Problem stylizacji w tłumaczeniu dzieł Witolda Gombrowicza

Przegląd badań nad angielskimi i włoskimi przekładami

Authors

  • Claudio Salmeri Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.10

Keywords:

Gombrowicz, style, translation, criticism

Abstract

Style as a Specific Problem of Literary Translation. An overview of the English and Italian Translations of Witold Gombrowicz’s Works


This research study deals with an area which has largely escaped the attention of researchers so far, i.e. linguistic equivalence and the limits to the translatability of Gombrowicz’s convoluted style, an effective deterrent for other translators. This article investigates the English and Italian translations of various works of Gombrowicz. Particular attention must be paid to the way in which translators have rendered the Polish original, and above all to the vocabulary, phrasing and structure of the language used by Gombrowicz in the Italian and English languages.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Cataluccio, F.M. (1994), „Gombrowicz in Italia”, w: Cataluccio, F.M. (red.), Witold Gombrowicz, Riga 7, Marcos y Marcos, Milano, s. 222‑233.
View in Google Scholar

Dąbrowski, A.J. (2004), „Tylu ciekawych poetów…”, Przegląd Polski, 08.02.2004, Nowy Jork.
View in Google Scholar

France, P. (red.) (2000), The Oxford Guide to Literature in English Translation, Oxford University Press, Oxford–New York.
View in Google Scholar

Głowiński, M. (1973), „Wokół recepcji Gombrowicza”, Pamiętnik Literacki, 4, Wrocław, s. 245‑250.
View in Google Scholar

Gombrowicz, W. (1990), Testament, Res Publica, Warszawa.
View in Google Scholar

Heydel, M. (2004), „Angielskie wersje «Ferdydurke»”, w: Skibińska, E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 103‑116.
View in Google Scholar

Holmgren, B. (2001), „Witold Gombrowicz w Stanach Zjednoczonych”, w: Płonowska‑Ziarek, E. (red.), Grymasy Gombrowicza. W kręgu problemów modernizmu, społeczno‑kulturowej roli płci i tożsamości narodowej, tłum. J. Margański, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, s. 331‑344.
View in Google Scholar

Jarniewicz, J. (2004), „Frazes i frazeologia w angielskim przekładzie «Trans‑Atlantyku », czyli tu właśnie cisną mnie buty”, w: Skibińska, E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 191‑200.
View in Google Scholar

Karpiński, W. (1994), „Lo stile di Gombrowicz”, w: Cataluccio, F.M. (red.), Witold Gombrowicz, Riga 7, Marcos y Marcos, Milano, s. 212‑216.
View in Google Scholar

Lipińska‑Iłłakowicz, K. (2001), „Gombrowicz w Ameryce”, Przegląd Polski, 23.11.2001, Nowy Jork, s. 23‑29.
View in Google Scholar

Lipińska‑Iłłakowicz, K. (2012), „Gombrowicz i Ameryka: boje wydawnicze”, w: Jarzębski, J. (red.), Witold Gombrowicz nasz współczesny. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w stulecie urodzin pisarza. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, 22‑27 marca 2004, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, s. 62‑78.
View in Google Scholar

Łukaszewicz, J. (2004), „Szkoła we włoskich przekładach «Ferdydurke»”, w: Skibińska, E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 69‑84.
View in Google Scholar

Miecznicka, M. (2007), „Gombrowicz w przekładach”, Pamiętnik Literacki, 2, Wrocław, s. 250‑253.
View in Google Scholar

Skibińska, E. (red.) (2004), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
View in Google Scholar

Squillace‑Piwowarczyk, C. (2004), „Między dziełem filozoficznym a politycznym – recepcja «Ferdydurke» we Włoszech”, w: Skibińska, E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 53‑60.
View in Google Scholar

Surma‑Gawłowska, M. (2004), „«Ferdydurke» po włosku”, w: Skibińska, E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 61‑68.
View in Google Scholar

Tomaszewski, M. (2004), „«Trans‑Atlantyk » Witolda Gombrowicza po francusku”, w: Skibińska, E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 177‑190.
View in Google Scholar

Wyskiel, W. (1975), Witold Gombrowicz. Twórczość literacka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa– Kraków.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2015-11-26

How to Cite

Salmeri, C. (2015). Problem stylizacji w tłumaczeniu dzieł Witolda Gombrowicza: Przegląd badań nad angielskimi i włoskimi przekładami. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4/30), 139–152. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.10