Elementy dialektalne w przekładach Padre padrone Gavina Leddy

Authors

  • Małgorzata Ślarzyńska Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.03

Keywords:

dialect, translation, neutralization, Sardinia, Ledda

Abstract

The article focuses on Polish translation of Gavino Ledda’s novel Padre padrone in the context of translations into other languages (English, German, Catalan). The main translational issue is the element of bilingualism inherently inscribed in the original text by introducing in brackets dialectal forms of some of Italian expressions. It is argued, by description of multiple functions of such an operation, that this element is a part of a wider structure of the novel and cannot be eliminated without losing some important features, of both the plot and the characters. Elimination or retention of this constructional element results, to some extent, from general tendencies of the target culture.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amendola, A.M. (2006), L’isola che sorprende. La narrativa sarda in italiano (1794‑2006), Cuec, Cagliari.

Barberi Squarotti, G., „Język ogólnoliteracki a ekspresjonizm awangardowy”, tłum. A. Zieliński, Literatura na Świecie, 1, Warszawa, s. 342‑351.

Briuguglia, C. (2009), „Riflessioni intorno alla traduzione del dialetto in letteratura”, inTRAlinea, Speccial Issue: The Translation of Dialects in Multimedia, [on‑line] http://www.intralinea.org/specials/article/Riflessioni_intorno_alla_traduzione_del_dialetto_in_letteratura – 09.08.2014.

Briguglia, C. (2011), „Comparing Two Polysystems: The Cases of Spanish and Catalan Versions of Andrea Camilleri’s «Il cane di terracotta»”, w: Federici, F. (red.), Translating Dialects and Languages of Minorities: Challenges and Solutions, Peter Lang, Oxford–New York, s. 110‑125.

Coveri, L. (1984), „Mussolini e il dialetto. Notizie sulla campagna antidialettale del fascismo (1932)”, w: Parlare fascista. Lingua del fascismo, politica linguistica del fascismo. Convegno di studi (Genova, 22‑24 marzo 1984), Centro Ligure di Storia Sociale, Genova, s. 117‑132.

Dubisz, S. (1986), Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945‑1975), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Eco, U. (2006), Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano, VI wyd.

Federici, F. (2011), „Dialects, Idiolects, Sociolects: Translation Problems or Creative Stimuli?”, w: Federici, F. (red.), Translating Dialects and Languages of Minorities: Challenges and Solutions, Peter Lang, Oxford–New York, s. 1‑20.

Ferretti, G.C. (2004), Storia dell’editoria in Italia, 1945‑2003, Einaudi, Torino.

Ferroni, G. (2007), Letteratura italiana contemporanea. 1945‑2007, Mondadori Università, Segrate.

Jones, F. (2014), „Poetry translators and regional vernacular voice. Belli’s Romanesco sonnets in English and Scots”, Target, 26:1, Amsterdam, s. 32‑62, http://dx.doi.org/10.1075/target.26.1.02jon.

Kittel, H., Poltermann, A. (2001), „German tradition”, w: Baker, M., Malmkjaer, K. (red.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London–New York, s. 418‑426.

Klein, G. (1984), „La lotta contro l’analfabetismo e il posto del dialetto nei programmi scolastici: sulla politica linguistica del fascismo”, Rivista Italiana di Dialettologia, VIII, Fiesole, s. 7‑40.

Ledda, G. (1977), Padre padrone, Feltrinelli, Milano, wyd. XVII.

Ledda, G. (1978), „Obrońca słabych”, tłum. A. Kosierkiewicz, Tygodnik Kulturalny, 43, Warszawa, s. 8‑9.

Ledda, G. (1979), „Padre padrone”, tłum. A. Kosierkiewicz, Z. Wójcik, Regiony, 1, Warszawa, s. 5‑30.

Ledda, G. (1979), Padre padrone. The Education of a Shepherd, tłum. G. Salmanazar, Allen Lane, London.

Ledda, G. (1979), „Szarańcza”, tłum. A. Kosierkiewicz, Literatura na Świecie, 6, Warszawa, s. 52‑69.

Ledda, G. (1981), We władzy ojca, czyli o wychowaniu pasterza, tłum. A. i M. Kosierkiewiczowie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Ledda, G. (1991), Padre padrone. L’educació d’un pastor, tłum. R. Peris, El Grill, València, wyd. II.

Ledda, G. (2001), Padre padrone. Roman, tłum. H. Riedt, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, wyd. VI.

Lisiecki, J. (1981), „Władza i wychowanie”, Motywy, 47, Warszawa, s. 9.

Looby, R. (2013), „The Stifling of Edna O’Brien in the People’s Republic of Poland”, w: Piątkowska, K., Kościałkowska‑Okońska, E. (red.), Correspondences and Contrasts in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies, Springer, New York, s. 159‑168.

Marrocu, L. (2007), „L’isola delle storie”, w: Cartas de logu: scrittori sardi allo specchio, Cooperativa Universitaria Editrice Cagliaritana, Cagliari.

Matt, L. (2011), „Narrativa”, w: Afribo, A., Zinato, E. (red.), Modernità italiana.

Cultura, lingua e letteratura dagli anni Settanta a oggi, Carocci editore, Roma, s. 119‑180.

Nord, Ch. (2009/1993), „Wprowadzenie do tłumaczenia funkcjonalnego”, tłum. K. Jaśtal, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 175‑191.

Schleiermacher, F. (2009/1838), „O różnych metodach tłumaczenia”, tłum. P. Bukowski, Przekładaniec, 1, Kraków, s. 9‑29.

Sienkiewicz, B. (1984), „«Obrazy języka» w tłumaczeniu prozy powieściowej”, w: Balcerzan, E. (red.), Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 227‑242.

Trifone, P. (2011), „Italiano e dialetto dal 1861 a oggi”, Treccani – L’enciclopedia italiana, [on‑line] http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/italiano_dialetti/Trifone.html – 25.08.2014.

Venuti, L. (1995), The Translator’s Invisibility. A History of Translation, Routledge, London–New York.

Wojtasiewicz, O. (2007), Wstęp do teorii tłumaczenia, Wydawnictwo Translegis, Warszawa.

Wójcik, Z. (1979), „Sardynia Gavino Leddy”, Życie Literackie, 28, Kraków, s. 15.

Downloads

Published

2015-11-26

How to Cite

Ślarzyńska, M. (2015). Elementy dialektalne w przekładach Padre padrone Gavina Leddy. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), 25–39. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.03