Przypisy tłumacza w świetle teorii literatury hipertekstowej

Authors

  • Weronika Sztorc Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.09

Keywords:

przekład literacki, przypisy tłumacza, niewidoczność tłumacza, literatura hipertekstowa, hiperłącza, lojalność

Abstract

Translator’s footnotes in the light of hypertext literature theory

The article draws attention to such translator’s footnotes that can be connected with associative thinking, typical of the Internet and of hypertext literature. First, the footnote as a specific translation technique was discussed, along with various views on it. Then, the notion of associative thinking was introduced. Next, emblematic features and examples of hypertext and proto‑hypertext literature were presented, wherein the status of footnotes is raised and new light is shed on the figure of the author. Finally, such translators’ footnotes were shown wherein translators become visible and demand that their work be noticed and appreciated. It may be in a form of a game with the reader, a dialogue with the author or a manifestation of their presence (and power over the text). They compete with the authors for the attention of the reader, who moves between fragments of the text, just like in hypertext novels.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Aarseth, E. (1997), Cybertext. Perspectives on ergodic literature, The John Hopkins University Press, Baltimore–London.
View in Google Scholar

Hejwowski, K. (2007), Kognitywno‑komunikacyjna teoria przekładu, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Henry, J. (2000), „De l’érudition à l’échec: la note du traducteur”, Meta. Journal des traducteurs/Meta. Translators’ Journal, 45, 2, s. 228‑240.
View in Google Scholar

Hrechorowicz, U. (1997), „Przypisy tłumacza: to be or not to be?”, Między Oryginałem a Przekładem, 3, Kraków.
View in Google Scholar

Levý, J. (2011), The art of translation, tłum. P. Corness, Benjamins Translation Library, Amsterdam.
View in Google Scholar

Lewicki, R. (2000), Obcość w odbiorze przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.
View in Google Scholar

Littau, K. (1997), „Translation in the age of postmodern production. From text to intertext to hypertext”, w: Baker, M. (ed) (2010), Critical readings in translation studies, Routledge, London, s. 435‑448.
View in Google Scholar

Markiewicz, H. (2004), O cytatach i przypisach, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Nida, E.A. (1964), Toward a science of translating, with special reference to principles and procedures involved in Bible translating, Brill, Leiden.
View in Google Scholar

Osuchowska, B. (2005), Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Inicjał, Warszawa.
View in Google Scholar

Pisarski, M. (2002), „Powieść jako zwierciadło umysłu. O poetyce hipertekstu na przykładzie klasyki gatunku: Afternoon. A story, Patchwork girl, A further Xanadu”, w: Marecki, P. (red.), Liternet. Literatura i internet, Rabid, Kraków.
View in Google Scholar

Pisarski, M. (2009), „Dodaj własny przypis, czyli książki poszerzone”, [online] http://techsty.art.pl/aktualnosci/2009/dodaj_przypis.html – 10.12.2015.
View in Google Scholar

Scott, C. (2000), Translating Baudelaire, University of Exeter Press, Exeter.
View in Google Scholar

Skibińska, E. (2009), „O przypisach tłumacza. wprowadzenie do lektury”, w: Skibińska, E. (red.), Przypisy tłumacza, Księgarnia Akademicka, Wrocław–Kraków, s. 7‑22.
View in Google Scholar

Venuti, L. (1999), The scandals of translation, Routledge, London.
View in Google Scholar

Wojtasiewicz, O. (1957), Wstęp do teorii tłumaczenia, TEPIS, Warszawa.
View in Google Scholar

Źródła przykładów:
View in Google Scholar

Burgess, A. (2007), Symfonia napoleońska, tłum. B. Drozdowski, Vis‑à‑vis/Etiuda, Kraków.
View in Google Scholar

Deary, T. (2007), Trudne czasy Tudorów, tłum. M. Fabianowska, Egmont Polska,Warszawa.
View in Google Scholar

Greenblatt, S. (2006), Poetyka kulturowa, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Rushdie, S. (2003), Ziemia pod jej stopami, tłum. W. Brydak, Rebis, Poznań.
View in Google Scholar

Vonnegut, K. (1994), Losy gorsze od śmierci, tłum. J. Rybicki, Amber, Warszawa.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2016-08-23

How to Cite

Sztorc, W. (2016). Przypisy tłumacza w świetle teorii literatury hipertekstowej. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2/32), 121–134. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.09