Słów kilka o kolokwializacji w oryginale i przekładzie

Authors

  • Ewa Białek Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.05

Keywords:

colloquial vocabulary, forms of address, expressive nominations denoting people, translation, bilingual corpus

Abstract

Remarks on colloquialisation in the original and translated text


A studied literary work is novel „Похороните меня за плинтусом” [Bury me under the floor] (P. Sanajew, 2010) and its Polish translation „Pochowajcie mnie pod podłogą” (I. Korybut‑Dashkievich, 2009). The author investigates the mazy family relations which are reflected in the language and primarily found in everyday dialogues. The elaborate pejorative nominations as nouns, adjective‑noun collocations, including vulgarity and, to a lesser extent, positively‑marked lexis are conspicuous. The translator selects different counterparts to achieve the same wording of the original text, depending on the recipient and the context of expression. She uses a variety of synonymous means of the target language. To translate expressive forms of address and other nominations denoting humans can be a real challenge as bilingual dictionaries hardly reflect colloquial and vulgar vocabulary so bilingual parallel corpora can be useful then.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Źródła:

Sanajew, P. (2009), Pochowajcie mnie pod podłogą, tłum. I. Korybut‑Daszkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Canaev, P. (2010), Pohoronite menâ za plintusom, Astrelʹ: AST, Vladimir: VKT, Moskva.

Literatura przedmiotu:

Apresjan, J.D. (1980), Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, tłum. Z. Kozłowska, A. Markowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Bartwicka, H. (2000), Rosyjski język potoczny. Słownictwo, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.

Bednarczyk, A. (2008), W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dąmbska‑Prokop, U. (2012), „Dominanta a intencja dzieła”, w: Bednarczyk A., Brzozowski J. (red.), Między oryginałem a przekładem, XVIII: Dominanta a przekład, Kraków, s. 74‑84.

Garczyńska, H. (2012), „Jakim zwierzątkiem powinna być kobieta? Przekład form adresatywnych w dramatach Ibsena”, w: Piotrkowska, M., Dybiec‑Gajer, J. (red.), Przekład – teorie, terminy, terminologia, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków, s. 228‑235.

Lewicki, R. (1986), Przekład wobec zjawisk podstandardowych. Na materiale polskich przekładów współczesnej prozy rosyjskiej, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.

Mazurova, S. (2008), Babuškina lûbovʹ, „Rossijskaâ gazeta”, 22.07.2008, [on‑line] http://www.rg.ru/2008/0722/kino.html – 10.06.2014.

Zemskaâ, E.A., Kitajgorodskaâ, M.V., Širâev, E.N. (1981), Russkaâ razgovornaâ rečʹ. Obŝie voprosy, Slovoobrazovanie, Sintaksis, Izdatelʹstvo «Nauka», Moskva.

Harčenko, V.K. (2010), Sovremennaâ povsednevnaâ rečʹ, Izdatelʹstvo «LKI», Moskva.

BSRŻ – Mokienko, V.M., Nikitina, T.G. (2001), Bolʹšoj slovarʹ russkogo žargona, «Norint», Sankt‑Peterburg.

BTSSRR – Babenko, L.G. (red.) (2008), Bolʹšoj tolkovyj slovarʹ sinonimov russkoj reči, «AST‑PRESSKNIGA», Moskva.

RS – Mokienko, V.M., Nikitina, T.G. (2010), Russkoe skvernoslovie. Kratkij, no vyrazitelʹnyj slovarʹ, ZAO «OLMA Media Grupp», Moskva.

TSRJ – Otv. red. Švedova, N.Û. (2008), Tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka s vklûčeniem svedenij o proishoždenii slov, Izdatelʹskij centr «Azbukovnik», Moskva.

USJP – Dubisz, S. (red.) (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I‑IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

WSRP – Mirowicz, A., Dulewiczowa, I., Grek‑Pabisowa, I., Maryniakowa, I. (1993), Bolʹšoj russko‑polʹskij slovarʹ, t. I‑II, Wiedza Powszechna, Philip Wilson, Warszawa.

NKJR – http://www.ruscoropora.ru; http://www.ruscorpora.ru/search‑para‑pl.html.

Downloads

Published

2021-07-22 — Updated on 2015-11-26

Versions

How to Cite

Białek, E. (2015). Słów kilka o kolokwializacji w oryginale i przekładzie. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), 55–68. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.05 (Original work published July 22, 2021)