Jak (wy)tłumaczyć punkt widzenia kota?

(o rosyjskich przekładach wiersza Wisławy Szymborskiej "Kot w pustym mieszkaniu")

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.07

Keywords:

poetry translation, categorization, agentivity, impersonal constructions

Abstract

How to Explain a Cat’s Viewpoint? (On Russian Translations of Wisława Szymborska’s Poem Cat in an Empty Apartment)

This paper deals with some difficulties related to Russian translations of Wisława Szymborska’s poem Cat in an empty apartment. The question of presence and visibility of lyrical subject in the original text and its translations is one of the major issues presented in the article. An analysis of N. Astafiewa’s and N. Gorbaniewska’s tranlations has been conducted with special respect to the agentivity phenomenon on the level of verb forms. Linguistic categorization has also been mentioned. The author tries to present how differently Russian translators, who perform their typical role of poetry translators, strive for faithfulness of form and content of the original text and in what manner their solutions can influence the lyrical subject’s viewpoint.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Szymborska, W. (2010), „Kot w pustym mieszkaniu”, w: W. Szymborska, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków, s. 304-305.
View in Google Scholar

Astafʹeva, N. G., Kot v pustoj kvartire, [on-line:] http://shimborska.dgroza.ru/different/cat-in-empty-apartment – 26.02.2018.
View in Google Scholar

Gorbanevskaâ, N. E., Koška v pustoj kvartire, [on-line:] http://ng68.livejournal.com/1256435.html – 26.02.2018.
View in Google Scholar

Aikhenvald, A. (2006), „Serial Verb Constructions in Typological Perspective”, w: R. Dixon, A. Aikhenvald (eds), Serial Verb Constructions: A Cross-Linguistic Typology, Oxford University Press, Oxford, s. 1-68, [on-line:] http://eds-1a-1ebscohost-1com-1ebsco.han.buw.uw.edu.pl/eds/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMTkyMTk1X19BTg2?sid=8685d0b5-ffdd-4c3b-a247-a5740e8ed8e5@sessionmgr4007&vid=1&format=EB – 31.01.2018.
View in Google Scholar

Bogusławski, A. (1984), „Polskie nieidentyfikacyjne wyrażenia osobowo-referencjalne”, Polonica, 10, s. 49-71, [on-line:] http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=78916&from=publication – 5.02.2018.
View in Google Scholar

Cruse, A. D. (1973), „Some Thoughts on Agentivity”, Journal of Linguistics, 9(1), s. 11-23, [on-line:] http://www.jstor.org/stable/4175175 – 24.11.2017.
View in Google Scholar

Dowty, D. (1991), „Thematic Proto-Roles and Argument Selection”, Language, 67(3), s. 547-619, [on-line:] http://www.jstor.org/stable/415037 – 31.01.2018.
View in Google Scholar

Filipowicz, M. (2017), „O kotach w twórczości Kornela Filipowicza”, Miesięcznik Odra, 9, s. 64-67, [on-line:] http://magazyn.o.pl/2017/marcin-filipowiczo-kotach-w-tworczosci-kornela-filipowicza-magazyn-odra/# – 22.01.2018.
View in Google Scholar

Fowler, R. (1986), Linguistic Criticism, Oxford University Press, Oxford–New York.
View in Google Scholar

Gawełko, M. (2000), „O roli strony biernej w polskim systemie językowym”, Poradnik Językowy, 8, s. 50-59.
View in Google Scholar

Israeli, A. (2001), „An Imperative Form in Non-imperative Constructions in Russian”, Glossos Journal, 1, s. 1-32, [on-line:] http://slaviccenters.duke.edu/sites/slaviccenters.duke.edu/files/media_items_files/israeli.original.pdf – 22.01.2018.
View in Google Scholar

Kajtoch, W. (1999), „Moje ulubione wiersze”, w: K. Strzelewicz (red.), Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, notatki, t. 5, Związek Literatów Polskich – Oddział w Krakowie, Kraków, s. 360-366, [on-line:] http://wkajt.republika.pl/kot.htm – 22.01.2018.
View in Google Scholar

Kallas, K. (2011), „Wisławy Szymborskiej igraszki z agensem i inne osobliwości gramatyczne”, Prace Filologiczne, 60, s. 119-130, [on-line:] https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=174554 – 24.11.2017.
View in Google Scholar

Piątkowska, J. (2017), „Kategorie czasu i aspektu jako środek nadawania pierwszoplanowości w liryce – analiza oryginału i przekładów wiersza Osipa Mandelsztama Wiatr otuchę w nas tchnął…”, Między Oryginałem a Przekładem, R. 27, 3(37), s. 83-98, https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.37.05.
View in Google Scholar

Stala, M. (1996), „Kot i puste mieszkanie”, w: S. Balbus, D. Wojda (red.), Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 357-361.
View in Google Scholar

Szczęsny, A. (2005), „O dwóch różnych kotach w pustym mieszkaniu, czyli raz jeszcze o tłumaczeniu Szymborskiej”, w: K. Hejwowski (red.), Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności, Wszechnica Mazurska, Olecko, s. 9-21.
View in Google Scholar

Szymborska, W., Filipowicz, K. (2016), Najlepiej w życiu ma twój kot. Listy, red. T. Fiałkowski, S. Kudas, Wydawnictwo Znak, Kraków.
View in Google Scholar

Tabakowska, E. (2003), „Those Notorious Polish Reflexive Pronouns”, Glossos Journal, 4, s. 1-18, [on-line:] http://slaviccenters.duke.edu/sites/slaviccenters.duke.edu/files/media_items_files/4tabakowska.original.pdf – 17.02.2018.
View in Google Scholar

Taylor, J. R. (2009), Linguistic Categorization, Oxford University Press, Oxford–New York.
View in Google Scholar

Zeldowicz, G. (2011), „On Russian Dative Reflexive Constructions: Accidental or Compositional?”, Studies in Polish Linguistics, 6, s. 153-171, [on-line:] https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=19264 – 17.02.2018.
View in Google Scholar

Dobrušina, N. R. (2014), «Imperativ», w: D. V. Sičinava (red.), Časti reči. Materialy dlâ proekta korpusnogo opisaniâ russkoj grammatiki Na pravah rukopisi, Moskva, [on-line:] http://rusgram.ru/pdf/4_imperative_dobrushina_20141102_finalfinal.pdf – 17.02.2018.
View in Google Scholar

Silʹman, T. I. (1977), Zametki o lirike, Sovetskij pisatelʹ, Leningrad.
View in Google Scholar

Stojnova, N. M., Šluinskij A. B. (2013), Serialʹnye glagolʹnye konstrukcii v russkom âzyke, [on-line:] https://iling.spb.ru/confs/rusconstr2013/pdf/handouts/stoynovashluinsky.pdf – 10.02.2018.
View in Google Scholar

Fortejn, È. (2008), «Polisemiâ imperativa v russkom âzyke», Voprosy âzykoznaniâ, 1, [on-line:] http://www.let.leidenuniv.nl/pdf/S&R/fortuin_polisemija_imperativa.pdf – 17.02.2018.
View in Google Scholar

Švedova, N. Û. (red.) (1980), Russkaâ grammatika, Nauka, Moskva, [on-line:] http://www.rusgram.narod.ru – 17.02.2018.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2019-06-15

How to Cite

Jeleń, K. (2019). Jak (wy)tłumaczyć punkt widzenia kota? (o rosyjskich przekładach wiersza Wisławy Szymborskiej "Kot w pustym mieszkaniu"). Między Oryginałem a Przekładem, 25(2/44), 137–158. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.07

Issue

Section

Articles