Stylizacja na język potoczny w tłumaczeniu kanadyjskiej dramaturgii mniejszościowej na przykładzie polskiej wersji sztuki La Défaite Georges’a Bugneta

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.02

Keywords:

French‑Canadian theatre, stylization in translation, drama translation, language varieties

Abstract

Colloquial stylization in French‑Canadian minority theatre: The case of Georges Bugnet’s La Défaite and its translation into Polish


Recourse to „oralité” in written texts, which is specific to the Francophone communities in Canada, poses a challenge to a translator who needs to reinvent the idiolects in the target language. The aim of this paper is to present translation methods proposed and applied by the translator so as to reproduce in Polish the contrasts present in the original discourse. As stylization is the main strategy used by the Polish translator of Georges Bugnet’s La Défaite, different types of stylization, its methods, purposes as well as the risks of the particular choice of stylization, especially in a context of drama translation, are to be determined and described.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartmiński, J. (1981), „Derywacja stylu”, w: Bartmiński, J. (red.), Pojęcie derywacji w lingwistyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin, s. 31‑54.

Bartmiński, J. (2003), „Opozycja ustności i literackości”, w: Bartmiński, J., Szadura, J. (red.), Warianty języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin, s. 90‑95.

Bartmiński, J. (2010), „Styl potoczny”, w: Bartmiński, J. (red.), Współczesny język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin, s. 115‑134.

Bartmiński, J. (red.) (1999), Językowy obraz świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.

Buttler, D. (1982), „Miejsce języka potocznego wśród odmian współczesnej polszczyzny”, w: Urbańczyk, S. (red.), Język literacki i jego warianty. Księga referatów VIII Sesji Międzynarodowej Komisji Słowiańskich Języków Literackich w listopadzie 1980 r., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 17‑28.

Chlebda, W. (2010), „Frazematyka”, w: Bartmiński, J. (red.), Współczesny język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin, s. 335‑342.

Dubisz, S. (1979), „Stylizacja językowa – próba definicji”, Prace Filologiczne, XXIX, Warszawa, s. 191‑216.

Dubisz, S. (1986), Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945‑1975), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Dubisz, S. (1991), Archaizacja w XX‑wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Gadet, F. (2003), La variation sociale en français, Éditions Ophrys, Paris.

Gauvin, L. (1993), „Le théâtre de la langue”, w: Le Monde de Michel Tremblay. Romans et récits, Éditions Lansman, Carnières, s. 153‑170.

Klimkiewicz, A. (2009), „Kontakt literacki w obiegu poziomowym: tłumaczenie kultur mniejszościowych jako dialog z kruchą tożsamością”, w: Tomaszkiewicz, T., Klimkiewicz, A., Żuchelkowska, A. (oprac.), Antologia współczesnej literatury Kanady frankofońskiej. Nowy Brunszwik, Akadia, Alberta, Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 13‑16.

Leclerc, C. (2010), Des langues en partage? Cohabitation du français et de l’anglais en littérature contemporaine, XYZ éditeur, Montréal.

Mezei, K. (1995), „Speaking white: translation as a vehicle of assimilation in Quebec”, w: Simon, S. (red.), Culture in Transit: Translating the litterature of Quebec, Vehicule Press, Montreal, s. 133‑148.

Skubalanka, T. (2001), Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.

Strycharska‑Brzezina, M. (2009), Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej.

Studia nad stylizacją językową w utworach literackich, Collegium Columbinum, Kraków.

Święcicka, M. (1999), Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.

Wilkoń, A. (2003), „Typologie odmian współczesnej polszczyzny”, w: Bartmiński, J., Szadura, J. (red.), Warianty języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.

Wszeborowska, H. (1997), „Stylizacja na język potoczny w powieści Tadeusza Konwickiego «Rzeka podziemna, podziemne ptaki»”, Poradnik Językowy, 10, Warszawa, s. 57‑68.

Viala, A. et al. (red.) (2002), Le dictionnaire du littéraire, Presses Universitaires de France, Paris.

Korpus analizy:

Bugnet, G. (1990), „La Défaite”, w: Albertaines. Anthologie d’oeuvres courtes en prose présentée et annotée par Gamila Morcos, Éditions des Plaines, Éditions universitaires de Dijon, Saint Boniface.

Smogur, D. (2009), „Przegrana” (przekład sztuki „La Défaite” Georges’a Bugneta), w: Tomaszkiewicz, T., Klimkiewicz, A., Żuchelkowska, A. (oprac.), Antologia współczesnej literatury Kanady frankofońskiej. Nowy Brunszwik, Akadia, Alberta, Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.

Źródła internetowe:

Bralczyk, J. (2013), „Wytykanie błędów w sieci? Chciałbym, by było motywowane wrażliwością, a nie drwiną”, [on‑line] http://www.polskatimes.pl/artykul/1037239,prof‑bralczyk‑wytykanie‑bledow‑w‑sieci‑chcialbym‑by‑bylo‑motywowane‑wrazliwoscia‑a‑nie‑drwina,id,t.html – 10.06.2014.

„Recensement: Langue – première langue officielle parlée”, [on‑line] http:// www5.statcan.gc.ca/ – 15.06.2014.

Downloads

Published

2021-07-22

How to Cite

Czubińska, M. (2021). Stylizacja na język potoczny w tłumaczeniu kanadyjskiej dramaturgii mniejszościowej na przykładzie polskiej wersji sztuki La Défaite Georges’a Bugneta. Między Oryginałem a Przekładem, 22(4(30), 9–23. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.02