Translation of poetry is still translation

Authors

  • Katarzyna Kodeniec Katedra Filologii Angielskiej UWM

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.07

Keywords:

translation of poetry, unity of form and content, cognitive linguistics, philosophical approach

Abstract

Przekład poezji to jednak przekład

W wielu rozważaniach, które można zaliczyć do teorii przekładu, poezja traktowana jest inaczej niż pozostałe gatunki lub typy tekstów. Podkreśla się nierozerwalność jej „formy” i „treści”, ponieważ formalna organizacja elementów językowych sama w sobie stanowi dodatkowy element znaczenia wiersza. Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania poezji jako obiektu przekładu podlegającego podobnym zasadom jak inne teksty, m.in. poprzez omówienie opinii kilku badaczy i wierszy różnych typów. Jako czynnik, który może prowadzić do wielości teorii tłumaczenia, rozumiane jest tu raczej ogólne podejście tłumaczy i badaczy wywodzące się z ich filozoficznych poglądów na język i naturę przekładu niż wielość rodzajów tekstów.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barańczak, S. (2004), Ocalone w tłumaczeniu, Wydawnictwo a5, Poznań.

Barańczak, S. (2007), Fioletowa krowa, Wydawnictwo a5, Poznań.

Barnstone, W. (1984), “Preferences in translating poetry”, in: Frawley, W. (ed.) (1984), Translation. Literary, linguistic and philosophical perspectives, University of Delaware Press, Newmark, pp. 49‑53.

Connolly, D. (2001), “Poetry translation”, in: Baker, M., Malmkjær, K. (eds.) (2001), Routledge encyclopaedia of translation studies, Routledge, New York–London, pp. 170‑176.

Dedecius, K. (1974), Notatnik tłumacza, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Duffy, C.A. (1987), Selling Manhattan, Anvil Press, London.

Gentzler, E. (2001), Contemporary translation theories, Multilingual Matters Ltd., Clevedon.

Holmes, J. (1972/2006), “The name and nature of translation studies”, in: Venuti, L. (ed.) (2006), Translation studies reader, Routledge, New York–London, pp.180‑192.

Ingarden, R. (1988), O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, PWN, Warszawa.

Jakobson, R. (1959/2006), “On linguistic aspects of translation”, in: Venuti, L. (ed.) (2006), Translation studies reader, Routledge, New York–London, pp. 113‑118.

Jarniewicz, J. (2015), “Literary translation”, in: Bogucki, Ł., Goźdź‑Roszkowski, S., Stelmaszczyk, P. (eds.) (2015), Ways to translation, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź–Kraków, pp. 227‑248.

Kielar, M.B. (2006), Salt monody, trans. from Polish by E. Wójcik‑Leese, Zephyr Press, Brookline.

Kodeniec, K. (2011), “Manipulation in poetry translation – when a dash leads to a different world”, in: Esquibel, J., Kizeweter, M. (eds.) (2011), Manipulation in translation, Wydawnictwo SWPS, Warszawa.

Krysztofiak, M. (1999), Przekład literacki a translatologia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Lakoff, G., Johnson, M. (2003), Metaphors we live by, The University of Chicago Press, Chicago–London.

Langacker, R. (2009), Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, Universitas, Kraków.

Legeżyńska, A. (1986), Tłumacz i jego kompetencje autorskie, PWN, Warszawa.

Leech, G.N. (1979), A linguistic guide to English poetry, Longman, London.

Lewicki, R. (2016), “Komunikacja międzykulturowa w przekładzie oczami lingwisty”, in: Kodeniec, K., Nawacka, J. (eds.) (2016), Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, t. 5: Język przekładu i komunikacji międzykulturowej, KFA UWM w Olsztynie, Olsztyn, pp. 13‑26.

Tabakowska, E. (1993), Cognitive linguistics and poetics of translation, Gunter Narr Verlag, Tübingen.

Waldrop, R. (1984), “The joy of Demiurge”, in: Frawley, W. (ed.) (1984), Translation. Literary, linguistic and philosophical perspective, University of Delaware Press, Newmark, pp. 41‑48.

Zaleska, Z. (2015), Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Downloads

Published

2016-08-23

How to Cite

Kodeniec, K. (2016). Translation of poetry is still translation. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(32), 89–102. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.07