Wokół recepcji przekładów poezji Pabla Nerudy w Polsce

Authors

  • Małgorzata Gaszyńska‑Magiera Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.10

Keywords:

Pablo Neruda, poezja, przekład, recepcja, ideologia

Abstract

On the reception of Pablo Neruda’s poetry in Poland

Translations of Pablo Neruda’s poetry started to be published in Poland after the second world war in the press, even in newspapers. Until the beginning of the 1960s only ideological poems which showed the poet’s involvement in the fight for communism were selected. First collections of his poems also contained similar compositions. By that time Polish critics and poets highly appreciated his work. However, the selection criteria for the poems to be translated and published strengthened the image of Neruda as a poet‑communist which proved to be long‑lasting and influenced his later reception in Poland in spite of the fact that his erotic and lyrical verses started to appear in the Polish press and anthologies. Therefore, today he is an almost forgotten author.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Bibliografia podmiotowa
View in Google Scholar

Neruda, P. (druki zwarte) (1949), Niech się przebudzi Drwal, tłum. L. Pijanowski, Centralna Rada Związków Zawodowych, Książka i Wiedza, Warszawa, Biblioteczka Świetlicowa, 43.
View in Google Scholar

(1953), Tam umarła śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

(1954), Pieśń powszechna, tłum. J. Iwaszkiewicz, K.I. Gałczyński, L. Pijanowski, J. Strasburger, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

(1975), Poezje, wybór C. Marrodán Casas, K. Piekarec, PIW, Warszawa.
View in Google Scholar

(1980), Poezje wybrane, tłum. J. Zych, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
View in Google Scholar

(1980), Oda do typografii, tłum. Z. Szleyen, Iskry, Warszawa.
View in Google Scholar

Neruda, P. (teksty rozproszone) (1949a), „Matkom poległych milicjantów”, tłum. K.A. Jaworski, Kuźnica, 20, Łódź, s. 3.
View in Google Scholar

(1949b), „Pieśń do Stalingradu”, tłum. C. Miłosz, Odrodzenie, 28, Warszawa, s. 3.
View in Google Scholar

(1950a), „Do partii”, tłum. E. Martuszewski, Wieś, 51, Lublin, s. 7.
View in Google Scholar

(1950c), „Idee Stalina i Lenina oświetlają jedyną drogę ludzkości”, Tygodnik Literacki, 42, s. 2.
View in Google Scholar

(1966), „Una canción desesperada”, Poglądy, 15, Katowice, s. 12.
View in Google Scholar

(1971), „Poemat 20”, tłum. J. Strasburger, Literatura na Świecie, 1, Warszawa, s. 7‑8.
View in Google Scholar

Bibliografia podmiotowa
View in Google Scholar

Neruda, P. (druki zwarte) (1949), Niech się przebudzi Drwal, tłum. L. Pijanowski, Centralna Rada Związków Zawodowych, Książka i Wiedza, Warszawa, Biblioteczka Świetlicowa, 43.
View in Google Scholar

(1953), Tam umarła śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

(1954), Pieśń powszechna, tłum. J. Iwaszkiewicz, K.I. Gałczyński, L. Pijanowski, J. Strasburger, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

(1975), Poezje, wybór C. Marrodán Casas, K. Piekarec, PIW, Warszawa.
View in Google Scholar

(1980), Poezje wybrane, tłum. J. Zych, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
View in Google Scholar

(1980), Oda do typografii, tłum. Z. Szleyen, Iskry, Warszawa.
View in Google Scholar

Neruda, P. (teksty rozproszone)
View in Google Scholar

(1949a), „Matkom poległych milicjantów”, tłum. K.A. Jaworski, Kuźnica, 20, Łódź, s. 3.
View in Google Scholar

(1949b), „Pieśń do Stalingradu”, tłum. C. Miłosz, Odrodzenie, 28, Warszawa, s. 3.
View in Google Scholar

(1950a), „Do partii”, tłum. E. Martuszewski, Wieś, 51, Lublin, s. 7.
View in Google Scholar

(1950c), „Idee Stalina i Lenina oświetlają jedyną drogę ludzkości”, Tygodnik Literacki, 42, s. 2.
View in Google Scholar

(1966), „Una canción desesperada”, Poglądy, 15, Katowice, s. 12.
View in Google Scholar

(1971), „Poemat 20”, tłum. J. Strasburger, Literatura na Świecie, 1, Warszawa, s. 7‑8.
View in Google Scholar

Bibliografia przedmiotowa
View in Google Scholar

Ankudowicz, J. (1973), „Wstęp”, w: Żukowski, M. (wybór i opracowanie) (1973), Chile walczy, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

Aragon, L. (1948), „Polityka, dolary i… poezja”, Ekran Tygodnia, 11/IV, Wrocław, s. 1.
View in Google Scholar

Baterowicz, M. (1977), „Mój głos jest życiem utajonym”, Poezja, 1, Warszawa, s. 72‑73.
View in Google Scholar

