Słów kilka o kolokwializacji w oryginale i przekładzie

Authors

  • Ewa Białek Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.05

Keywords:

colloquial vocabulary, forms of address, expressive nominations denoting people, translation, bilingual corpus

Abstract

Remarks on colloquialisation in the original and translated text


A studied literary work is novel „Похороните меня за плинтусом” [Bury me under the floor] (P. Sanajew, 2010) and its Polish translation „Pochowajcie mnie pod podłogą” (I. Korybut‑Dashkievich, 2009). The author investigates the mazy family relations which are reflected in the language and primarily found in everyday dialogues. The elaborate pejorative nominations as nouns, adjective‑noun collocations, including vulgarity and, to a lesser extent, positively‑marked lexis are conspicuous. The translator selects different counterparts to achieve the same wording of the original text, depending on the recipient and the context of expression. She uses a variety of synonymous means of the target language. To translate expressive forms of address and other nominations denoting humans can be a real challenge as bilingual dictionaries hardly reflect colloquial and vulgar vocabulary so bilingual parallel corpora can be useful then.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Źródła:
View in Google Scholar

Sanajew, P. (2009), Pochowajcie mnie pod podłogą, tłum. I. Korybut‑Daszkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
View in Google Scholar

Canaev, P. (2010), Pohoronite menâ za plintusom, Astrelʹ: AST, Vladimir: VKT, Moskva.
View in Google Scholar

Literatura przedmiotu:
View in Google Scholar

Apresjan, J.D. (1980), Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, tłum. Z. Kozłowska, A. Markowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
View in Google Scholar

Bartwicka, H. (2000), Rosyjski język potoczny. Słownictwo, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.
View in Google Scholar

Bednarczyk, A. (2008), W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Dąmbska‑Prokop, U. (2012), „Dominanta a intencja dzieła”, w: Bednarczyk A., Brzozowski J. (red.), Między oryginałem a przekładem, XVIII: Dominanta a przekład, Kraków, s. 74‑84.
View in Google Scholar

Garczyńska, H. (2012), „Jakim zwierzątkiem powinna być kobieta? Przekład form adresatywnych w dramatach Ibsena”, w: Piotrkowska, M., Dybiec‑Gajer, J. (red.), Przekład – teorie, terminy, terminologia, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków, s. 228‑235.
View in Google Scholar

Lewicki, R. (1986), Przekład wobec zjawisk podstandardowych. Na materiale polskich przekładów współczesnej prozy rosyjskiej, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.
View in Google Scholar

Mazurova, S. (2008), Babuškina lûbovʹ, „Rossijskaâ gazeta”, 22.07.2008, [on‑line] http://www.rg.ru/2008/0722/kino.html – 10.06.2014.
View in Google Scholar

Zemskaâ, E.A., Kitajgorodskaâ, M.V., Širâev, E.N. (1981), Russkaâ razgovornaâ rečʹ. Obŝie voprosy, Slovoobrazovanie, Sintaksis, Izdatelʹstvo «Nauka», Moskva.
View in Google Scholar

Harčenko, V.K. (2010), Sovremennaâ povsednevnaâ rečʹ, Izdatelʹstvo «LKI», Moskva.
View in Google Scholar

BSRŻ – Mokienko, V.M., Nikitina, T.G. (2001), Bolʹšoj slovarʹ russkogo žargona, «Norint», Sankt‑Peterburg.
View in Google Scholar

BTSSRR – Babenko, L.G. (red.) (2008), Bolʹšoj tolkovyj slovarʹ sinonimov russkoj reči, «AST‑PRESSKNIGA», Moskva.
View in Google Scholar

RS – Mokienko, V.M., Nikitina, T.G. (2010), Russkoe skvernoslovie. Kratkij, no vyrazitelʹnyj slovarʹ, ZAO «OLMA Media Grupp», Moskva.
View in Google Scholar

TSRJ – Otv. red. Švedova, N.Û. (2008), Tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka s vklûčeniem svedenij o proishoždenii slov, Izdatelʹskij centr «Azbukovnik», Moskva.
View in Google Scholar

USJP – Dubisz, S. (red.) (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I‑IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

WSRP – Mirowicz, A., Dulewiczowa, I., Grek‑Pabisowa, I., Maryniakowa, I. (1993), Bolʹšoj russko‑polʹskij slovarʹ, t. I‑II, Wiedza Powszechna, Philip Wilson, Warszawa.
View in Google Scholar

NKJR – http://www.ruscoropora.ru; http://www.ruscorpora.ru/search‑para‑pl.html.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2021-07-22 — Updated on 2015-11-26

Versions

How to Cite

Białek, E. (2015). Słów kilka o kolokwializacji w oryginale i przekładzie. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4/30), 55–68. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.05 (Original work published July 22, 2021)