To queer or not to queer? – teoria i praktyka tłumaczenia queerowego

Authors

  • Mateusz Król Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.02

Keywords:

tłumaczenie queerowe, queer, nie(hetero/homo)normatywność

Abstract

To queer or not to queer? – theoretical framework and practical models of queer translation


The purpose of this paper is to present a theoretical framework of a relatively new phenomenon in translation studies that is the queer translation. Furthermore described are practical models of the queer translation. The material used by the
author in his analysis is Lubiewo written by Michał Witkowski and its French and English translations. The author shows the complex relations between gender studies, queer studies and translation studies which are visible in the queer translation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bassnett S., Lefevere A. (eds.) (1990), Translation, history and culture, Bloomsbury Academic, New York.

Burton, W.M. (2010), „Inverting the text. A proposed queer translation praxis”, w: Epstein B.J. (ed.) (2010), In other words. Translating queers/Queering translation, British Centre for Literary Translation, London.

Burzyńska, A., Markowski, M.P. (2009), Teorie literatury XX wieku, Znak, Kraków.

Chudoba, E. (2012), Literatura i homoseksualność. Zarys problematyki genderowej w kanonicznych tekstach literatury światowej i polskiej, Libron, Kraków.

Fischer, B., Jensen, M.N. (eds.) (2012), Translation and the reconfiguration of power relations. Revisiting role and context of translation and interpreting, Lit Verlag, Zurich–Berlin.

Halberstam J.J. (2011), The Queer Art of Failure, Duke University Press, Durnham and London.

Majka, R. (2014), „W ślepym zaułku. Homonormatywność i neoliberalizacja życia społecznego”, w: Kochanowski, J., Wrzosek, T. (red.) (2014), Nowe Studia Kulturowe, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Simon, Sh. (2005), Gender in translation. Cultural identity and the politics of transmission, Routledge, New York–London.

Tin, L.‑G. (2013), Początki kultury heteroseksualnej w cywilizacji Zachodu, Universitas, Kraków.

Tymoczko, M., Gentzler, E. (eds.) (2002), Translation and power, University of Massachusetts Press, Amherst–Boston.

Warkocki, B. (2007), Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, SIC!, Warszawa.

Downloads

Published

2021-07-22

How to Cite

Król, M. (2021). To queer or not to queer? – teoria i praktyka tłumaczenia queerowego. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(32), 9–23. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.02