Przekład choronimów „roszczeniowych” Między teorią tłumaczenia a onomastyką kulturową

Authors

  • Wojciech Włoskowicz Instytut Slawistyki PAN

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.03

Keywords:

choronim „roszczeniowy, przekład, toponim, translatoryka, onomastyka

Abstract

Claim choronyms in translation. Between a theory of translation and the onomastics of culture


Toponyms may be used as manifestations of present or past power or claims. This is often connected with different points of view of national historiographies. A translator may have to mediate between such different perspectives. The proposed model of onymic semantics is based on the Ogden & Richards semiotic triangle. A claim choronym is a choronym established by an official decision or by language usus in order to manifest an existing or a past rule over a given territory or in order to manifest a claim to it. The three types of c. ch. are: formal (a new name is made for an existing concept of a territory), conceptual (an existing name is used to designate a new or modified concept of a territory), and formal‑conceptual (a new name is given to a new concept of a territory). In translation the most similar reaction of a recipient to the choronym is to be achieved (according to the theory of translation by Olgierd Wojtasiewicz).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berg, L.D., Vuolteenaho, J. (eds.) (2009), Critical toponymies. The contested politics of place naming, Ashgate Publishing, Farnham.

Grodziński, E. (1986), „Filozofowie i logicy o imionach własnych”, Onomastica, 31, Kraków, s. 255‑282.

Gruszczyńska, E. (2012), Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja – perswazja – manipulacja, Oficyna Wydawnicza ASPRA‑JR, Warszawa.

Kaleta, Z. (1998), „Teoria nazw własnych”, w: Rzetelska‑Feleszko, E. (red.) (1998), Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Warszawa–Kraków, s. 15‑37.

Karpenko, J.A. (1980), „O funkcijach sobstvennych imion”, w: Majtán, M. (red.) (1980), Spoločenské fungovanie vlastných mien. VII. Slovenská onomastická konferencia, Veda, Bratislava, s. 9‑15.

Kazimierczuk, A. (2015) „Czy Krym będzie Taurydą?”, [online] http://www.rp.pl/artykul/1173169‑Czy‑Krym‑bedzie‑Tauryda‑.html – 28.12.2015.

Knappová, M. (1992), „K funkčnímu pojetí systému vlastních jmen”, Slovo a slovesnost, 53, s. 211‑214.

Kuryłowicz, J. (1956), „La position linguistique du nom propre”, Onomastica, 2, Kraków, s. 1‑14.

Nilsen, D.L.F. (1988), „Names. Some subsidiary functions”, w: Seits L.E. (ed.), Festschrift in honor of Allen Walker Read, North Central Name Society, DeKalb, IL, s. 108‑115.

Ogden, C.K., Richards, I.A. (1923), The meaning of meaning, K. Paul, Trench, Trubner & Co., London.

Rolf, M. (2015), Imperiale Herrschaft im Weichselland. Das Königreich Polen im Russischen Imperium (1864‑1915), de Gruyter Oldenbourg, Berlin–München–Boston.

Rutkowski, M. (2001), „Wstępna charakterystyka funkcji nazw własnych”, Onomastica, 46, Kraków, s. 7‑29.

Rzetelska‑Feleszko, E. (2006), W świecie nazw własnych, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa–Kraków.

Willems, K. (2000), „Form, meaning, and reference in natural language. A phenomenological account of proper names”, Onoma, 35, s. 85‑119.

Westerhoff, Ch. (2011), Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg. Deutsche Arbeitskräftepolitik im besetzten Polen und Litauen 1914‑1918, Ferdinand Schöningh, Paderborn.

Westerhoff, Ch. (2014), Praca przymusowa w czasie I wojny światowej. Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie Polskim i na Litwie w latach 1914‑1918, tłum. W. Włoskowicz, Wydawnictwa

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Włoskowicz, W. (2015), „Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu”, Onomastica, 59, Kraków, s. 57‑76.

Wojtasiewicz, O. (1992), Wstęp do teorii tłumaczenia, TEPIS, Warszawa.

Zilliacus, K. (1997), „On the function of proper names”, w: Pitkanen, R.L., Mallat, K. (eds.) (1997), You name it. Perspectives on onomastic research, Finnish Literature Society, Helsinki, s. 14‑20.

Downloads

Published

2021-07-22

How to Cite

Włoskowicz, W. (2021). Przekład choronimów „roszczeniowych” Między teorią tłumaczenia a onomastyką kulturową. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(32), 25–40. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.03