Czy wolno nie stylizować?

Authors

  • Jerzy Brzozowski Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.12

Keywords:

stylization in translation, archaization in translation, spoken archi‑language

Abstract

Can we not stylize?

The article discusses the problem of colloquializing and archaizing of literary style in translation. The author agrees with Antoine Berman that such stylistic measures are difficult and result in many failed translation attempts but he considers stylization necessary and possible. His point of departure is Odile Schneider‑Mizony’s concept of “fictitious colloquiality” (oralité fictive) which leads to the creation of “spoken archi‑language”; in his opinion, the model of such translation in Poland is provided by the works of Zofia Chądzyńska. The author argues that this way of translating can be applied to other types of style, including archaizing, as proved by the successful translations done by Tadeusz Boy‑Żeleński and Andrzej Nowak.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Adamowicz‑Pośpiech, A. (2012), Polifonia języków w przekładach Bronisława Zielińskiego, w: Fast, P., Osadnik, W.M. (red.), Wielcy tłumacze, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe – Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice.
View in Google Scholar

Almodóvar, P. (2006), Volver, tłum. M. Chrobak, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
View in Google Scholar

Anonim (1140‑1200/2003), Pieśń o Cydzie, tłum. A.L. Czerny, Zielona Sowa, Kraków (wyd. I: 1970).
View in Google Scholar

Anonim (1461‑1462), Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego, Kraków, [on‑line] http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_swiecka/wiersz_o_zabiciu.html – 25.01.2016.
View in Google Scholar

Anonim (przed 1508/1998), Z przygód imć pana Amadisa z Walii, jako też innych wiernych druhów jego, tłum. R. Jarocka‑Nowak, A. Nowak, Oficyna Literacka, Kraków.
View in Google Scholar

Berman, A. (1985/2009), Przekład jako doświadczenie obcego, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
View in Google Scholar

Brumme, J. (2012), Traducir la voz ficticia, De Gruyter, Berlin.
View in Google Scholar

Conrad, J. (1920/2005), „List do C.S. Evansa z 2 X 1920”, w: Davies, L. (red.), The Collected Letters of J. Conrad, t. VII, s. 174 (przekład A.A.‑P.), Cambridge University Press.
View in Google Scholar

Gołębiowski, Ł. (1830), Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych sposobem dykcjonarza ułożone i opisane, A. Gałęzowski i Komp., Warszawa.
View in Google Scholar

House, J. (1977), A Model for Translation Quality Assessment, Verlag Narr, Tübingen.
View in Google Scholar

Krasnowolski, A., Niedźwiedzki, W. (1920), M. Arcta Słownik staropolski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
View in Google Scholar

Manrique, J. (1477), Coplas por la muerte de su padre, [on‑line] http://www.cervantesvirtual.com/obra‑visor/obra‑completa–0/html/ff6c9480‑82b1‑11df‑acc7‑002185ce6064_4.html – 25.01.2016.
View in Google Scholar

Manrique, J. (1477/1997), „Strofy, które złożył był don Juan Manrique na śmierć Mistrza Zakonu Santiago, don Rodryga Manrique, rodzica swojego”, w: Bracia ochotni sławić imię Chrysta… Czyli garść okruchów ze skarbca hiszpańskiej poezji nabożnej, wybór, tłum. i wstęp A. Nowak, Oficyna Literacka, Kraków.
View in Google Scholar

Österreicher, W. (1996), „Lo hablado en lo escrito. Reflexiones metodológicas y aproximación a una tipología”, w: Kotschi, T., Österreicher, W., Zimmermann, K. (red.), El español hablado y la cultura oral en España e Hispanoamérica, Iberoamericana, Frankfurt am Main–Madrid.
View in Google Scholar

Piwkowska, A. (1999), „Opinia o «chirurgicznej precyzji» Stanisława Barańczaka”, Zeszyty Literackie, 65, Warszawa.
View in Google Scholar

Puig, M. (1969), Boquitas pintadas, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
View in Google Scholar

Puig, M. (1975), Przeklęte tango, tłum. Z. Chądzyńska, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
View in Google Scholar

Rajewska, E. (2012), „Emily Dickinson i jej «cień». O przekładach Ludmiły Mariańskiej”, w: Fast, P. (red.), Wielcy tłumacze (33 tom serii „Studia o Przekładzie”), Katowice, Śląsk.
View in Google Scholar

Rojas, F. de (1502/1962), Celestina, tłum. K. Zawanowski, Warszawa, PIW.
View in Google Scholar

Sadkowska, M. (2013), La oralidad fingida en „Boquitas pintadas” de Manuel Puig y su traducción al polaco, praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (niepublikowana).
View in Google Scholar

Schneider‑Mizony, O. (2010), „Traduire ou simuler l’oralité”, Glottopol. Revue de sociolinguistique en ligne, 15, Rouen.
View in Google Scholar

Wilczek, P. (2001), „Archaizowanie przekładu. Polskie tłumaczenia «Sonetu X» Johna Donne’a”, w: tenże, Dyskurs, przekład, interpretacja. Literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze, Gnome, Katowice.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2015-11-26

How to Cite

Brzozowski, J. (2015). Czy wolno nie stylizować?. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4/30), 165–177. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.12