków 2006
Google Scholar

Kolańczyk Alina: Procesy afektywne i orientacja w otoczeniu. W: Kolańczyk Alina, Fila-Jankowska Aleksandra, Pawłowska-Fusiara Monika, Sterczyński Radosław: Serce w rozumie. Afektywne podstawy orientacji w otoczeniu. Gdańsk 2004, s. 13–51
Google Scholar

Lynch Kevin: Obraz miasta. Przeł. Tomasz Jeleński. Kraków 2011
Google Scholar

Nieroba Elżbieta: Tekst muzealny jako narzędzie angażowania publiczności muzealnej. W stronę nowego modelu komunikowania muzeum. „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” 2018, t. 5, s. 9–23
Google Scholar

Obarska Marcelina: „Hamlet”, reż. Maja Kleczewska [online]. Culture.pl, 18 lipca 2019 [dostęp 23 lutego 2023]. Dostępny w internecie: https://culture.pl/pl/dzielo/hamlet-rez-maja-kleczewska
Google Scholar

Osterloff Barbara: Scenografia. W: Teatr – widowisko. Red. Marta Fik [online]. Warszawa 2000 [dostęp 2 marca 2023]. Dostępny w internecie: https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/173/teatr-widowisko
Google Scholar

Pamuk Orhan: A Modest Manifesto For Museums [online]. [dostęp 12 marca 2023]. Dostępny w internecie: https://www.mbdb.hr/en/orhan-pamuk-a-modest-manifesto-for-museums/
Google Scholar

Pollock Griselda: Beholding Art History: Vision, Place and Power. In: Vision and Textuality. Eds. Stephen Melville, Bill Readings. Durham 1995, pp. 38–66
Google Scholar

Pomian Krzysztof: Historia. Nauka wobec pamięci. Lublin 2006
Google Scholar

Rokem Freddie: Wystawianie historii. Teatralne obrazy przeszłości we współczesnym teatrze. Przeł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera. Kraków 2010
Google Scholar

Suchan Jarosław: Muzeum jako happening. W: Muzeum etyczne. Księga dedykowana profesorowi Stanisławowi Waltosiowi w 85. rocznicę urodzin. Red. Dorota Folga-Januszewska. Kraków 2017, s. 103–109
Google Scholar

Vergo Peter: Milczący obiekt. W: Muzeum sztuki. Antologia. Red. Maria Popczyk. Kraków 2006, s. 315–334
Google Scholar

Wrocław 1945–2016. Red. nauk. Wojciech Kucharski. Wrocław 2016
Google Scholar

Ziębińska-Witek Anna: Muzea wobec nowych trendów w humanistyce.
Google Scholar

Refleksje teoretyczne. „Historyka. Studia metodologiczne” 2015, t. 45, s. 97–115
Google Scholar

Ziębińska-Witek Anna: Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin 2019
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

15.12.2023

Jak cytować

Grabowski, M. (2023). Wystawa-scenografia Wrocław 1945–2016. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 41, 183–195. https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.12

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje