Irina Adelgejm – rosyjska tłumaczka i literaturoznawczyni

Authors

  • Katarzyna Jastrzębska Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.52.03

Keywords:

Olga Tokarczuk, Irina Adelgejm, Russian translations, literary scholar

Abstract

Irina Adelgejm – Russian Translator and Literary Scholar

Not only works by Olga Tokarczuk but also translations of her books present one of the most current subjects raised by literary and translation scholars today. The main part of the article presents Irina Adelgejm ‒ a Polish teacher of Russian descent, literary scholar and translator of the highest number of works by Tokarczuk into Russian language. Scientific and literary criticism works as well as other expressions of views concerning the oeuvre of Tokarczuk (interviews, discussions) prove that her (Adelgejm) translational activity is not the effect of the Nobel prize, but they present the array of perennial academic interests focused on the phenomenon of contemporary Polish prose.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adelgejm, I. (1997), Igry w kotoryje igrajet pisatiel. Pisatel, kotoryj igrajet igry, [online], https://magazines.gorky.media/inostran/1997/11/igry-v-kotoryeigraet-pisatel-pisatel-kotoryj-igraet-v-igry.html, 10.05.2021.

Adelgejm, I. (2018), Psichołogija poetiki. Autopsichotierapiewticzeskije funkcyi chudożestwiennogo tieksta (na matieriale polskoj prozy 1990-2010-ch gg.), Indruk, Moskva.

Adelgejm, I. (2019a), Olga Tokarczuk – biezusłowno «moj» awtor, [online] https://culture.pl/ru/article/irina-adelgeym-olga-tokarchuk-bezuslovno-moy-avtorintervyu, 5.02.2020.

Adelgejm, I. (2019b), „Przerwana rozmowa”, Rocznik Przekładoznawczy. 14: 438.

Brożyna-Reczko, M. (2017), „Kompetencja twórcza tłumacza. O potrzebie kreatywnego myślenia i pisania”, Między Oryginałem a Przekładem. 23(4): 11-33, https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.38.01. DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.38.01

Brzostowska-Tereszkiewicz, T. (2019), „Młoda proza polska przed lustrem. Rec.: Irina Adelgejm, «Psichołogija poetiki. Autopsichotierapiewticzeskije funkcyi chudożestwiennogo tieksta (na matieriale polskoj prozy 1990-2010-ch gg.)»”, Pamiętnik Literacki. 110(3): 236-244, https://doi.org/10.18318/pl.2019.3.15. DOI: https://doi.org/10.18318/pl.2019.3.15

Fanaylova, E. (24.11.2019), „Nobiel Olgi Tokarczuk. Obsuzhdayut perevodchitsy Irina Adel’geym i Tat’yana Izotova, kritik Yelena Rybakova”, [online] https://www.svoboda.org/a/30256836.html, 10.02.2020.

Izotowa, T. (2006), „Polskij siezon w Moskwie”, Oktiabr’. 2, [online] https://magazines.gorky.media/october/2006/2/polskij-sezon-v-moskve.html, 10.05.2021.

Jarniewicz, J. (2018a), Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze, Ossolineum, Wrocław.

Jarniewicz, J. (2018b), „Syzyf zwycięzca”, [online] https://www.dwutygodnik.com/artykul/7939-syzyf-zwyciezca.html, 5.10.2020.

Jarniewicz, J. (2018c), „Tłumacz do rozmowy czy do wynajęcia?”, [online] https://www.dwutygodnik.com/artykul/8030-tlumacz-do-rozmowy-czy-do-wynajecia.html, 5.10.2020.

Jarniewicz, J. (2020), „Wierność wobec języka jest ważniejsza niż wierność wobec oryginału”, [online] https://rozstaje.art/aktualnosc/wiernosc-wobec-jezykajest-wazniejsza-niz-wiernosc-wobec-oryginalu-jerzy-jarniewicz, 5.10.2020.

Jastrzębska, K. (2020), „Rosyjska recepcja twórczości Olgi Tokarczuk. Ustalenia wstępne”, Rocznik Przekładoznawczy. 15: 197-210, http://dx.doi.org/10.12775/RP.2020.010. DOI: https://doi.org/10.12775/RP.2020.010

Konefał, E. (2018), „Tłumacz jako obiekt zainteresowań badawczych”, Rocznik Przekładoznawczy. 13: 111-137, http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.007. DOI: https://doi.org/10.12775/RP.2018.007

Piotrowski, M. (3.08.2020), „Tokarczuk po Noblu cz. 2. Wydaje Się na świecie”, [online] https://rozstaje.art/aktualnosc/tokarczuk-po-noblu-cz-2-wydaje-sie-na-swiecie, 12.10.2020.

Pisarska, J. (2011), „O rosyjskim przekładzie «Domu dziennego, domu nocnego»

Olgi Tokarczuk”, [w:] Barbara Stempczyńska, Lidia Mięsowska, red. „Literatura środka”. Kontekst słowiański, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 230-240.

Rasińska-Bóbr, A., Wojciechowska, E., Kaluta, I. (2019), „Książki Olgi Tokarczuk na świecie”, [online] http://stl.org.pl/ksiazki-olgi-tokarczuk-na-swiecie, 10.09.2020.

Sosnowski, J. (2018), „Bizarność”, [online] https://jerzysosnowski.pl/2018/05/05/bizarnosc, 7.10.2020.

Starosielska, K. (2008), „Tłumaczę to, co lubię”, Gazeta Wyborcza, 7.06., [online] https://wyborcza.pl/1,75410,5287431,Starosielska__Tlumacze_to__co_lubie.html, 10.05.2021.

Szczerbowski, T. (2020), „Nowoczesna teoria przekładu a dwa poziomy komunikacji”, [w:] Magdalena Pudy-Blokesz, Magdalena Ryszka-Kurczab, red. Dialog z tradycją, t. VIII: Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś, Collegium Columbinum, Kraków, 195-208.

Wiekszyna, A. (2020), „Nezamenimaya Kseniya Yakovlevna”, [online] https://www.novayapolsha.pl/article/nezamenimaya-kseniya-yakovlevna, 5.10.2020.

Wuilmart, F. (2011), „Pieriewiesti – znaczit proczest’” (tłum. Nina Chotinskaja), Inostrannaja litieratura. 11, [online] https://magazines.gorky.media/inostran/2011/11/perevesti-znachit-prochest.html, 10.05.2021.

„Авторы номера. Франсуаза Вюильмар / Françoise Wuilmart” [„Avtory nomera. Fransuaza Vûilʹmar/ Françoise Wuilmart”], (2011), Иностранная

литература [Inostrannaâ literatura]. 11, [online] https://magazines.gorky.media/inostran/2011/11/avtory-nomera-241.html, 5.05.2021.

Downloads

Published

2021-06-21

How to Cite

Jastrzębska, K. . (2021). Irina Adelgejm – rosyjska tłumaczka i literaturoznawczyni. Między Oryginałem a Przekładem, 27(2 (52), 63–78. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.52.03