O referencji innych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.06

Słowa kluczowe:

referencja, przymiotnik, inni/inne, substantywizacja, dictum

Abstrakt

On the Reference of inni

The study focuses on the adjective inny [other] which appears in sentences in a noun position, yet with the noun absent, e.g. Nie porównuj się do innych; Inni dołączą do nas po 18 [literally in English: Do not compare yourself to others; Others will join as after 6 p.m.]. The analysis focuses on plural (masculine and non-masculine) forms of the adjective, which is related to the assumption that single and plural forms of the expression in question are differentiated functionally. The aim of the analysis is to determine the specificity of the unit as an exponent of reference. The main research issues concerned with the analyzed adjective include an attempt to refute the hypothesis of its substantivization, as well as answering the question whether the unit in its analyzed index (referential) function exhibits features of dictum. The solutions suggested in the study require further investigation, including addressing analyses of referential exponents of synonymous expressions.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bobrowski I., 1981 [rec.:] M. Szupryczyńska, Opis składniowy polskiego przymiotnika, Toruń 1980, s. 160, „Język Polski” LXI, s. 273–276.

Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy” nr 8, s. 356–364.

Bogusławski A., 1977, O interpretacji zdań z wyrażeniami okazjonalnymi, „Przegląd Humanistyczny” 2, s. 39–56.

EJO: K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wyd. 3 bez zm., Wrocław 2003.

Jodłowski S., 1964, Substantywizacja przymiotników w języku polskim, Wrocław.

Narodowy Korpus Języka Polskiego, praca zbiorowa, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa 2012.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [on-line:] https://nkjp.pl.

Topolińska Z., 1984, Składnia grupy imiennej, [w:] eadem (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa, s. 301–389.

Węgrzynek K., 1995, Jak traktować w słowniku przymiotniki ulegające substantywizacji, „Studia Gramatyczne” XI, s. 101–105.

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, praca zbiorowa, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Kraków 2018.

Wierzbicka A., 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.

Wołk M., 2020, O kimś innym. Status i specyfika pewnego typu wykładników referencji w języku polskim, „Prace Filologiczne” LXXV/1, s. 501–516, https://doi.org/10.32798/pf.674. DOI: https://doi.org/10.32798/pf.674

WSJP PAN: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] https://wsjp.pl.

Opublikowane

2021-11-18

Jak cytować

Wołk, M. (2021) „O referencji innych”, LingVaria, 16(2(32), s. 61–69. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.06.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna