Translation of poetry is still translation

Authors

  • Katarzyna Kodeniec Katedra Filologii Angielskiej UWM

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.07

Keywords:

translation of poetry, unity of form and content, cognitive linguistics, philosophical approach

Abstract

Przekład poezji to jednak przekład

W wielu rozważaniach, które można zaliczyć do teorii przekładu, poezja traktowana jest inaczej niż pozostałe gatunki lub typy tekstów. Podkreśla się nierozerwalność jej „formy” i „treści”, ponieważ formalna organizacja elementów językowych sama w sobie stanowi dodatkowy element znaczenia wiersza. Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania poezji jako obiektu przekładu podlegającego podobnym zasadom jak inne teksty, m.in. poprzez omówienie opinii kilku badaczy i wierszy różnych typów. Jako czynnik, który może prowadzić do wielości teorii tłumaczenia, rozumiane jest tu raczej ogólne podejście tłumaczy i badaczy wywodzące się z ich filozoficznych poglądów na język i naturę przekładu niż wielość rodzajów tekstów.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Barańczak, S. (2004), Ocalone w tłumaczeniu, Wydawnictwo a5, Poznań.
View in Google Scholar

Barańczak, S. (2007), Fioletowa krowa, Wydawnictwo a5, Poznań.
View in Google Scholar

Barnstone, W. (1984), “Preferences in translating poetry”, in: Frawley, W. (ed.) (1984), Translation. Literary, linguistic and philosophical perspectives, University of Delaware Press, Newmark, pp. 49‑53.
View in Google Scholar

Connolly, D. (2001), “Poetry translation”, in: Baker, M., Malmkjær, K. (eds.) (2001), Routledge encyclopaedia of translation studies, Routledge, New York–London, pp. 170‑176.
View in Google Scholar

Dedecius, K. (1974), Notatnik tłumacza, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
View in Google Scholar

Duffy, C.A. (1987), Selling Manhattan, Anvil Press, London.
View in Google Scholar

Gentzler, E. (2001), Contemporary translation theories, Multilingual Matters Ltd., Clevedon.
View in Google Scholar

Holmes, J. (1972/2006), “The name and nature of translation studies”, in: Venuti, L. (ed.) (2006), Translation studies reader, Routledge, New York–London, pp.180‑192.
View in Google Scholar

Ingarden, R. (1988), O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Jakobson, R. (1959/2006), “On linguistic aspects of translation”, in: Venuti, L. (ed.) (2006), Translation studies reader, Routledge, New York–London, pp. 113‑118.
View in Google Scholar

Jarniewicz, J. (2015), “Literary translation”, in: Bogucki, Ł., Goźdź‑Roszkowski, S., Stelmaszczyk, P. (eds.) (2015), Ways to translation, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź–Kraków, pp. 227‑248.
View in Google Scholar

Kielar, M.B. (2006), Salt monody, trans. from Polish by E. Wójcik‑Leese, Zephyr Press, Brookline.
View in Google Scholar

Kodeniec, K. (2011), “Manipulation in poetry translation – when a dash leads to a different world”, in: Esquibel, J., Kizeweter, M. (eds.) (2011), Manipulation in translation, Wydawnictwo SWPS, Warszawa.
View in Google Scholar

Krysztofiak, M. (1999), Przekład literacki a translatologia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
View in Google Scholar

Lakoff, G., Johnson, M. (2003), Metaphors we live by, The University of Chicago Press, Chicago–London.
View in Google Scholar

Langacker, R. (2009), Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Legeżyńska, A. (1986), Tłumacz i jego kompetencje autorskie, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Leech, G.N. (1979), A linguistic guide to English poetry, Longman, London.
View in Google Scholar

Lewicki, R. (2016), “Komunikacja międzykulturowa w przekładzie oczami lingwisty”, in: Kodeniec, K., Nawacka, J. (eds.) (2016), Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, t. 5: Język przekładu i komunikacji międzykulturowej, KFA UWM w Olsztynie, Olsztyn, pp. 13‑26.
View in Google Scholar

Tabakowska, E. (1993), Cognitive linguistics and poetics of translation, Gunter Narr Verlag, Tübingen.
View in Google Scholar

Waldrop, R. (1984), “The joy of Demiurge”, in: Frawley, W. (ed.) (1984), Translation. Literary, linguistic and philosophical perspective, University of Delaware Press, Newmark, pp. 41‑48.
View in Google Scholar

Zaleska, Z. (2015), Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2016-08-23

How to Cite

Kodeniec, K. (2016). Translation of poetry is still translation. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2/32), 89–102. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.07