„O powszechną płci naszej chwałę”: Tłumaczki epoki stanisławowskiej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.02

Keywords:

women translators, history of translation, 18th-century translation

Abstract

“For the Universal Glory of Our Sex”: Women Translators in the Times of King Stanisław August

This article presents women translators in Poland in the years of the reign of King Stanisław August Poniatowski (1763-1795) in order to establish who they were, what they translated and why, as well as sketch their collective profile and its impact on their translatorial practice.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agorni, M. (2005), „A Marginal(ised) Perspective on Translation History: Women and Translation in the 18th Century”, Meta, 50(3), s. 817-830.

Aleksandrowicz, A. (1978), Z kręgu Marii Wirtemberskiej. Antologia, PIW, Warszawa.

Aleksandrowicz, A. (1984), „W kręgu recepcji Floriana w Polsce”, Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, 19, s. 93-103.

Aleksandrowicz, A. (1998), Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Berman, A. (1989), „La traduction et ses discours”, Meta, 34(4), s. 672-679.

Bogucka, M. (2004), Women in Early Modern Polish Society, Ashgate Publishing Company, Aldershot.

Borkowska, G., Czermińska, M., Phillips, U. (2000), Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Brown, S. A. (2005), „Women Translators”, w: S. Gillespie, D. Hopkins (eds.), History of Literary Translation into English (1660-1790), Oxford University Press, Oxford, s. 111-120.

Chesterman, A. (2009), „The Name and Nature of Translator Studies”, Hermes, 42, s. 13-22.

Chrobak, M. (2016), „O normę dla bibliografii przekładów”, Między Oryginałem a Przekładem, 33(3), s. 113-126.

Chrzanowski, I. (1974), Historia literatury niepodległej Polski (965-1795), PIW, Warszawa.

Delisle, J. (2002), „Présentation”, w: J. Delisle (éd.), Portraits de traductrices, Presses Universitaires d’Ottawa, Ottawa, s. 1-11.

Dębicki, L. (1887), Puławy (1762-1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie, t. 1, Gubrynowicz i Schmidt, Lwów.

Dmitruk, K. M. (2005), „Przekład w kulturze literackiej polskiego oświecenia. Prowizorium dokumentacyjne”, w: J. Rusin, K. Maciąg (red.), Literatura i jej konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 34-45.

Flotow, L. von (1997), Translation and Gender. Translation in the Era of Feminism, St Jerome Publishing, University of Ottawa Press, Manchester–Ottawa.

Flotow, L. von (2005), „Tracing the Context of Translation. The Example of Gender”, w: J. Santaemilia (ed.), Gender, Sex and Translation, St. Jerome Publishing, Manchester–Northampton, s. 39-53.

Garnier, B. (2002), „Anne Dacier, un esprit moderne au pays des Anciens”, w: J. Delisle (éd.), Portraits de traductrices, Presses Universitaires d’Ottawa, Ottawa, s. 13-54. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv16qgt.4

Gołębiowska, Z. (2000), W kręgu Czartoryskich. Wpływy angielskie w Puławach na przełomie XVIII i XIX wieku, UMCS, Lublin.

Gomulicki, W. (1916), „Teofila Glińska. Poetka polska z drugiej połowy XVIII w.”, w: W. Gomulicki, Sylwety i miniatury, Idzikowski, Kijów–Warszawa, s. 203-225.

Kaleta, R. (1973), „Miejsce i społeczna funkcja literatów w okresie oświecenia”, w: Z. Goliński (red.), Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 5-47.

Klimowicz, M. (2002), Oświecenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Łossowska, I. (2002), „Polskie przekłady powieściowe w XVIII wieku (wstępne rozpoznanie)”, w: I. Łossowska, Tradycja i nowoczesność dydaktycznej powieści Oświecenia w Polsce, Wydział Polonistyki UW, Warszawa, s. 15-26.

Łukaszewicz, J. (2010), „Marianna Maliszewska and her translation of Congrès de Cythère after Francesco Algarotti”, Przekładaniec, 24, s. 31-47.

Łukaszewicz, J. (2011), „Marianna Maliszewska, traductrice du Congrès de Cythère, féministe avant la lettre”, Romanica Wratislaviensia, 58, s. 59-70.

