Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie – muzeum informacyjne?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.12

Słowa kluczowe:

Przełomy, Szczecin, plac Solidarności, muzeum informacyjne, portret zbiorowy miasta, tożsamość, wyobcowanie, oral history, dzieła sztuki współczesnej

Abstrakt

Brak abstraktu dla tego artykułu.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Michał Grabowski

Dr, historyk, kustosz Muzeum Krakowa.

Bibliografia

Brodowski Paweł: Dave Brubeck 1958: historyczna wizyta w Polsce. „Jazz Forum” [online]. 2008, nr 3 [dostęp 15 grudnia 2019]. Dostępny w internecie: http://jazzforum.com.pl/main/artykul/dave-brubeck-1958-historyczna-wizyta-w-polsce
Google Scholar

Kaczmarczyk Roman: Projektowanie muzeum informacyjnego. W: Miasto sprzeciwu – miasto protestu. Red. prow. Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Katalog wystawy stałej. Muzeum Narodowe. Szczecin 2015, s. 61–66
Google Scholar

Konieczny Robert: Centrum Dialogu Przełomy – projekt wyjątkowy [online]. [dostęp 21 października 2019]. Dostępny w internecie: https://muzeum.szczecin.pl/robert-konieczny-centrum-dialogu-przelomy-projektwyjatkowy.html
Google Scholar

Kosiewski Piotr: Przełomy. Propozycja innego muzeum historycznego. „Muzealnictwo” 2016, nr 57, s. 228–235
Google Scholar

Kuchcińska-Kurcz Agnieszka: Centrum Dialogu Przełomy – ewolucja idei. W: Miasto sprzeciwu – miasto protestu. Red. prow. Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Katalog wystawy stałej. Muzeum Narodowe. Szczecin 2015, s. 11–28
Google Scholar

Kuchcińska-Kurcz Agnieszka: Wycieczka po CDP. W: Miasto sprzeciwu – miasto protestu. Red. prow. Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Katalog wystawy stałej. Muzeum Narodowe. Szczecin 2015, s. 67–160
Google Scholar

Lembeck Andreas: Wyzwoleni ale nie wolni. Polskie miasto w okupowanych Niemczech. Współpr. Klaus Wessels, przeł. Barbara Ostrowska, posł. Andrzej Krzysztof Kunert. Warszawa 2007
Google Scholar

Sienkiewicz Karol: Centrum Dialogu Przełomy [online]. [dostęp 6 grudnia 2019]. Dostępny w internecie: https://sienkiewiczkarol.org/tag/centrum-dialogu-przelomy/
Google Scholar

Sienkiewicz Karol: Przełomy – Szczecin [online]. [dostęp 11 września 2022]. Dostępny w internecie: https://sienkiewiczkarol.org/2016/03/02/przelomy-szczecin
Google Scholar

Tomczak Małgorzata: Centrum Dialogu Przełomy (Muzeum Narodowe w Szczecinie) [online]. [dostęp 15 grudnia 2019]. Dostępny w internecie: https://www.architekturaibiznes.pl/centrum-dialogu-przelomy-muzeumnarodowe-w-szczecinie,2731.html
Google Scholar

Zadworny Adam: Grudzień ’70. Co się wtedy wydarzyło w Szczecinie. „Gazeta Wyborcza” [online]. 3 grudnia 2007 [dostęp 10 grudnia 2022]. Dostępny w internecie: https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34939,4728300.html
Google Scholar

Ziębińska-Witek Anna: Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin 2018
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

29.09.2022

Jak cytować

Grabowski, M. (2022). Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie – muzeum informacyjne?. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 181–193. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.12

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje