Mikołaj Rej i jego epoka po japońsku. Rozważania na marginesie książki ミコワイ・レイ氏の鏡と 動物園 [Zwierciadło i Zwierzyniec pana Mikołaja Reja]

Autor

  • Bartosz T. Wojciechowski Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Władysław T. Miodunka Uniwersytet Jagielloński, Kraków https://orcid.org/0000-0001-6392-4786

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.20

Słowa kluczowe:

Mikołaj Rej, Tokimasa Sekiguchi, język japoński, język polski, Japonia, przekład, Renesans polski

Abstrakt

MIKOLAJ REJ AND HIS EPOCH (POLISH RENAISSANCE) IN JAPANESE: SEVERAL THOUGHTS CONCERNING THE BOOK ミコワイ・レイ氏の鏡と動物園. ZWIERCIADŁO I ZWIERZYNIEC PANA MIKOŁAJA REJA

The article opens with remarks on Mikołaj Rej as outlined in Czesław Miłosz’s The History of Polish Literature, along with some observations on Rej’s language that became the material basis for the first grammatical description of the Polish language by Piotr Statorius-Stojeński in 1568. The next part of the article includes an outline of Professor Sekiguchi Tokimasa’s academic profile. Professor Sekiguchi is one of Japan’s foremost authorities in Polish Studies, as well as prolific writer and translator whose output includes translations of Rej’s literary legacy enclosed in the volume in question. The text also gives a detailed analysis of the original Japanese work, including its presentation of Mikołaj Rej as an author, but also commented fragments of his works: Speculum, Bestiary, Figliki (Facetiae), and The Image of a Good Man’s Life. The concluding part comments on Rej’s epoch which is commonly labeled “The Golden Age of Polish Culture”.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bracciolini P., 2019, Opowieści ucieszne, przedm. M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa.

Miłosz C., 1983, The History of Polish Literature, wyd. 2, Berkeley – Los Angeles – London.

Miłosz C., 1997, Historia literatury polskiej do roku 1939, Kraków.

Miłosz C., 2006, Pōrando Bungakushi, Tokio.

Miodunka W.T., 2016, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, „Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka”, t. 16, Kraków.

Miodunka W.T., 2018, Gramatyka języka polskiego Statoriusa ukazała się 450 lat temu. Refleksje o jej znaczeniu dla polskiego językoznawstwa, „Poradnik Językowy” nr 10, s. 9–24.

Popiel M., Bilczewski T., Bill S., 2020, Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, Kraków.

Sekiguchi T., 2016a, Eseje nie całkiem polskie, Kraków.

Sekiguchi T., 2016b, Od japońskiego Schulza do polskiego Parnickiego – w okolicach roku 1974, [w:] W.T. Miodunka, A. Seretny (red.), Język, literatura i kultura polska w świecie.

Monografia zbiorowa, „Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka”, t. 13, Kraków, s. 31–43.

Sekiguchi T., 2020, Czy „Lalka” Bolesława Prusa wejdzie do literatury światowej?, [w:] M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill (red.), Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, Kraków, s. 243–258.

Sekiguchi T., 2021, ミコワイ・レイ氏の鏡と動物園. Zwierciadło i Zwierzyniec pana Mikołaja Reja, Tokio.

Shōnagon S., 2013, Zapiski spod wezgłowia, czyli Notatnik osobisty, Warszawa.

Wilkoń A., 2018, Język nam dano jako dar nieba. Wybór pism Profesora Aleksandra Wilkonia przygotowany z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora, red. K. Choińska, M. Pachowicz, Tarnów.

Yoshida K., 2020, Zapiski dla zabicia czasu, wstęp H. Lipszyc, Kraków.

Zwoliński P., 1953, Najdawniejsze opracowanie języka Mikołaja Reja (Wizerunek Mikołaja Reja z roku 1558 a Polonicae grammatices

Pobrania

Opublikowane

2023-05-16

Jak cytować

Wojciechowski, B. T. i Miodunka, W. T. (2023) „Mikołaj Rej i jego epoka po japońsku. Rozważania na marginesie książki ミコワイ・レイ氏の鏡と 動物園 [Zwierciadło i Zwierzyniec pana Mikołaja Reja]”, LingVaria, 18(1(35), s. 291–303. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.20.

Numer

Dział

Język polski za granicą