Maciejewska, I. (2013), Miłość i erotyzm w piśmiennictwie czasów saskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Mikulski, T. (1956), „Teofila Glińska”, w: T. Mikulski, Ze studiów nad oświeceniem, PIW, Warszawa.

Miszalska, J. (2015), Z ziemi włoskiej do Polski. Przekłady z literatury włoskiej w Polsce do końca XVIII wieku, Collegium Columbinum, Kraków.

Pauszer-Klonowska, G. (1988), Pani na Puławach, Czytelnik, Warszawa.

Pieretti, M.-P. (2002), „Women Writers and Translation in Eighteenth-Century France”, The French Review, 75(3), s. 474-488.

Pietrow-Ennker, B. (1992), „Women in Polish Society. A Historical Introduction”, w: R. Jaworski, B. Pietrow-Ennker (eds), Women in Polish Society, Boulder, New York, s. 1-30.

Poupaud, S., Pym, A. i Torres Simón, E. (2009), „Finding Translations. On the Use of Bibliographical Databases in Translation History”, Meta, 54(2), s. 264-278.

Pym, A. (1998), Method in Translation History, St Jerome Publishing, Manchester.

Rogers, R. (2006), „Learning to Be Good Girls and Women: Education, Training and Schools”, w: D. Simonton (ed.), The Routledge History of Women in Europe since 1700, Routledge, London–New York.

Rudnicka, J. (1963), „Ostatnio zidentyfikowane przekłady powieści francuskich w Polsce w. XVIII”, Pamiętnik Literacki, 54(3), s. 117-126.

Rudnicka, J. (1964), Bibliografia powieści polskiej 1601-1800, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Simon, S. (1996), Gender in Translation, Routledge, London–New York.

Simonton, D. (ed.) (2006), The Routledge History of Women in Europe since 1700, Routledge, London–New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203969120

Sinko, Z. (1968), Powieść zachodnioeuropejska w kulturze literackiej polskiego oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Sinko, Z. (1973), „Główne drogi i tendencje recepcji piśmiennictwa zachodnioeuropejskiego w literaturze oświecenia polskiego”, w: Z. Goliński (red.), Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 107-186.

Stark, S. (1999), Behind Inverted Commas. Translation and Anglo-German Cultural Relations in the Nineteenth Century, Multilingual Matters, Clevedon.

Szulc-Golska, B., Filipowska, I. (1950), Bibliografia przekładów polskich z literatury francuskiej, Fischer i Majewski, Poznań.

Whitfield, A. (2002), „Emilie du Châtelet, traductrice de Newton, ou la traduction-confirmation”, w: J. Delisle (éd.), Portraits de traductrices, Presses Universitaires d’Ottawa, Ottawa, s. 87-116. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv16qgt.6

Widacka, H. (1987), „Kunegunda Czacka uczennica Deischa”, Biuletyn Historii Sztuki, 49(3-4), s. 299-308.

Wiśniewska, H. (2013), „Pisanie dla księżnej Barbary Sanguszkowej, pani na Lubartowie, i jej polskie tłumaczenia ksiąg rozmaitych”, w: H. Wiśniewska, Milczenie i pisanie małopolskich pań w wiekach XVI-XVIII, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 279-317.

Wnęk, S. (2014), „Andrzej Ewaryst Kuropatnicki (1734-1788), erudyta doby stanisławowskiej”, Kwartalnik Edukacyjny, 77, s. 78-87.

Wolf, M. (2005), „The Creation of a ‘Room of One’s Own’. Feminist Translators as Mediators between Cultures and Genders”, w: J. Santaemilia (ed.), Gender, Sex and Translation, St Jerome Publishing, Manchester, s. 15-23.

Ziętarska, J. (1969), Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Ziętarska, J. (1973), „Ludzie oświecenia o roli przekładu”, w: Z. Goliński (red.), Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 187-212.

Downloads

Published

2019-06-15

How to Cite

Dębska, K. (2019). „O powszechną płci naszej chwałę”: Tłumaczki epoki stanisławowskiej. Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), 37–58. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.02

Issue

Section

Articles