Ołowiane żołnierzyki czy Cynkowi chłopcy?

Przypisy tłumacza jako kryterium analizy serii tłumaczeniowej

Authors

  • Anna Szczęsny Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.08

Keywords:

paratekst, przypis, projekt tłumaczeniowy, dominanta translatorska, funkcja fatyczna, funkcja emotywna

Abstract

Lead soldiers [Ołowiane żołnierzyki] or Boys in zinc [Cynkowi chłopcy]? Translator’s notes as a criterion in translation series analysis


The paper is a comparative analysis of two elements of a translation series – Polish translations of S. Alexievich’s Цинковые мальчики. The most important criterion that helps determine the translation dominant and fix the character of both translation projects turns out to be the paratexts, particularly the translator’s footnotes, their number and nature. What is more, the author focuses on the way the phatic and emotive functions are fulfilled through punctuation in the original and the translations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aleksijewicz, S. (2006) – Алексиевич С., Cinkovye malʹčiki, [online] https://vk.com/doc192221388_425215969?hash=76c206e1a2cdc3f428&dl=810fd268dd061e9f7e (SA).

Aleksijewicz, S. (2008), Ołowiane żołnierzyki, z ros. przeł. Leszek Wołosiuk, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka‑Jeziorańskiego, Wrocław. (LW)

Aleksijewicz, S. (2015), Cynkowi chłopcy, z ros. przeł. Jerzy Czech, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec. (JC)

Balcerzan, E. (1998), Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, „Śląsk”, Katowice.

Barańczak, S. (1992), „Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny…”, w: Barańczak, S., Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów, Wydawnictwo a5, Poznań.

Bednarczyk, A. (2008), W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, PWN, Warszawa.

Brzozowski, J. (2011), Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Brzozowski, J. (2004), „Czy istnieje w Polsce szkoła hermeneutyczna w przekładzie?”, Między Oryginałem a Przekładem, 4: Czy istnieją szkoły przekładu w Polsce?, Kraków, s. 23‑38.

Hejwowski, K. (2004), Kognitywno‑komunikacyjna teoria przekładu, PWN, Warszawa.

Kielar, B.Z. (2003), Zarys translatoryki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Języków Specjalistycznych, Warszawa.

Kozłowska, Z. (2007), O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), wyd. 2 zmienione, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Skibińska, E. (2009a), „O przypisach tłumacza. Wprowadzenie do lektury”, w: Skibińska, E. (red.), Przypisy tłumacza, Księgarnia Akademicka, Wrocław–Kraków, s. 7‑19.

Skibińska, E. (2009b), „Przypisy tłumacza we francuskich przekładach powieści Tadeusza Konwickiego”, w: Skibińska, E. (red.), Przypisy tłumacza, Księgarnia Akademicka, Wrocław–Kraków, s. 272‑285.

Steiner, G. (2000), Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, tłum. O. i W. Kubińscy, Universitas, Kraków.

Torop, P. (2008) – w: Ricoeur, P., Torop, P., O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, wstęp E. Balcerzan, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Urbanek, D. (2004), Pęknięte lustro. Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej, Trio, Warszawa.

Urbanek, D. (2011), Dialektyka przekładu, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa.

Downloads

Published

2021-07-22

How to Cite

Szczęsny, A. (2021). Ołowiane żołnierzyki czy Cynkowi chłopcy? Przypisy tłumacza jako kryterium analizy serii tłumaczeniowej. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(32), 103–119. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.08