„Zobaczyć oryginał” – rola wizualizacji w doskonaleniu umiejętności przekładu tekstów literackich i nieliterackich

Authors

  • Dorota Guttfeld Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Monia Linke‑Ratuszny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.06

Keywords:

przekład literacki, przekład nieliteracki, kompetencja, dydaktyka przekładu

Abstract

To see the source text. The role of visual imagination in building competence for literary and non‑literary translation


The paper discusses the importance of spatial and visual imagination in the process of producing translations. Although visual aspects are usually associated with literary imaging, and hence teaching literary translation, they prove crucial in non‑literary translation as well, where the stress is traditionally put on terminological accuracy and research skills. Exercises requiring students to understand spatial relationships and visualize situations or objects illustrate the use of the skill. Pointing to analogies between literary and non‑literary translation, the paper encourages the integration of topics and task varieties between classes devoted to these two types of texts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ballard, J.G. (2001), Concrete island, Picador, New York.

Ballard, J.G. (2007), Wyspa, tłum. L. Jęczmyk, Książnica, Katowice.

Beeby, A. (2000), „Choosing an empirical–experimental model for investigating translation competence. The PACTE Model”, w: Olohan, M. (ed.), Intercultural faultlines. Research models in translation studies I. Textual and cognitive aspects, St. Jerome Publishing, Manchester, s. 43‑55.

Biel, Ł. (2013), „Integracyjne podejście funkcjonalne w dydaktyce przekładu prawniczego”, Między Oryginałem a Przekładem, 21, Kraków, s. 11‑27.

Dybiec‑Gajer, J. (2013), Zmierzyć przekład. Z metodyki oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego, Universitas, Kraków.

Hatim, B. (2014), Teaching and researching translation, Routledge, London.

Hatim, B., Mason, I. (1997), The translator as communicator, Routledge, London.

Hervey, G.J., Higgins, I., Loughridge, M. (1995), Thinking German translation.

A course in translation method, German to English, Routledge, London.

Kelly, D. (2005), A handbook for translator trainer, St. Jerome Publishing, Manchester.

Kiraly, D. (2000), A social constructivist approach to translator education. Empowerment from theory to practice, St. Jerome Publishing, Manchester.

Kozłowska, Z. (2007), O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Mackenzie, R. (2004), „The competencies required by the translator’s roles as professional”, w: Malmkjaer, K. (ed.) (2004), Translation in undergraduate degree programmes, John Benjamins, Amsterdam, s. 31‑38.

PACTE (2003), „Building a translation competence model”, w: Alves, F. (ed.), Triangulating translation. Perspectives in process oriented research, John Benjamins, Amsterdam, s. 43‑66.

PACTE (2005), „Investigating translation competence. Conceptual and methodological issues”, Meta. Translators’ Journal, 50 (2), s. 609‑619.

PACTE (2009), „Results of the validation of the PACTE translation competence model. Acceptability and decision making”, Across Languages and Cultures, 10 (2), s. 207‑230.

Pieńkos, J. (2003), Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze, Kraków.

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. (1998), Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Reiss, K. (1976), Texttyp und Übersetzungmethode. Der operative text, Scriptor, Kronberg.

Tabakowska, E. (2004), Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Universitas, Kraków.

Schäffner, C., Adab, B. (eds.) (2000), Developing translation competence, John Benjamins, Amsterdam.

Snell‑Hornby, M. (1988), Translation studies. An integrated approach, John Benjamins, Amsterdam.

Źródła w internecie

„Pustynna zjawa: Aston Martin One–77”, tłum. M. Ruziecki, [online] http://www.topgear.com.pl/garaz/pustynna–zjawa–aston–martin–one–77/11x0c2– 2.12.2014.

„Top gear’s guide to: Aston Martin”, [online] http://www.topgear.com/car–reviews/find/make/aston–martin – 12.11.2014.

Downloads

Published

2021-07-22

How to Cite

Guttfeld, D., & Linke‑Ratuszny, M. (2021). „Zobaczyć oryginał” – rola wizualizacji w doskonaleniu umiejętności przekładu tekstów literackich i nieliterackich. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(32), 73–88. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.06