Wyzwania wersyfikacyjne w przekładach poezji arabskiej na polski i polskiej na arabski

Authors

  • Paweł Siwiec Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.08

Keywords:

versification, translation, poem, Arabic poetry, Polish poetry

Abstract

Versification Challenges in Arabic-to-Polish and Polish-to-Arabic Translations of Poetry

As it is widely known, a poem is not just semantics, metaphors, similes and sophisticated vocabulary. It is also a particular prosodic structure through which it is possible at all to determine whether one deals with verse or prose. Besides, the form of a given poem, and especially the way the poem is divided into verses, always remains in some relationship with its semantic content. Therefore, it seems obvious that the formal structure of a poem should not be ignored.
The paper analyses to what extent translations of Arabic poetry into Polish as well as Polish poetry into Arabic include the prosodic structure of the original works.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ᶜAbd aṣ-Ṣabūr, S. (1972), „Uġniyyat aš-šitāᵓ”, w: S. ᶜAbd aṣ-Ṣabūr, Dīwān Ṣalāḥ ᶜAbd aṣ-Ṣabūr, Bayrūt.

Abḥaṯ ᶜan kalima (2012), Abḥaṯ ᶜan kalima. Muḫtārāt min ašᶜār Fīswāfā Šīmbūrskā (Nūbal 1996), tłum. i oprac. H. ᶜAbd al-Fattāḥ, Al-Qāhira.

Abū al-ᶜAtāhiya (1996), Dīwān Abī al-Atāhiya, Bayrūt.

Adūnīs (1996), Al-Aᶜmāl aš-šiᶜriyya. Aġānī Mihyār ad-Dimašqī wa-qaṣāᵓid uḫrā, Dimašq.

Al-Ǧanābī, H. (2015), „Czesław Miłosz: Lam aqul ma kunt ufakkir fī-hi haqqan”, Al-Aḫbār, 2666.

Al-Hamadani (1983), Maqāmāt. Opowieści łotrzykowskie, tłum. J. Danecki, A. Witkowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Al-Ḥarīrī (1992), Šarḥ maqāmāt Al-Ḥarīrī, oprac. M. Abū al-Faḍl Ibrāhīm, Bayrūt.

Al-Miṣrī, I. (1938), Muḫtārāt ᶜālamiyya min aš-šiᶜr al-ġarāmī, Al-Qāhira.

Aš-Šanfarā (1996), Dīwān aš-Šanfarā, oprac. I. Badīᶜ Yaᶜqūb, Bayrūt.

Az-Zawzanī (1978), Šarḥ al-muᶜallaqāt as-sabᶜ, Bayrūt.

Bobolewski, Cz. (1932), „Ze spuścizny rękopiśmiennej Ludwika Władysława Spitznagla”, w: Księga pamiątkowa koła polonistów słuchaczów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1922-1932, Wydawnictwo Zrzeszenia Kół Naukowych Uniwersytetu Stefana Batorego, Wilno.

Borch, M. (1833), Le Faris, poëme d’Adam Mickiewicz; suivi de deux fragmens de Conrad Wallenrod par le même auteur; traduits du Polonais par Le Comte Michel Borch, St.-Pétersbourg.

Die Verwandlungen des Abu Seid von Serug oder: die Makamen des Hariri (1844), über. F. Rückert, Stuttgart.

Lange, A. (1921), Dywan wschodni, Warszawa.

Mickiewicz, A. (1910), Le Faris, trad. M. Jamali, Paris–Le Caire.

Mickiewicz, A. (1997), Wybór poezyj, t. 2, wyd. 4, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Mickiewicz, A. (2014), Sūnītāt al-Qirm, tłum. Yūsuf Šḥāda, Ar-Ribāṭ.

Mickiewicz, W. (1892), Żywot Adama Mickiewicza podług zebranych przez siebie materyałów oraz z własnych wspomnień, t. 2, Drukarnia Dziennika Poznańskiego, Poznań.

Miłosz, Cz. (1982), Trzy zimy, Czytelnik, Warszawa.

Miłosz, Cz. (2000), To, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Reychman, J. (1957), „Karol Załuski i pierwsze przekłady z literatury polskiej na języki semickie”, w: Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, red. S. Strelcyn, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 157-165.

Siwiec, P. (2005), Rytm staroarabskiej kasydy, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Siwiec, P. (2009), Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Siwiec P. (2012), Abū al-‛Atāhiya – poeta, błazen, asceta, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Siwiec, P. (2014), „«Szanfary». Raz jeszcze o przekładach Adama Mickiewicza i Ludwika Spitznagla”, Pamiętnik Literacki, 2, s. 21-45.

Siwiec, P. (2015), „Ignacy Krasicki po arabsku. Analiza krytyczna przekładu Karola Załuskiego”, Między Oryginałem a Przekładem, 2(28), s. 43-54.

Siwiec, P. (2017), Wiersz arabski. Ewolucja formy, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Skarżyńska-Bocheńska, K. (1990), Pieśni gniewu i miłości. Wybór arabskiej poezji współczesnej, PIW, Warszawa.

Szymborska, W. (1957), Wołanie do Yeti, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Szymborska, W. (1967), Sto pociech, PIW, Warszawa.

Downloads

Published

2019-06-15

How to Cite

Siwiec, P. (2019). Wyzwania wersyfikacyjne w przekładach poezji arabskiej na polski i polskiej na arabski. Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), 159–182. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.08

Issue

Section

Articles