Słownik encyklopedyczny muzeologii. Red. André Desvallées, François Mairesse. Redakcja naukowa wydania polskiego Dorota Folga-Januszewska. Przekład z języka francuskiego Katarzyna Bartkiewicz, współpraca Dorota Folga-Januszewska. Warszawa 2020, 876 s.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2021.10

Słowa kluczowe:

encyklopedyczne artykuły, słownik, francuska muzeologia, muzea, konteksty kultury, dziedzictwo kulturowe

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Michał Grabowski

Dr, historyk, kustosz Muzeum Krakowa.

Bibliografia

Gluziński Wojciech: [tekst bez tytułu w rozdziale Comments and views on basic papers presented in ISS No. 8]. „ICOFOM Study Series” 1985, No. 9, pp. 33–40
Google Scholar

Malinowski Bronislaw: Une théorie scientifique de la culture et autres essais. Trad. de l’anglais par Pierre Clinquart. Paris 1968
Google Scholar

Pomian Krzysztof: Collectionneurs, amateurs et curieux: Paris, Venise, XVIe–XVIIIe siècle. Paris 1987
Google Scholar

Simon Nina: Participatory Museum. Santa Cruz 2010 [online]. [dostęp 5 września 2021]. Dostępny w internecie: http://www.participatorymuseum.org/read/
Google Scholar

Słownik encyklopedyczny muzeologii. Red. André Desvallées, François Mairesse. Red. nauk. wyd. pol. Dorota Folga-Januszewska. Przekł. Katarzyna Bartkiewicz, współpr. Dorota Folga-Januszewska. Warszawa 2020
Google Scholar

Spielbauer Judith: Museums and Museology: a Means to Active Integrative Preservation. „ICOFOM Study Series” 1987, No. 12, pp. 271–277
Google Scholar

Świecimski Jerzy: Museum Exhibitions as an Object of Theoretical Investigation. „Museological News” 1987, No. 10, pp. 211–217
Google Scholar

Świecimski Jerzy: Muzea i wystawy muzealne. T. 2. Zarys typologii porównawczej i historycznej. Kraków 1995
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

29.09.2021

Jak cytować

Grabowski, M. (2021). Słownik encyklopedyczny muzeologii. Red. André Desvallées, François Mairesse. Redakcja naukowa wydania polskiego Dorota Folga-Januszewska. Przekład z języka francuskiego Katarzyna Bartkiewicz, współpraca Dorota Folga-Januszewska. Warszawa 2020, 876 s. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 39, 177–181. https://doi.org/10.32030/KRZY.2021.10

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje