„O powszechną płci naszej chwałę”: Tłumaczki epoki stanisławowskiej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.02

Keywords:

women translators, history of translation, 18th-century translation

Abstract

“For the Universal Glory of Our Sex”: Women Translators in the Times of King Stanisław August

This article presents women translators in Poland in the years of the reign of King Stanisław August Poniatowski (1763-1795) in order to establish who they were, what they translated and why, as well as sketch their collective profile and its impact on their translatorial practice.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Agorni, M. (2005), „A Marginal(ised) Perspective on Translation History: Women and Translation in the 18th Century”, Meta, 50(3), s. 817-830.
View in Google Scholar

Aleksandrowicz, A. (1978), Z kręgu Marii Wirtemberskiej. Antologia, PIW, Warszawa.
View in Google Scholar

Aleksandrowicz, A. (1984), „W kręgu recepcji Floriana w Polsce”, Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, 19, s. 93-103.
View in Google Scholar

Aleksandrowicz, A. (1998), Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
View in Google Scholar

Berman, A. (1989), „La traduction et ses discours”, Meta, 34(4), s. 672-679.
View in Google Scholar

Bogucka, M. (2004), Women in Early Modern Polish Society, Ashgate Publishing Company, Aldershot.
View in Google Scholar

Borkowska, G., Czermińska, M., Phillips, U. (2000), Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
View in Google Scholar

Brown, S. A. (2005), „Women Translators”, w: S. Gillespie, D. Hopkins (eds.), History of Literary Translation into English (1660-1790), Oxford University Press, Oxford, s. 111-120.
View in Google Scholar

Chesterman, A. (2009), „The Name and Nature of Translator Studies”, Hermes, 42, s. 13-22.
View in Google Scholar

Chrobak, M. (2016), „O normę dla bibliografii przekładów”, Między Oryginałem a Przekładem, 33(3), s. 113-126.
View in Google Scholar

Chrzanowski, I. (1974), Historia literatury niepodległej Polski (965-1795), PIW, Warszawa.
View in Google Scholar

Delisle, J. (2002), „Présentation”, w: J. Delisle (éd.), Portraits de traductrices, Presses Universitaires d’Ottawa, Ottawa, s. 1-11.
View in Google Scholar

Dębicki, L. (1887), Puławy (1762-1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie, t. 1, Gubrynowicz i Schmidt, Lwów.
View in Google Scholar

Dmitruk, K. M. (2005), „Przekład w kulturze literackiej polskiego oświecenia. Prowizorium dokumentacyjne”, w: J. Rusin, K. Maciąg (red.), Literatura i jej konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 34-45.
View in Google Scholar

Flotow, L. von (1997), Translation and Gender. Translation in the Era of Feminism, St Jerome Publishing, University of Ottawa Press, Manchester–Ottawa.
View in Google Scholar

Flotow, L. von (2005), „Tracing the Context of Translation. The Example of Gender”, w: J. Santaemilia (ed.), Gender, Sex and Translation, St. Jerome Publishing, Manchester–Northampton, s. 39-53.
View in Google Scholar

Garnier, B. (2002), „Anne Dacier, un esprit moderne au pays des Anciens”, w: J. Delisle (éd.), Portraits de traductrices, Presses Universitaires d’Ottawa, Ottawa, s. 13-54. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv16qgt.4
View in Google Scholar

Gołębiowska, Z. (2000), W kręgu Czartoryskich. Wpływy angielskie w Puławach na przełomie XVIII i XIX wieku, UMCS, Lublin.
View in Google Scholar

Gomulicki, W. (1916), „Teofila Glińska. Poetka polska z drugiej połowy XVIII w.”, w: W. Gomulicki, Sylwety i miniatury, Idzikowski, Kijów–Warszawa, s. 203-225.
View in Google Scholar

Kaleta, R. (1973), „Miejsce i społeczna funkcja literatów w okresie oświecenia”, w: Z. Goliński (red.), Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 5-47.
View in Google Scholar

Klimowicz, M. (2002), Oświecenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Łossowska, I. (2002), „Polskie przekłady powieściowe w XVIII wieku (wstępne rozpoznanie)”, w: I. Łossowska, Tradycja i nowoczesność dydaktycznej powieści Oświecenia w Polsce, Wydział Polonistyki UW, Warszawa, s. 15-26.
View in Google Scholar

Łukaszewicz, J. (2010), „Marianna Maliszewska and her translation of Congrès de Cythère after Francesco Algarotti”, Przekładaniec, 24, s. 31-47.
View in Google Scholar

Łukaszewicz, J. (2011), „Marianna Maliszewska, traductrice du Congrès de Cythère, féministe avant la lettre”, Romanica Wratislaviensia, 58, s. 59-70.
View in Google Scholar

