The Use of Explicitation to Retain the Foreignness of Olga Tokarczuk’s Flights

Authors

  • Marcelina Pietryga University of Silesia

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.52.05

Keywords:

explicitation, implicitation, foreignness, Olga Tokarczuk, translation

Abstract

This article discusses the topic of explicitation applied as a measure of retaining foreignness in the English translation of Flights. It has been observed that the main types of explicitation used in the analysed novel are either explanations of the context which may be lost in the English translation or presentation of both, the problematic Polish words and their English explanation. The analysis has confirmed that explicitation gives the possibly to preserve almost exact level of foreignness as in the case of the source text. The second shift analysed in this study is implicitation, applied in a situation when retaining foreignness was not possible. This phenomenon has been implemented as a response to information explicitly stated in the source text. However, this measure does not negatively influence the TT, but on the contrary, it helps to provide a consistent and understandable text.

Downloads

Download data is not yet available.

References

“ageizm”, [in:] Słownik języka polskiego PWN, [online] https://sjp.pwn.pl/sjp/ageizm;5569300.html, visited 18 November 2020.

Baumgarten, N., Meyer, B., Özçetin, D. (2008), “Explicitness in translation and interpreting: A critical review and some empirical evidence (of an elusive concept)”, Across Languages and Cultures. 9(2): 177-203, https://doi.org/10.1556/Acr.9.2008.2.2. DOI: https://doi.org/10.1556/Acr.9.2008.2.2

Becher, V. (2010), “Abandoning the notion of “translation-inherent” explicitation: Against a dogma of translation studies”, Across Languages and Cultures. 11(1): 1-28, https://doi.org/10.1556/Acr.11.2010.1.1. DOI: https://doi.org/10.1556/Acr.11.2010.1.1

Blum-Kulka, S. (1986), “Shifts of cohesion and coherence in translation”, [in:] Juliane House, Shoshana Blum-Kulka, eds. Interlingual and Intercultural Communication, Narr, Tübingen, 17-35.

Data-Bukowska, E. (2016), Eksplicytacja w nieprofesjonalnym przekładzie szwedzko-polskim. Perspektywa kognitywna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Dąmbska-Prokop, U. (2016), “Język przekładu w oczach polskich przekładoznawców”, Półrocznik Językoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal. 1(1&2): 201-214, https://doi.org/10.7592/Tertium2016.1.2.Dambska. DOI: https://doi.org/10.7592/Tertium2016.1.2.Dambska

Eberharter, M. (2009), “Obcość w literaturze i obcość w przekładzie: na podstawie tłumaczeń najnowszej literatury polskiej na niemiecki”, Między Oryginałem a Przekładem. 15: 103-113.

Gumul, E. (2006), “Eksplicytacja a komunikatywność tekstu przekładu”, [in:] Piotr Fast, Wacław M. Osadnik, eds. Przekład jako komunikat, Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”, Katowice-Warszawa-Częstochowa, 19-37.

Gumul, E. (2017), Explicitation in Simultaneous Interpreting: A Study into Explicitating Behaviour of Trainee Interpreters, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Gumul, E. (2020), “Dlaczego tłumacz mówi więcej niż autor? O eksplicytacji w przekładzie”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 15: 177-197. DOI: https://doi.org/10.12775/RP.2020.009

Halverson, S. (2003), “The cognitive basis of translation universals”, Target.

International Journal of Translation Studies. 15(2): 197-241, https://doi.org/10.1075/target.15.2.02hal. DOI: https://doi.org/10.1075/target.15.2.02hal

Hejwowski, K. (2015), Iluzja przekładu, Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”, Katowice.

Hopkinson, C. (2007), “Explicitation and implicitation of binary coherence relations in translation”, [in:] Renáta Tomaškova, ed. Translatologica Ostraviensia II. Sborník z conference Den s překladem, Universitas Ostraviensis, Ostrava, 53-59.

Kalaga, W. (1997), “Komizm a przekładalność”, [in:] Piotr Fast, ed. Komizm a przekład, Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”, Katowice, 9-18.

Kamienická, R. (2007a), “Defining explicitation in translation”, Brno Studies in English. 33(1): 45-57.

