Le « réalisme magique » de "Prawiek i inne czasy" d’Olga Tokarczuk filtré par la traduction

Étude comparative des traductions tchèque, française et espagnole

Authors

  • Elżbieta Skibińska Université de Wrocław
  • Regina Solová Université de Wrocław https://orcid.org/0000-0002-7499-7769
  • Justyna Wesoła Université de Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.35.06

Keywords:

Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy, translation, cultural differences, cultural specificities in translation

Abstract

The “Magical Realism” of Prawiek i inne czasy by Olga Tokarczuk Through the Filter of Translation: Comparative Study of the Czech, French and Spanish Translations
“Magical realism” in Prawiek i inne czasy has been noticed very quickly by the critics of Olga Tokarczuk’s novel. If some typically Polish elements can be observed in the text’s composition, other “ingredients,” more universal, also appear, but they are “polonised,” if only due to the Polish language of the novel. When comparing an original passage (the chapter Czas Topielca Pluszcza), which contains Slavic mythological elements linked with water, with its translations into Czech, French and Spanish, it appears that “national fantastic” features create differences which enlarge with geographical and cultural distance: the Czech version does not contain many shifts compared with the original, while the French and Spanish versions bring about cultural alterity effects. These, however, should not be considered as an obstacle to the reading.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Textes analysés:

Tokarczuk, O. (1996), Prawiek i inne czasy, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.

Tokarczuk, O. (1998), Dieu, le temps, les hommes et les anges, trad. par Ch. Glogowski, Robert Laffont, Paris.

Tokarczuk, O. (1999), Pravěk a jiné časy, trad. P. Vidlák, Host, Brno.

Tokarczuk, O. (2001), Un lugar llamado Antaño, trad. E. Rabasco Macías, B. Wyrzykowska, Editorial Lumen, Barcelona.

Dictionnaires et corpus:

Diccionario Clave. Diccionario de uso del español actual, http://clave.smdiccionarios.com/app.php.

Molíner, M., Diccionario de Uso del Español (DUE), http://www.diclib.com/ir/show/en/moliner/I/2831/2520/36/43/46686.

Real Academia Española, Corpus de referencia del español actual (CREA), http://corpus.rae.es/creanet.html.

Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española (DRAE), http://rae.es.

Slovník spisovného jazyka českého (SSJC), http://ssjc.ujc.cas.cz.

Le Trésor de la Langue Française informatisé, http://atilf.atilf.fr.

Autres référencesŁ

Ballard, M. (2002), « Critères et décalages de l’équivalence », Les langues modernes 4, p. 27-38.

Baran, J. (1997), « Nie ma mnie jednej » (rozmowa z O lgą Tokarczuk), Dziennik Polski 265 (16 lutego).

Bugajska, S. (1997), « Najważniejsze są osoby », Wiadomości Kulturalne 6, p. 20.

Cieński M. (1996), « Powieść ze środka wszechświata », Odra 11, p. 116-118.

Gaszyńska-Magiera, M. (2011), Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej w Polsce w latach 1945-2005 z perspektywy komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Gieysztor, A. (1982), Mitologia Słowian, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.

Grzegorczykowa, R. (1990), Pojęcie językowego obrazu świata, in : Bartmiński, J. (dir.), Językowy obraz świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin, p. 41-49.

Gulda, P. (2000), « Ja odpadam! » (rozmowa z O lgą Tokarczuk), Gazeta w Elblągu 270 (20 listopada).

Hermans, T. (1999), Translation in Systems. Descriptive and Systemic Approaches Explained, St. Jerome Publishing, Manchester.

Hermans, T. (2002), Paradoxes and Aporias in Translation and Translation Studies http://discovery.ucl.ac.uk/1387/1/aporia.pdf (consulté le 30 octobre 2015).

Kopaliński, W. (1991), Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Martín Sánchez, M. (2002), Seres míticos y personajes fantásticos españoles, Edaf, Madrid.

Masłowska, E. (1999) « Ludowy stereotyp rzeki – zarys struktury », in : Bartmiński, J. (dir.), Językowy obraz świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin, p. 183-193.

Orski, M. (1996), « Realizm mitologiczny », Nowe Książki 8, p. 46-47.

Sapkowski, A. (2001a), Ostatnie życzenie, Miecz przeznaczenia, SuperNowa, Warszawa.

Sapkowski, A. (2001b), Czas pogardy, SuperNowa, Warszawa.

Skibińska, E. (2000), « Nazwy własne we francuskim przekładzie „Prawieku i innych czasów” Olgi Tokarczuk », in: K ubiński, W., Kubińska, O., Wolański, T.Z. (dir.), Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk–Elbląg, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, p. 157-169.

Skibińska, E. (2014), « Traduire par temps de ruptures, ou comment la collection Pavillons/Domaine de l’Est (Robert Laffont, 1980-2003) a orienté l’image de la littérature est-européenne en France », in: Laurent, M. (dir.), Traduction et Rupture. La traduction comme moyen de communication interculturelle, Editions Numilog, Paris, p. 259-275.

Šidák, P. (2012), « Vodník v české kultuře, zvláště v literatuře », Studia Mythologica Slavica XV, p. 247-292. DOI: https://doi.org/10.3986/sms.v15i1.1588

Tabakowska, E. (sous presse), « Tłumacz we władzy Mnemosyne ».

Weinberger, E. (2013), « Anonymous Sources (On Translators and Translation) », in: Allen, E., Bernofsky, S. (dir.), In Translation. Translators on Their Work and What It Means, Columbia University Press, New York, p. 16-30.

Zidaric, W. (2003), « Ondines et roussalkas : littérature et opéra au XIXe siècle en Allemagne et en Russie », Revue de littérature comparée 1 (305), p. 5-22. DOI: https://doi.org/10.3917/rlc.305.0005

Downloads

Published

2017-03-31

How to Cite

Skibińska, E., Solová, R., & Wesoła, J. (2017). Le « réalisme magique » de "Prawiek i inne czasy" d’Olga Tokarczuk filtré par la traduction: Étude comparative des traductions tchèque, française et espagnole. Między Oryginałem a Przekładem, 23(1 (35), 83–112. https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.35.06