Problem stylizacji w tłumaczeniu dzieł Witolda Gombrowicza

Przegląd badań nad angielskimi i włoskimi przekładami

Authors

  • Claudio Salmeri Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.10

Keywords:

Gombrowicz, style, translation, criticism

Abstract

Style as a Specific Problem of Literary Translation. An overview of the English and Italian Translations of Witold Gombrowicz’s Works


This research study deals with an area which has largely escaped the attention of researchers so far, i.e. linguistic equivalence and the limits to the translatability of Gombrowicz’s convoluted style, an effective deterrent for other translators. This article investigates the English and Italian translations of various works of Gombrowicz. Particular attention must be paid to the way in which translators have rendered the Polish original, and above all to the vocabulary, phrasing and structure of the language used by Gombrowicz in the Italian and English languages.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cataluccio, F.M. (1994), „Gombrowicz in Italia”, w: Cataluccio, F.M. (red.), Witold Gombrowicz, Riga 7, Marcos y Marcos, Milano, s. 222‑233.

Dąbrowski, A.J. (2004), „Tylu ciekawych poetów…”, Przegląd Polski, 08.02.2004, Nowy Jork.

France, P. (red.) (2000), The Oxford Guide to Literature in English Translation, Oxford University Press, Oxford–New York.

Głowiński, M. (1973), „Wokół recepcji Gombrowicza”, Pamiętnik Literacki, 4, Wrocław, s. 245‑250.

Gombrowicz, W. (1990), Testament, Res Publica, Warszawa.

Heydel, M. (2004), „Angielskie wersje «Ferdydurke»”, w: Skibińska, E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 103‑116.

Holmgren, B. (2001), „Witold Gombrowicz w Stanach Zjednoczonych”, w: Płonowska‑Ziarek, E. (red.), Grymasy Gombrowicza. W kręgu problemów modernizmu, społeczno‑kulturowej roli płci i tożsamości narodowej, tłum. J. Margański, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, s. 331‑344.

Jarniewicz, J. (2004), „Frazes i frazeologia w angielskim przekładzie «Trans‑Atlantyku », czyli tu właśnie cisną mnie buty”, w: Skibińska, E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 191‑200.

Karpiński, W. (1994), „Lo stile di Gombrowicz”, w: Cataluccio, F.M. (red.), Witold Gombrowicz, Riga 7, Marcos y Marcos, Milano, s. 212‑216.

Lipińska‑Iłłakowicz, K. (2001), „Gombrowicz w Ameryce”, Przegląd Polski, 23.11.2001, Nowy Jork, s. 23‑29.

Lipińska‑Iłłakowicz, K. (2012), „Gombrowicz i Ameryka: boje wydawnicze”, w: Jarzębski, J. (red.), Witold Gombrowicz nasz współczesny. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w stulecie urodzin pisarza. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, 22‑27 marca 2004, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, s. 62‑78.

Łukaszewicz, J. (2004), „Szkoła we włoskich przekładach «Ferdydurke»”, w: Skibińska, E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 69‑84.

Miecznicka, M. (2007), „Gombrowicz w przekładach”, Pamiętnik Literacki, 2, Wrocław, s. 250‑253.

Skibińska, E. (red.) (2004), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.

Squillace‑Piwowarczyk, C. (2004), „Między dziełem filozoficznym a politycznym – recepcja «Ferdydurke» we Włoszech”, w: Skibińska, E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 53‑60.

Surma‑Gawłowska, M. (2004), „«Ferdydurke» po włosku”, w: Skibińska, E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 61‑68.

Tomaszewski, M. (2004), „«Trans‑Atlantyk » Witolda Gombrowicza po francusku”, w: Skibińska, E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 177‑190.

Wyskiel, W. (1975), Witold Gombrowicz. Twórczość literacka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa– Kraków.

Downloads

Published

2015-11-26

How to Cite

Salmeri, C. (2015). Problem stylizacji w tłumaczeniu dzieł Witolda Gombrowicza: Przegląd badań nad angielskimi i włoskimi przekładami. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), 139–152. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.10