O zdrobnieniach w twórczości Maria Vargasa Llosy słóweczek kilka

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.04

Keywords:

diminutive forms, translation, Mario Vargas Llosa’s novels

Abstract

A few words on dims in the novels of Mario Vargas Llosa


The paper examines some issues relating to translation of diminutive forms from Spanish into Polish. Translator can use techniques such as: translation, paraphrasing, creating a neologism, catachresis, leaving the source form, omission of the idea of dim, omission of the whole word, substitution, and compensation; after the analysis of the oral and the written form, the structure, the meaning and the purpose of the diminutive in the context given in the source text, translator should apply the most adequate technics. In spite of a great equivalency between Spanish and Polish as far as the formation, the function and the richness of dims are concerned, they can create problems in translations. Examples of such problems and their solutions are discussed from the point of view of a translation scholar, translator and reader.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Podmiotowa:

Vargas Llosa, M. (1997), Cuadernos de don Rigoberto, Alfaguara, Madrid.

Vargas Llosa, M. (2002), Pantaleon i wizytantki, tłum. C. Marrodán Casas, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań (wyd. I: Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976).

Vargas Llosa, M. (2003), Pantaleón y las visitadoras, Punto de lectura, Madrid (wyd. I: Seix Barral, Barcelona 1973).

Vargas Llosa, M. (2006), Travesuras de la niña mala, Alfaguara, Madrid.

Vargas Llosa, M. (2007), Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki, tłum. M. Chrobak, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.

Vargas Llosa, M. (2010), Zeszyty don Rigoberta, tłum. F. Łobodziński, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków (wyd. I: Muza, Warszawa 1999).

Vargas Llosa, M. (2013), El héroe discreto, Alfaguara, Madrid.

Vargas Llosa, M., Dyskretny bohater, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków (w przygotowaniu).

Przedmiotowa:

Alonso, A. (1951), „Noción, emoción, acción y fantasía en los deminutivos”, w: Alonso, A. (2004), Estudios lingüisticos: temas españoles, Gredos, Madrid, s. 195‑229.

Dębowiak, P. (2014), La formation diminutive dans les langues romanes, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main.

Federici, M. (2008), „Entre oralidad y escritura, entre crónica y cuento: «El hablador» de Mario Vargas Llosa”, Culturas Populares. Revista Electrónica, 6, [on‑line] http://www.culturaspopulares.org/textos6/articulos/federici.htm – 07.06.2014.

Hasselrot, B. (1957), „Études sur la formation diminutive dans les langues romanes”, Acta Universitatis Upsaliensis, A.‑B. Lundequistska Bokhandeln, Uppsala&Otto Harrassowitz, Wiesbaden.

Kobędza, G. (2013), „O diminutivo nas línguas portuguesa e polaca – estudo contrastivo”, Roman. Czasopismo Studentów UJ, 13, Kraków, s. 39‑48.

Kobylecka‑Piwońska, E. (2013), „Jak się pisze powieści: o technikach literackich Maria Vargasa Llosy”, w: Potok, M., Wachowska, J. (red.), Mario Vargas Llosa – w kręgu twórczości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 57‑71.

Peisert, M. (1992), „Nazwy narodowości i ras we współczesnej polszczyźnie potocznej”, w: Anusiewicz, J., Nieckula, F., Potoczność w języku i kulturze, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 209‑224, [on‑line] http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK‑05/JK05‑peisert.pdf – 12.06.2014.

Reynoso Noverón, J. (2005), „Procesos de gramaticalización por subjetivización: el uso de diminutivo en español”, w: Eddington, D. (red.), Selected Proceedings of the 7th Hispanic Linguistics Symposium, Cascadilla Proceedings Project, Somerville, s. 79‑86, [on‑line] http://www.lingref.com/cpp/hls/7/paper1088.pdf – 10.06.2014.

Santamaría Ciorda, L. (2012), Almodóvar po polsku. La imagen de Almodóvar en Polonia y sus consecuencias sobre la traducción de su cine, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.

Solová, R. (2013), Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych. Na materiale tłumaczeń poświadczonych z języka polskiego na język francuski i z języka francuskiego na język polski, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.

Tyrpa, A. (2011), Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, Wydawnictwo Lexis, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.

Vargas Llosa, M. (2012), Listy do młodego pisarza, tłum. M. Szafrańska‑Brandt, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.

Downloads

Published

2015-11-26

How to Cite

Chrobak, M. (2015). O zdrobnieniach w twórczości Maria Vargasa Llosy słóweczek kilka. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), 41–54. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.04