Dybel, P. (1976), „Zmagania z losem”, Nowe Książki, 13, Warszawa, s. 14‑16.
View in Google Scholar

Fac, B. (wybór i opracowanie) (1992), Strofy gdańskie = Danziger Verse, Wydawnictwo im. Joachima Lelewela, Gdańsk.
View in Google Scholar

Franaszek, A. (2011), Miłosz: biografia, Znak, Kraków.
View in Google Scholar

Gałczyńska, K. (1980), „Pieśń Pabla Nerudy”, Trybuna Ludu, 107, Warszawa, s. 5.
View in Google Scholar

Garbacik, T. (1981), „Godzina Ameryki Łacińskiej”, Życie Literackie, 19, Kraków, s. 13.
View in Google Scholar

García Márquez, G. (2004), „Gabriel García Márquez evoca a Pablo Neruda”, [online] http://www.elespectador.com/noticias/cultura/gabriel‑garcia‑marquez‑evoca‑pablo‑neruda‑articulo‑487686 – 20.11.2015.
View in Google Scholar

Iwaszkiewicz, J. (1953), „Nie odrealniać poezji Nerudy”, Życie Literackie, 6, Kraków, s. 7.
View in Google Scholar

Iwaszkiewicz, J. (1954), „Słowo wstępne”, w: Neruda P., Pieśń powszechna, tłum. J. Iwaszkiewicz, K. I. Gałczyński, L. Pijanowski, J. Strasburger, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

Iwaszkiewicz, J. (1954), Listy z podróży do Ameryki Południowej, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
View in Google Scholar

Kurek, L. (1953), „Rzeka Neruda”, Życie Literackie, 3, Kraków, s. 4.
View in Google Scholar

Margal, M. (1948a), „Sprawa Pablo Nerudy”, Kuźnica, 13‑14, Łódź, s. 21.
View in Google Scholar

Margal, M. (1948b), „Pablo Neruda prześladowany przez reakcję chilijską”, Trybuna Robotnicza, 33, Katowice, s. 1.
View in Google Scholar

Margal, M. (1948c), „Pablo Neruda w obronie chińskiego ludu”, Nowiny Literackie, 20, Warszawa, s. 7.
View in Google Scholar

Marrodán Casas, C. (1980), „Będę wam mówił o geografii”, Nowe Książki, 2, Warszawa, s. 77‑79.
View in Google Scholar

Miłosz, C. (1998), „Od tłumacza”, Zeszyty Literackie, 64, Warszawa–Paryż–Mediolan, s. 233‑34.
View in Google Scholar

O Latynosach się zgadało (dyskusja), (1995), Literatura na Świecie, 5‑6, Warszawa, s. 332‑360.
View in Google Scholar

Przyboś, J. (1954), „Z powodu przekładu Pabla Nerudy”, Życie Literackie, 28, s. 2‑3.
View in Google Scholar

R., K. (1950), „Wielki poeta pokoju”, Sztandar Młodych, 181, Warszawa, s. 2.
View in Google Scholar

Rymwid‑Mickiewicz, I. (1995), „Divulgación del libro hispanoamericano en Europa en los años 1960‑1979”, Itinerarios, 1, Warszawa, s. 235‑249.
View in Google Scholar

Rymwid‑Mickiewicz, I., Skłodowska, E. (1992), „La recepción del libro hispanoamericano en Polonia (1945‑90)”, w: Milewska, E., Rymwid‑Mickiewicz I., Skłodowska, E., La presencia de la literatura latinoamericana en Polonia, CESLA, Warszawa, s. 3‑65.
View in Google Scholar

Stiller, R. (wybór i opracowanie) (1990), Wiersze o miłości. Antologia kontrowersyjna, Iskry, Warszawa.
View in Google Scholar

Strasburger, J. (1956), Z hiszpańskiego przekłady poezji, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

Szymański, K.R. (wybór i opracowanie) (1995), Pragnienie piękna. Liryka miłosna, Wydawnictwo Europa, Wrocław.
View in Google Scholar

Waśkiewicz, A.K. (wybór i opracowanie) (1992), Poeci nobliści 1901‑1993, Anagram, Warszawa.
View in Google Scholar

Żukowski, M. (wybór i opracowanie) (1973), Chile walczy, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa.
View in Google Scholar

Żuliński, L. (wybór i opracowanie) (1992), Laurowo i jasno. Antologia wierszy laureatów Literackiej Nagrody Nobla, Wydawnictwo Bohdana Wrocławskiego, Warszawa.
View in Google Scholar

Źródła internetowe
View in Google Scholar

http://www.cricoteka.pl/pl/main.php?d=teatr&kat=40&id=104&str=4 – 20.11.2015.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2016-08-23

How to Cite

Gaszyńska‑Magiera, M. (2016). Wokół recepcji przekładów poezji Pabla Nerudy w Polsce. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2/32), 135–150. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.10