Balast tradycji teologicznej w przekładach Ewangelii – próby nowych rozwiązań

Authors

  • Krzysztof Bardski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.48.01

Keywords:

Holy Bible, Gospel, translation

Abstract

The Burden of the Theological Tradition in Gospel Translations – Suggestions for New Solutions

The research problem of this article concerns the following phenomenon: the original meaning of a specific term appearing in the text of the Gospel, contextually conditioned by Judaism of the first century or culturally neutral, has been burdened over the centuries with a context of the Christian doctrine, which has evolved and developed a new religious and cultural background. To what extent, then, would it be justified, in translation, to refer to the original conditions? In conclusion, we state firstly that the proposals aimed at freeing the translation from the burden of interpretative traditions can, on the one hand, result in a more appropriate embedding of the text in the original context, while at the same time complicating its reception by modern readers. Secondly, they usually require descriptive translations. Thirdly, in reference to the text of the Scripture, they could be alternative suggestions rather than attempts of replacing existing translations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alonso Schökel, L. (tłum.) (1993), Biblia del Peregrino, EGA Mensajero, Bilbao. (Alonso Schökel)

Bardski, K. (2015), „Propozycja alternatywnego przekładu Kazania na Górze (Mt 5-7)”, Warszawskie Studia Teologiczne. 28/1: 237-251.

Bardski, K. (2016), „Przypowieści o Bożym miłosierdziu (Łk 15) – przekład alternatywny i perspektywy interpretacji symbolicznej”, Warszawskie Studia Teologiczne. 19/1: 118-132.

Bardski, K. (2018a), „Mateuszowa Ewangelia cudów (Mt 8-9) – przekład alternatywny”, Warszawskie Studia Teologiczne. 31/1: 60-76. DOI: https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.6

Bardski, K. (2018b), „Być uczniem Jezusa – alternatywna parafraza Mt 10-12”, Warszawskie Studia Teologiczne. 31/4: 106-130. DOI: https://doi.org/10.30439/WST.2018.4.7

Biblia Brzeska 1563 (2012), Kalwin Publishing. (Brzeska)

Bíblia Sagrada. A Boa Nova, Tradução interconfessional do hebraico, do aramaico e do grego em português corrente (1993), Difusora Bíblica. (Boa Nova)

Biblia Święta to jest Księgi Starego i Nowego Przymierza z Żydowskiego i Greckiego Języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczone (1632), Gdańsk. (Gdańska)

Biblia to iest księgi Starego y Nowego przymierza znowu z ięzyka Hebrayskiego/Greckiego y Łacińskiego na Polski przełożone (1572), tłum. Szymon Budny, wyd. Wojciecha Kawęczyńskiego, Zasław/Uzda.

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Przekład dosłowny z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego z przypisami (2019), Ewangeliczny Instytut Biblijny, Poznań. (Dosłowny)

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego (1996), Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa. (Warszawska)

Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. (2013), wstępy i oprac. Janusz Frankowski. (Wujek)

Brandstaetter, R. (tłum.) (2009), Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego, Dzieła Zebrane, Kraków. (Brandstaetter)

Czajkowski, M. et al. (tłum.) (2012), Nowy Testament. Ekumeniczny Przekład Przyjaciół, Warszawa. (Przyjaciół)

Die Bibel in heutigem Deutsch. Die Gute Nachricht des Alten und Neuen Testaments mit des Spätschriften des Alten Testaments (Deuterokanonische Schriften/Apokryphen) (1982), Deutsche Bibelgesellschaft. (Heutige)

Good News Bible. With The Deuterocanonical Books also called The Apocrypha (1998), The Bible Societies / Harper Collins. (Good News)

Jezus. Ewangelia Łukasza we współczesnym języku polskim (1984), Living Bibles International. (Living Bibles)

Kowalski, S. (tłum.) (1957), Pismo Święte Nowego Testamentu, tłum. z jęz. greckiego, Warszawa. (Kowalski)

La Bible (2001), Bayard/Médiaspaul, Paris–Montréal. (Bayard)

La Bible (2010), Traduction oecuménique, Bibli’O – Société biblique française – Les éditions du Cerf. (Oecuménique)

New American Bible, Revised Edition (2011), United States Conference of Catholic Bishops. (American)

New Living Translation (1996), Tyndale House Publishers Inc. (New Living)

Nowy Testament. Nowy przekład z języka greckiego na współczesny język polski (1991), Warszawa. (Współczesny)

Nycz Leopolita, J. (tłum.) (1561), Biblia to jest księgi Starego i Nowego Zakonu, Kraków. (Leopolita)

Paciorek, A. (2004), Ewangelia według św. Mateusza, Nowy Komentarz Biblijny 1, Częstochowa, t. 1-2. (Paciorek)

Parola del Signore – La Bibbia in lingua corrente (1985), Alleanza Biblica Universale, Roma. (Corrente)

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami (1987), Michał Peter, Marian Wolniewicz, red. Poznań. (Poznańska)

Peterson, E. H. (tłum.) (2002), The Message. The Bible in Contemporary Language, NavPress, Colorado Springs. (Peterson)

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład Ekumeniczny na Trzecie Tysiąclecie (2001), Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa. (Ekumeniczny)

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (2000), oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. 5, Poznań. (Tysiąclecia)

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (2008), oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa. (Pauliści)

Popowski, R. (tłum.) (2000), Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Rok 2000, Vocatio, Warszawa. (Popowski)

Popowski, R., Wojciechowski, M. (tłum. i oprac.) (1993), Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, Vocatio, Warszawa. (Interlinearny)

Romaniuk, K. (tłum.) (1997), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Warszawsko-Praska, Warszawa. (Romaniuk)

Santa Biblia. Dios habla hoy. La Biblia en version popular. Traducción directa de los textos originales: hebreo, arameo y griego (1992), Editorial Claret, Sociedades Biblicas Unidas. (Dios habla hoy)

Słowo Życia. Parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim (2014), Instytut Wydawniczy „Agape”, wyd. Szaron. (Słowo Życia)

Witwicki, W. (tłum.) (1958), Dobra Nowina według Mateusza i Marka, PWN, Warszawa. (Witwicki)

Downloads

Published

2020-06-15

How to Cite

Bardski, K. . (2020). Balast tradycji teologicznej w przekładach Ewangelii – próby nowych rozwiązań. Między Oryginałem a Przekładem, 26(2 (48), 9–26. https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.48.01