Przekład choronimów „roszczeniowych” Między teorią tłumaczenia a onomastyką kulturową

Authors

  • Wojciech Włoskowicz Instytut Slawistyki PAN

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.03

Keywords:

choronim „roszczeniowy, przekład, toponim, translatoryka, onomastyka

Abstract

Claim choronyms in translation. Between a theory of translation and the onomastics of culture

Toponyms may be used as manifestations of present or past power or claims. This is often connected with different points of view of national historiographies. A translator may have to mediate between such different perspectives. The proposed model of onymic semantics is based on the Ogden & Richards semiotic triangle. A claim choronym is a choronym established by an official decision or by language usus in order to manifest an existing or a past rule over a given territory or in order to manifest a claim to it. The three types of c. ch. are: formal (a new name is made for an existing concept of a territory), conceptual (an existing name is used to designate a new or modified concept of a territory), and formal‑conceptual (a new name is given to a new concept of a territory). In translation the most similar reaction of a recipient to the choronym is to be achieved (according to the theory of translation by Olgierd Wojtasiewicz).

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Berg, L.D., Vuolteenaho, J. (eds.) (2009), Critical toponymies. The contested politics of place naming, Ashgate Publishing, Farnham.
View in Google Scholar

Grodziński, E. (1986), „Filozofowie i logicy o imionach własnych”, Onomastica, 31, Kraków, s. 255‑282.
View in Google Scholar

Gruszczyńska, E. (2012), Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja – perswazja – manipulacja, Oficyna Wydawnicza ASPRA‑JR, Warszawa.
View in Google Scholar

Kaleta, Z. (1998), „Teoria nazw własnych”, w: Rzetelska‑Feleszko, E. (red.) (1998), Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Warszawa–Kraków, s. 15‑37.
View in Google Scholar

Karpenko, J.A. (1980), „O funkcijach sobstvennych imion”, w: Majtán, M. (red.) (1980), Spoločenské fungovanie vlastných mien. VII. Slovenská onomastická konferencia, Veda, Bratislava, s. 9‑15.
View in Google Scholar

Kazimierczuk, A. (2015) „Czy Krym będzie Taurydą?”, [online] http://www.rp.pl/artykul/1173169‑Czy‑Krym‑bedzie‑Tauryda‑.html – 28.12.2015.
View in Google Scholar

Knappová, M. (1992), „K funkčnímu pojetí systému vlastních jmen”, Slovo a slovesnost, 53, s. 211‑214.
View in Google Scholar

Kuryłowicz, J. (1956), „La position linguistique du nom propre”, Onomastica, 2, Kraków, s. 1‑14.
View in Google Scholar

Nilsen, D.L.F. (1988), „Names. Some subsidiary functions”, w: Seits L.E. (ed.), Festschrift in honor of Allen Walker Read, North Central Name Society, DeKalb, IL, s. 108‑115.
View in Google Scholar

Ogden, C.K., Richards, I.A. (1923), The meaning of meaning, K. Paul, Trench, Trubner & Co., London.
View in Google Scholar

Rolf, M. (2015), Imperiale Herrschaft im Weichselland. Das Königreich Polen im Russischen Imperium (1864‑1915), de Gruyter Oldenbourg, Berlin–München–Boston.
View in Google Scholar

Rutkowski, M. (2001), „Wstępna charakterystyka funkcji nazw własnych”, Onomastica, 46, Kraków, s. 7‑29.
View in Google Scholar

Rzetelska‑Feleszko, E. (2006), W świecie nazw własnych, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa–Kraków.
View in Google Scholar

Willems, K. (2000), „Form, meaning, and reference in natural language. A phenomenological account of proper names”, Onoma, 35, s. 85‑119.
View in Google Scholar

Westerhoff, Ch. (2011), Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg. Deutsche Arbeitskräftepolitik im besetzten Polen und Litauen 1914‑1918, Ferdinand Schöningh, Paderborn.
View in Google Scholar

Westerhoff, Ch. (2014), Praca przymusowa w czasie I wojny światowej. Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie Polskim i na Litwie w latach 1914‑1918, tłum. W. Włoskowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
View in Google Scholar

Włoskowicz, W. (2015), „Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu”, Onomastica, 59, Kraków, s. 57‑76.
View in Google Scholar

Wojtasiewicz, O. (1992), Wstęp do teorii tłumaczenia, TEPIS, Warszawa.
View in Google Scholar

Zilliacus, K. (1997), „On the function of proper names”, w: Pitkanen, R.L., Mallat, K. (eds.) (1997), You name it. Perspectives on onomastic research, Finnish Literature Society, Helsinki, s. 14‑20.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2016-08-23

How to Cite

Włoskowicz, W. (2016). Przekład choronimów „roszczeniowych” Między teorią tłumaczenia a onomastyką kulturową. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2/32), 25–40. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.03