Wyzwania wersyfikacyjne w przekładach poezji arabskiej na polski i polskiej na arabski

Authors

  • Paweł Siwiec Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.08

Keywords:

versification, translation, poem, Arabic poetry, Polish poetry

Abstract

Versification Challenges in Arabic-to-Polish and Polish-to-Arabic Translations of Poetry

As it is widely known, a poem is not just semantics, metaphors, similes and sophisticated vocabulary. It is also a particular prosodic structure through which it is possible at all to determine whether one deals with verse or prose. Besides, the form of a given poem, and especially the way the poem is divided into verses, always remains in some relationship with its semantic content. Therefore, it seems obvious that the formal structure of a poem should not be ignored.
The paper analyses to what extent translations of Arabic poetry into Polish as well as Polish poetry into Arabic include the prosodic structure of the original works.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

ᶜAbd aṣ-Ṣabūr, S. (1972), „Uġniyyat aš-šitāᵓ”, w: S. ᶜAbd aṣ-Ṣabūr, Dīwān Ṣalāḥ ᶜAbd aṣ-Ṣabūr, Bayrūt.
View in Google Scholar

Abḥaṯ ᶜan kalima (2012), Abḥaṯ ᶜan kalima. Muḫtārāt min ašᶜār Fīswāfā Šīmbūrskā (Nūbal 1996), tłum. i oprac. H. ᶜAbd al-Fattāḥ, Al-Qāhira.
View in Google Scholar

Abū al-ᶜAtāhiya (1996), Dīwān Abī al-Atāhiya, Bayrūt.
View in Google Scholar

Adūnīs (1996), Al-Aᶜmāl aš-šiᶜriyya. Aġānī Mihyār ad-Dimašqī wa-qaṣāᵓid uḫrā, Dimašq.
View in Google Scholar

Al-Ǧanābī, H. (2015), „Czesław Miłosz: Lam aqul ma kunt ufakkir fī-hi haqqan”, Al-Aḫbār, 2666.
View in Google Scholar

Al-Hamadani (1983), Maqāmāt. Opowieści łotrzykowskie, tłum. J. Danecki, A. Witkowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
View in Google Scholar

Al-Ḥarīrī (1992), Šarḥ maqāmāt Al-Ḥarīrī, oprac. M. Abū al-Faḍl Ibrāhīm, Bayrūt.
View in Google Scholar

Al-Miṣrī, I. (1938), Muḫtārāt ᶜālamiyya min aš-šiᶜr al-ġarāmī, Al-Qāhira.
View in Google Scholar

Aš-Šanfarā (1996), Dīwān aš-Šanfarā, oprac. I. Badīᶜ Yaᶜqūb, Bayrūt.
View in Google Scholar

Az-Zawzanī (1978), Šarḥ al-muᶜallaqāt as-sabᶜ, Bayrūt.
View in Google Scholar

Bobolewski, Cz. (1932), „Ze spuścizny rękopiśmiennej Ludwika Władysława Spitznagla”, w: Księga pamiątkowa koła polonistów słuchaczów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1922-1932, Wydawnictwo Zrzeszenia Kół Naukowych Uniwersytetu Stefana Batorego, Wilno.
View in Google Scholar

Borch, M. (1833), Le Faris, poëme d’Adam Mickiewicz; suivi de deux fragmens de Conrad Wallenrod par le même auteur; traduits du Polonais par Le Comte Michel Borch, St.-Pétersbourg.
View in Google Scholar

Die Verwandlungen des Abu Seid von Serug oder: die Makamen des Hariri (1844), über. F. Rückert, Stuttgart.
View in Google Scholar

Lange, A. (1921), Dywan wschodni, Warszawa.
View in Google Scholar

Mickiewicz, A. (1910), Le Faris, trad. M. Jamali, Paris–Le Caire.
View in Google Scholar

Mickiewicz, A. (1997), Wybór poezyj, t. 2, wyd. 4, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
View in Google Scholar

Mickiewicz, A. (2014), Sūnītāt al-Qirm, tłum. Yūsuf Šḥāda, Ar-Ribāṭ.
View in Google Scholar

Mickiewicz, W. (1892), Żywot Adama Mickiewicza podług zebranych przez siebie materyałów oraz z własnych wspomnień, t. 2, Drukarnia Dziennika Poznańskiego, Poznań.
View in Google Scholar

Miłosz, Cz. (1982), Trzy zimy, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

Miłosz, Cz. (2000), To, Wydawnictwo Znak, Kraków.
View in Google Scholar

Reychman, J. (1957), „Karol Załuski i pierwsze przekłady z literatury polskiej na języki semickie”, w: Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, red. S. Strelcyn, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 157-165.
View in Google Scholar

Siwiec, P. (2005), Rytm staroarabskiej kasydy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
View in Google Scholar

Siwiec, P. (2009), Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków.
View in Google Scholar

Siwiec P. (2012), Abū al-‛Atāhiya – poeta, błazen, asceta, Księgarnia Akademicka, Kraków. DOI: https://doi.org/10.12797/9788376381947
View in Google Scholar

Siwiec, P. (2014), „«Szanfary». Raz jeszcze o przekładach Adama Mickiewicza i Ludwika Spitznagla”, Pamiętnik Literacki, 2, s. 21-45.
View in Google Scholar

Siwiec, P. (2015), „Ignacy Krasicki po arabsku. Analiza krytyczna przekładu Karola Załuskiego”, Między Oryginałem a Przekładem, 2(28), s. 43-54.
View in Google Scholar

Siwiec, P. (2017), Wiersz arabski. Ewolucja formy, Księgarnia Akademicka, Kraków. DOI: https://doi.org/10.12797/9788376388564
View in Google Scholar

Skarżyńska-Bocheńska, K. (1990), Pieśni gniewu i miłości. Wybór arabskiej poezji współczesnej, PIW, Warszawa.
View in Google Scholar

Szymborska, W. (1957), Wołanie do Yeti, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
View in Google Scholar

Szymborska, W. (1967), Sto pociech, PIW, Warszawa.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2019-06-15

How to Cite

Siwiec, P. (2019). Wyzwania wersyfikacyjne w przekładach poezji arabskiej na polski i polskiej na arabski. Między Oryginałem a Przekładem, 25(2/44), 159–182. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.08

Issue

Section

Articles