Ołowiane żołnierzyki czy Cynkowi chłopcy?

Przypisy tłumacza jako kryterium analizy serii tłumaczeniowej

Authors

  • Anna Szczęsny Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.08

Keywords:

paratekst, przypis, projekt tłumaczeniowy, dominanta translatorska, funkcja fatyczna, funkcja emotywna

Abstract

Lead soldiers [Ołowiane żołnierzyki] or Boys in zinc [Cynkowi chłopcy]? Translator’s notes as a criterion in translation series analysis

The paper is a comparative analysis of two elements of a translation series – Polish translations of S. Alexievich’s Цинковые мальчики. The most important criterion that helps determine the translation dominant and fix the character of both translation projects turns out to be the paratexts, particularly the translator’s footnotes, their number and nature. What is more, the author focuses on the way the phatic and emotive functions are fulfilled through punctuation in the original and the translations.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Aleksijewicz, S. (2006) – Алексиевич С., Cinkovye malʹčiki, [online] https://vk.com/doc192221388_425215969?hash=76c206e1a2cdc3f428&dl=810fd268dd061e9f7e (SA).
View in Google Scholar

Aleksijewicz, S. (2008), Ołowiane żołnierzyki, z ros. przeł. Leszek Wołosiuk, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka‑Jeziorańskiego, Wrocław. (LW)
View in Google Scholar

Aleksijewicz, S. (2015), Cynkowi chłopcy, z ros. przeł. Jerzy Czech, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec. (JC)
View in Google Scholar

Balcerzan, E. (1998), Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, „Śląsk”, Katowice.
View in Google Scholar

Barańczak, S. (1992), „Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny…”, w: Barańczak, S., Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów, Wydawnictwo a5, Poznań.
View in Google Scholar

Bednarczyk, A. (2008), W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Brzozowski, J. (2011), Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
View in Google Scholar

Brzozowski, J. (2004), „Czy istnieje w Polsce szkoła hermeneutyczna w przekładzie?”, Między Oryginałem a Przekładem, 4: Czy istnieją szkoły przekładu w Polsce?, Kraków, s. 23‑38.
View in Google Scholar

Hejwowski, K. (2004), Kognitywno‑komunikacyjna teoria przekładu, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Kielar, B.Z. (2003), Zarys translatoryki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Języków Specjalistycznych, Warszawa.
View in Google Scholar

Kozłowska, Z. (2007), O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), wyd. 2 zmienione, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
View in Google Scholar

Skibińska, E. (2009a), „O przypisach tłumacza. Wprowadzenie do lektury”, w: Skibińska, E. (red.), Przypisy tłumacza, Księgarnia Akademicka, Wrocław–Kraków, s. 7‑19.
View in Google Scholar

Skibińska, E. (2009b), „Przypisy tłumacza we francuskich przekładach powieści Tadeusza Konwickiego”, w: Skibińska, E. (red.), Przypisy tłumacza, Księgarnia Akademicka, Wrocław–Kraków, s. 272‑285.
View in Google Scholar

Steiner, G. (2000), Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, tłum. O. i W. Kubińscy, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Torop, P. (2008) – w: Ricoeur, P., Torop, P., O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, wstęp E. Balcerzan, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
View in Google Scholar

Urbanek, D. (2004), Pęknięte lustro. Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej, Trio, Warszawa.
View in Google Scholar

Urbanek, D. (2011), Dialektyka przekładu, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2016-08-23

How to Cite

Szczęsny, A. (2016). Ołowiane żołnierzyki czy Cynkowi chłopcy? Przypisy tłumacza jako kryterium analizy serii tłumaczeniowej. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2/32), 103–119. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.08