Stylizacja na język potoczny w tłumaczeniu kanadyjskiej dramaturgii mniejszościowej na przykładzie polskiej wersji sztuki La Défaite Georges’a Bugneta

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.02

Keywords:

French‑Canadian theatre, stylization in translation, drama translation, language varieties

Abstract

Colloquial stylization in French‑Canadian minority theatre: The case of Georges Bugnet’s La Défaite and its translation into Polish


Recourse to „oralité” in written texts, which is specific to the Francophone communities in Canada, poses a challenge to a translator who needs to reinvent the idiolects in the target language. The aim of this paper is to present translation methods proposed and applied by the translator so as to reproduce in Polish the contrasts present in the original discourse. As stylization is the main strategy used by the Polish translator of Georges Bugnet’s La Défaite, different types of stylization, its methods, purposes as well as the risks of the particular choice of stylization, especially in a context of drama translation, are to be determined and described.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Bartmiński, J. (1981), „Derywacja stylu”, w: Bartmiński, J. (red.), Pojęcie derywacji w lingwistyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin, s. 31‑54.
View in Google Scholar

Bartmiński, J. (2003), „Opozycja ustności i literackości”, w: Bartmiński, J., Szadura, J. (red.), Warianty języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin, s. 90‑95.
View in Google Scholar

Bartmiński, J. (2010), „Styl potoczny”, w: Bartmiński, J. (red.), Współczesny język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin, s. 115‑134.
View in Google Scholar

Bartmiński, J. (red.) (1999), Językowy obraz świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.
View in Google Scholar

Buttler, D. (1982), „Miejsce języka potocznego wśród odmian współczesnej polszczyzny”, w: Urbańczyk, S. (red.), Język literacki i jego warianty. Księga referatów VIII Sesji Międzynarodowej Komisji Słowiańskich Języków Literackich w listopadzie 1980 r., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 17‑28.
View in Google Scholar

Chlebda, W. (2010), „Frazematyka”, w: Bartmiński, J. (red.), Współczesny język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin, s. 335‑342.
View in Google Scholar

Dubisz, S. (1979), „Stylizacja językowa – próba definicji”, Prace Filologiczne, XXIX, Warszawa, s. 191‑216.
View in Google Scholar

Dubisz, S. (1986), Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945‑1975), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
View in Google Scholar

Dubisz, S. (1991), Archaizacja w XX‑wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
View in Google Scholar

Gadet, F. (2003), La variation sociale en français, Éditions Ophrys, Paris.
View in Google Scholar

Gauvin, L. (1993), „Le théâtre de la langue”, w: Le Monde de Michel Tremblay. Romans et récits, Éditions Lansman, Carnières, s. 153‑170.
View in Google Scholar

Klimkiewicz, A. (2009), „Kontakt literacki w obiegu poziomowym: tłumaczenie kultur mniejszościowych jako dialog z kruchą tożsamością”, w: Tomaszkiewicz, T., Klimkiewicz, A., Żuchelkowska, A. (oprac.), Antologia współczesnej literatury Kanady frankofońskiej. Nowy Brunszwik, Akadia, Alberta, Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 13‑16.
View in Google Scholar

Leclerc, C. (2010), Des langues en partage? Cohabitation du français et de l’anglais en littérature contemporaine, XYZ éditeur, Montréal.
View in Google Scholar

Mezei, K. (1995), „Speaking white: translation as a vehicle of assimilation in Quebec”, w: Simon, S. (red.), Culture in Transit: Translating the litterature of Quebec, Vehicule Press, Montreal, s. 133‑148.
View in Google Scholar

Skubalanka, T. (2001), Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.
View in Google Scholar

Strycharska‑Brzezina, M. (2009), Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej.
View in Google Scholar

Studia nad stylizacją językową w utworach literackich, Collegium Columbinum, Kraków.
View in Google Scholar

Święcicka, M. (1999), Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.
View in Google Scholar

Wilkoń, A. (2003), „Typologie odmian współczesnej polszczyzny”, w: Bartmiński, J., Szadura, J. (red.), Warianty języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.
View in Google Scholar

Wszeborowska, H. (1997), „Stylizacja na język potoczny w powieści Tadeusza Konwickiego «Rzeka podziemna, podziemne ptaki»”, Poradnik Językowy, 10, Warszawa, s. 57‑68.
View in Google Scholar

Viala, A. et al. (red.) (2002), Le dictionnaire du littéraire, Presses Universitaires de France, Paris.
View in Google Scholar

Korpus analizy:
View in Google Scholar

Bugnet, G. (1990), „La Défaite”, w: Albertaines. Anthologie d’oeuvres courtes en prose présentée et annotée par Gamila Morcos, Éditions des Plaines, Éditions universitaires de Dijon, Saint Boniface.
View in Google Scholar

Smogur, D. (2009), „Przegrana” (przekład sztuki „La Défaite” Georges’a Bugneta), w: Tomaszkiewicz, T., Klimkiewicz, A., Żuchelkowska, A. (oprac.), Antologia współczesnej literatury Kanady frankofońskiej. Nowy Brunszwik, Akadia, Alberta, Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
View in Google Scholar

Źródła internetowe:
View in Google Scholar

Bralczyk, J. (2013), „Wytykanie błędów w sieci? Chciałbym, by było motywowane wrażliwością, a nie drwiną”, [on‑line] http://www.polskatimes.pl/artykul/1037239,prof‑bralczyk‑wytykanie‑bledow‑w‑sieci‑chcialbym‑by‑bylo‑motywowane‑wrazliwoscia‑a‑nie‑drwina,id,t.html – 10.06.2014.
View in Google Scholar

„Recensement: Langue – première langue officielle parlée”, [on‑line] http:// www5.statcan.gc.ca/ – 15.06.2014.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2015-11-26

How to Cite

Czubińska, M. (2015). Stylizacja na język potoczny w tłumaczeniu kanadyjskiej dramaturgii mniejszościowej na przykładzie polskiej wersji sztuki La Défaite Georges’a Bugneta. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4/30), 9–23. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.02