Słownictwo specjalistyczne w prozie Olgi Tokarczuk jako wyzwanie translatorskie

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.52.07

Keywords:

specialized language, terminology, Macedonian, translation

Abstract

Specialized Terminology in the Prose of Olga Tokarczuk as a Translation Challenge

This article is a description of my experiences as a translator of four novels by Olga Tokarczuk into Macedonian. I found specialist vocabulary related to various fields of science to be one of the most important translation problems of her prose. In this text, I identify this problem and the challenges that lie behind it – primarily related to the need to develop translator’s competences and the fact that the relatively young Macedonian language lacks dictionary equivalents for many scientific terms. I also describe the translation strategies I undertook, which enabled me to understand and translate these terms into Macedonian.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Czapliński, P. (2014), „Literatura światowa i jej figury”, Teksty Drugie. 4: 13-40.

Dąmbska-Prokop, U. (2000), „Rejestr”, [w:] Urszula Dąmbska-Prokop, red. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii Edukator, Częstochowa, 202-203.

Klebaniuk, J. (2011), „Biegunki pod skrzydłami Nike”, [online] https://www.wywrota.pl/literatura/18346-biegunki-pod-skrzydlami-nike.html, 18.03.2021.

Majkiewicz, A. (2003), „Języki specjalistyczne w tekstach niespecjalistycznych”, [w:] Piotr Mamet, red. Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, 47-56.

Pieńkos, J. (2003), Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.

Tanuszewska, L. (2014), „Polskość czy światowość jako problemy przekładowe Biegunów Olgi Tokarczuk”, [w:] Romuald Cudak, red. Literatura polska w świecie, t. V: Mapowanie, opisy, interpretacje, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, Katowice, 131-138.

Tokarczuk, O. (2000), Prawiek i inne czasy, Wydawnictwo Ruta, Wałbrzych.

Tokarczuk, O. (2007a), Bieguni, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Tokarczuk, O. (2007b), E.E., Presspublica, Warszawa.

Tokarczuk, O. (2017), Prowadź swój pług przez kości umarłych, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Przekłady

Токарчук, О. (2007), Pravek i drugite vremiњa (tłum. Lidia Tanuszewska), Makedonska reč, Skopje.

Токарчук, О. (2013), Talkači (tłum. Lidia Tanuszewska), ILI-ILI, Skopje.

Токарчук, О. (2014), Е.Е. (tłum. Lidia Tanuszewska), Антолог, Skopje.

Токарчук, О. (2021), Teraј si go plugot po koskite na mrtvite (tłum. Lidia Tanuszewska), Antolog, Skopje.

Downloads

Published

2021-06-21

How to Cite

Tanuszewska, L. (2021). Słownictwo specjalistyczne w prozie Olgi Tokarczuk jako wyzwanie translatorskie. Między Oryginałem a Przekładem, 27(2 (52), 135–143. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.52.07