Kamienická, R. (2007b), “Dreaming the original: original and translation as two different fictional worlds”, [in:] Kamila Vrankova, Christopher Koy, eds. Dream, Imagination and Reality in Literature. South Bohemian Anglo-American Studies, První vydání, University of South Bohemia, České Budějovice, 15-21.

Klaudy, K. (2001), “The asymmetry hypothesis. Testing the asymmetric relationship between explicitations and implicitations”. Paper presented at the Third International Congress of the European Society for Translation Studies “Claims, Changes and Challenges in Translation Studies”, Copenhagen, August 30 and September 1, 2001.

Klaudy, K. (2012), “Linguistic and cultural asymmetry in translation from and into minor languages”, [in:] Hannu Kemppanen, Marja Jänis, Alexandra Belikova, eds. Dommestication and Foreignisation in Translation Studies, Franke and Timme, Berlin, 33-49.

Klaudy, K., Károly, K. (2005), “Implicitation in Translation: Empirical evidence for operational asymmetry in translation”, Across Languages and Cultures. 6(1): 13-28, https://doi.org/10.1556/Acr.6.2005.1.2. DOI: https://doi.org/10.1556/Acr.6.2005.1.2

Lewicki, R. (2002), “Obcość w przekładzie a obcość w kulturze”, [in:] Roman Lewicki, ed. Przekład, język, kultura, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 43-52.

Mauranen, A., Kujamäki, P. (2004), Translation Universals. Do They Exist?, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, https://doi.org/10.1075/btl.48. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.48

Murtisari, E. T. (2013), “A relevance-based framework for explicitation and implicitation in translation”, Trans-kom. 6(2): 314-344.

Murtisari, E. T. (2016), “Explicitation in translation studies: The journey of an elusive concept”, The International Journal for Translation and Interpreting Research. 8(2): 64-81, https://doi.org/10.12807/ti.108202.2016.a05. DOI: https://doi.org/10.12807/ti.108202.2016.a05

Olohan, M., Baker M. (2000), “Reporting ‘that’ in translated English. Evidence for subconscious processes of explicitation?”, Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies. 1(2):141-158, https://doi.org/10.1556/Acr.1.2000.2.1. DOI: https://doi.org/10.1556/Acr.1.2000.2.1

Pietryga, M. (2020a), Translator as an author (based on “Flights” by Olga Tokarczuk), Uniwersytet Śląski, Katowice (unpublished MA thesis).

Pietryga, M. (2020b), “Tłumacz jako autor na podstawie wybranych fragmentów powieści Olgi Tokarczuk Bieguni”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 15: 287-305, https://doi.org/10.12775/RP.2020.014. DOI: https://doi.org/10.12775/RP.2020.014

Pym, A. (2005), “Explaining explicitation”, [in:] Krisztina Károly, Ágota Fóris, eds. New Trends in Translation Studies: In Honour of Kinga Klaudy, Akadémiai Kiadó, Budapest, 29-43.

Sadza, A. (2008), “Poznawcza rola przekładu w relacjach międzykulturowych. O obcości w angielskim przekładzie powieści Hanemann Stefana Chwina (w tłumaczeniu Philipa Boehma)”, Źródła Humanistyki Europejskiej. 1: 321-335.

Saldanha, G. (2008). “Explicitation revisited: bringing the reader into the picture”, Trans-kom. 1(1): 20-35.

Tang, F. (2018), Explicitation in Consecutive Interpreting, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.135

Tokarczuk, O. (2007), Bieguni, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Tokarczuk, O. (2018), Flights (trans. Jennifer Croft), Fitzcarraldo Editions, Croydon.

Venuti, L. (2001), “Strategies of translation”, [in:] Mona Baker, ed. Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London-New York, 240-244.

Vinay, P. J., Darbelnet, J. (1958/1995), Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, https://doi.org/10.1075/btl.11. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.11

Downloads

Published

2021-06-21

How to Cite

Pietryga, M. . (2021). The Use of Explicitation to Retain the Foreignness of Olga Tokarczuk’s Flights. Między Oryginałem a Przekładem, 27(2 (52), 101–116. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.52.05