Od stylizacji do błędu w przekładzie

Authors

  • Edyta Manasterska‑Wiącek Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.06

Keywords:

stylization, errors in translation, translation norm

Abstract

Modes of expression and misconceptions in translation


The article is devoted to the translation of Mistrz Twardowski by J.I. Kraszewski. The translator rendering the text into another linguistic environment should adjust appropriate modes of expression in order to achieve adequacy. It happens that he gets lost searching for transparency. The analyzed translation abounds with linguistic mistakes that are not a result of the relation between a target language and a translation language. On the stylistic grounds incompatibility and non‑parallelism prevail at all levels. Presumably the frequency of the mistakes will not affect significantly the reader’s perception of the text. The translation is deprived of stylization aimed at the early language and the mistakes do not compensate for the absence of the early language elements that the reader is unaware of.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Kraszewski, J.I. (1985), Mistrz Twardowski. Powieść z podań gminnych, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
View in Google Scholar

Kraševskij, Û. (1997), Sobranie sočinenij: V 10 t., T. 4: Tvardovskij: Povestʹ. Kunigas; Komedianty: Romany, red. s. polʹsk, Biblioteka istoričeskoj prozy, Moskva, [on‑line] http://dashkov.com.ua/russian_classic/krashevskiy_ii/tvardovskiy.mp3.7798/?page=5 – 10.06.2013.
View in Google Scholar

Perevodčik neizvesten, sm., [on‑line] http://maxima‑library.org/opds/bl/author/16416 – 10.06.2013.
View in Google Scholar

Adamczyk‑Garbowska, M. (1988), Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław [etc.]
View in Google Scholar

Arabski, J. (1979), Errors as Indications of the Development of Interlanguage, Uniwersytet Śląski, Katowice.
View in Google Scholar

Bednarczyk, A. (2002), „O radości układania klocków Lego”, Między oryginałem a przekładem, VII: Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej, Kraków, s. 261‑270.
View in Google Scholar

Grucza, F. (red.) (1978), Z problematyki błędów obcojęzycznych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
View in Google Scholar

Hejwowski, K. (2004), Kognitywno‑komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Janikowski, P. (2010), „Na granicy intencjonalności. Konsekwencje dla przekładu”, w: Fast, P., Świeściak, A. (red.), Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Katowice–Częstochowa, s. 75‑90.
View in Google Scholar

Karczewska, D. (2001), „O błędach w tłumaczeniu”, w: Kopczyński, A., Zaliwska‑Okrutna, U. (red.), Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka. Materiały z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 29‑30 maja 2000 r., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 129‑135.
View in Google Scholar

Kozłowska, Z. (2001), „O błędach językowych w tekstach polskich przekładów”, w: Kopczyński, A., Zaliwska‑Okrutna, U. (red.), Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka. Materiały z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 29‑30 maja 2000 r., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 137‑147.
View in Google Scholar

Krajka, W. (1998), „Czy przekład może być doskonalszy od oryginału? O «Pierścieniu i róży» W.M. Thackeraya w przekładzie Z. Rogoszówny”, w: Ludorowski, L. (red.), W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej. Interpretacje, przekłady, adaptacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin, s. 205‑218.
View in Google Scholar

Legeżyńska, A. (1999), Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń z A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Lewicki, R. (2000), Obcość w odbiorze przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.
View in Google Scholar

Majdzik, K. (2010), „Błędy i ich konsekwencje w przekładzie «Sahiba» Nenada Veličkovicia”, w: Fast, P., Świeściak, A. (red.), Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Katowice–Częstochowa, s. 197‑211.
View in Google Scholar

Manasterska‑Wiącek, E. (2015), Dyfuzja i paradyfuzja w przekładach literatury dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.
View in Google Scholar

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. (1996), Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
View in Google Scholar

Wójcik, T. (2010), „Kilka uwag na marginesie tłumaczenia błędów w tłumaczeniu”, w: Fast, P., Świeściak, A. (red.), Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Katowice–Częstochowa, s. 7‑54.
View in Google Scholar

Komissarov V.N. (2008), Lingvistika perevoda, Knižnyj Dom Librokom, Moskva.
View in Google Scholar

Tûlenev S.V. (2004), Teoriâ perevoda, Izd. Gardariki, Mosva.
View in Google Scholar

BTS – Kuznecov, S.A. (2000) (red.), Bolʹšoj tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka, Izd. Norint, Sankt‑Peterburg.
View in Google Scholar

MEP – Dąmbska‑Prokop, U. (red.) (2000), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii Educator, Częstochowa.
View in Google Scholar

TTT – Lukszyn, J. (red.) (1993), Tezaurus terminologii translatorycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2015-11-26

How to Cite

Manasterska‑Wiącek, E. (2015). Od stylizacji do błędu w przekładzie. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4/30), 69–88. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.06