Starzenie się przekładów: zmiany języka czy norm tłumaczeniowych?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.05

Keywords:

translation norm, archaisms, translation aging, the Russian language

Abstract

What can Make Translations Appear Older: Changes in Language or in Translation Norms?

The article attempts to address the phenomenon of aging translations, especially literary ones, which has not been sufficiently analysed in translation research. The description is based on the framework of double dependence of a translation: dependence on the original on the one hand, and on the communicative requirements of reception on the other. Based on the classification of texts according to the diachronic aspect (Jäger), one can attribute translation aging to two reasons: to the evolution of the target language together with the changes in the adopted way of constructing literary narration, which is influenced by changes of literary epochs, and to the change in translation norms. These two factors are illustrated with the materials drawn from early translations of Russian literary works into Polish, especially those by Anton Chekhov. As it turns out, even though translation units can be archaic on all levels of language, the process of translation aging is determined to the greatest extent by semantic factors. The analysis of changes in old translation norms shows a high degree of variability in translation techniques used in early translations. The classification of the types of translation norms by Komissarov was applied in the analysis to prove that translation aging is mainly due to changes in the target language norms of formulating translations, especially the pragmatic norm.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Coseriu, E. (1980), Textlinguistik. Eine Einführung, Gunter Narr, Tübingen.
View in Google Scholar

Jäger, G. (1982), „Zum Problem der Diachronie bei der literarischen Übersetzung”, Zeitschrift für Slawistik, 27, s. 652-659.
View in Google Scholar

Kujawska-Lis, E. (2015), „O wpływie literatury rodzimej na przekład. Kilka refleksji o wczesnych przekładach utworów Josepha Conrada na język polski”, w: R. Lewicki (red.), Przekład – Język – Kultura, t. 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 163–181.
View in Google Scholar

Lewicki, R. (1991), „Z badań nad normą przekładu z języka rosyjskiego na polski”, Slavia Orientalis, 1-2, s. 57-65.
View in Google Scholar

Toury, G. (1981), „Contrastive Linguistics and Translation Studies”, w: W. Kühlwein, G. Thome, W. Wilss (hrsg.), Kontrastive Linguistik und Übersetzungswissenschaft, Wilhelm Fink, München, s. 253-263.
View in Google Scholar

Komissarov, V. N. (2007), Lingvistika perevoda, Izdatelʹstvo LKI, Moskva (wyd. 1: 1980).
View in Google Scholar

Rarenko, M. B. (red.) (2010), Osnovnye ponâtiâ perevodovedeniâ (otečestvennyj opyt). Terminologičeskij slovarʹ-spravočnik, INION RAN, Moskva.
View in Google Scholar

Švejcer, A. (1985), „Sociolingvističeskie osnovy teorii perevoda”, Voprosy âzykoznaniâ, 5, s. 15-25.
View in Google Scholar

Źródła:
View in Google Scholar

Czechow, A. (1905), Szósty pawilon, bez nazw. tłum., w: A. Czechow, Nowele, Spółka Wydawnicza Polska, Kraków, s. 9-69.
View in Google Scholar

Czechow, A. (1906), Bezbronna istota, tłum. T.K., w: A. Czechow, Opowiadania, druk J. Sikorskiego, Warszawa, s. 71-80.
View in Google Scholar

Czechow, A. (1906), Cenny wyżeł, tłum. T.K., w: A. Czechow, Opowiadania, druk J. Sikorskiego, Warszawa, s. 37-43.
View in Google Scholar

Czechow, A. (1906), Polcia, tłum. T.K., w: A. Czechow, Opowiadania, druk J. Sikorskiego, Warszawa, s. 107-117.
View in Google Scholar

Czechow, A. (1906), Syrena, tłum. T.K., w: A. Czechow, Opowiadania, druk J. Sikorskiego, Warszawa, s. 5-15.
View in Google Scholar

Czechow, A. (1927), Opowieść nieznajomego, tłum. J. Parandowski, Biblioteka Groszowa, Warszawa, s. 3-102.
View in Google Scholar

Czechow, A. (1927), W parowie, tłum. A.W., w: A. Czechow, Opowieść nieznajomego, tłum. A.W., J. Parandowski, Biblioteka Groszowa, Warszawa, s. 103-153.
View in Google Scholar

Czechow, A. (1931), Wiśniowy sad, tłum. K. Magnicki, nakładem tłumacza, Warszawa.
View in Google Scholar

Czechow, A. (1936), Pawilon szósty, tłum. M. Grabowska, Rój, Warszawa.
View in Google Scholar

Puszkin, A. (1926), Miłostki carskiego huzara, tłum. T. Jakubowicz, Warszawa.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2019-06-15

How to Cite

Lewicki, R. (2019). Starzenie się przekładów: zmiany języka czy norm tłumaczeniowych?. Między Oryginałem a Przekładem, 25(2/44), 99–116. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.05

Issue

Section

Articles