Maciejewska, I. (2013), Miłość i erotyzm w piśmiennictwie czasów saskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
View in Google Scholar

Mikulski, T. (1956), „Teofila Glińska”, w: T. Mikulski, Ze studiów nad oświeceniem, PIW, Warszawa.
View in Google Scholar

Miszalska, J. (2015), Z ziemi włoskiej do Polski. Przekłady z literatury włoskiej w Polsce do końca XVIII wieku, Collegium Columbinum, Kraków.
View in Google Scholar

Pauszer-Klonowska, G. (1988), Pani na Puławach, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

Pieretti, M.-P. (2002), „Women Writers and Translation in Eighteenth-Century France”, The French Review, 75(3), s. 474-488.
View in Google Scholar

Pietrow-Ennker, B. (1992), „Women in Polish Society. A Historical Introduction”, w: R. Jaworski, B. Pietrow-Ennker (eds), Women in Polish Society, Boulder, New York, s. 1-30.
View in Google Scholar

Poupaud, S., Pym, A. i Torres Simón, E. (2009), „Finding Translations. On the Use of Bibliographical Databases in Translation History”, Meta, 54(2), s. 264-278.
View in Google Scholar

Pym, A. (1998), Method in Translation History, St Jerome Publishing, Manchester.
View in Google Scholar

Rogers, R. (2006), „Learning to Be Good Girls and Women: Education, Training and Schools”, w: D. Simonton (ed.), The Routledge History of Women in Europe since 1700, Routledge, London–New York.
View in Google Scholar

Rudnicka, J. (1963), „Ostatnio zidentyfikowane przekłady powieści francuskich w Polsce w. XVIII”, Pamiętnik Literacki, 54(3), s. 117-126.
View in Google Scholar

Rudnicka, J. (1964), Bibliografia powieści polskiej 1601-1800, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
View in Google Scholar

Simon, S. (1996), Gender in Translation, Routledge, London–New York.
View in Google Scholar

Simonton, D. (ed.) (2006), The Routledge History of Women in Europe since 1700, Routledge, London–New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203969120
View in Google Scholar

Sinko, Z. (1968), Powieść zachodnioeuropejska w kulturze literackiej polskiego oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
View in Google Scholar

Sinko, Z. (1973), „Główne drogi i tendencje recepcji piśmiennictwa zachodnioeuropejskiego w literaturze oświecenia polskiego”, w: Z. Goliński (red.), Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 107-186.
View in Google Scholar

Stark, S. (1999), Behind Inverted Commas. Translation and Anglo-German Cultural Relations in the Nineteenth Century, Multilingual Matters, Clevedon.
View in Google Scholar

Szulc-Golska, B., Filipowska, I. (1950), Bibliografia przekładów polskich z literatury francuskiej, Fischer i Majewski, Poznań.
View in Google Scholar

Whitfield, A. (2002), „Emilie du Châtelet, traductrice de Newton, ou la traduction-confirmation”, w: J. Delisle (éd.), Portraits de traductrices, Presses Universitaires d’Ottawa, Ottawa, s. 87-116. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv16qgt.6
View in Google Scholar

Widacka, H. (1987), „Kunegunda Czacka uczennica Deischa”, Biuletyn Historii Sztuki, 49(3-4), s. 299-308.
View in Google Scholar

Wiśniewska, H. (2013), „Pisanie dla księżnej Barbary Sanguszkowej, pani na Lubartowie, i jej polskie tłumaczenia ksiąg rozmaitych”, w: H. Wiśniewska, Milczenie i pisanie małopolskich pań w wiekach XVI-XVIII, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 279-317.
View in Google Scholar

Wnęk, S. (2014), „Andrzej Ewaryst Kuropatnicki (1734-1788), erudyta doby stanisławowskiej”, Kwartalnik Edukacyjny, 77, s. 78-87.
View in Google Scholar

Wolf, M. (2005), „The Creation of a ‘Room of One’s Own’. Feminist Translators as Mediators between Cultures and Genders”, w: J. Santaemilia (ed.), Gender, Sex and Translation, St Jerome Publishing, Manchester, s. 15-23.
View in Google Scholar

Ziętarska, J. (1969), Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
View in Google Scholar

Ziętarska, J. (1973), „Ludzie oświecenia o roli przekładu”, w: Z. Goliński (red.), Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 187-212.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2019-06-15

How to Cite

Dębska, K. (2019). „O powszechną płci naszej chwałę”: Tłumaczki epoki stanisławowskiej. Między Oryginałem a Przekładem, 25(2/44), 37–58. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.02

Issue

Section

Articles