Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2021 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.15

Słowa kluczowe:

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, konserwacja zabytków Krakowa

Abstrakt

Dobór zadań podporządkowany był programowym założeniom Społecznego Komitetu, precyzowanym od 1990 roku. Dysponując kwotą ok. 30 mln. zł i pozyskując porównywalne środki od beneficjentów, realizowano 132 zadania, z których większość była kontynuacją prac podjętych w latach poprzednich. Na szczególną uwagę za-sługują te w archikatedrze wawelskiej (rozpoczęcie badań i konserwacji kaplicy grobowej króla Jana Olbrachta), na wawelskim Zamku Królewskim (związane z udostępnieniem dla celów muzealnych pomieszczeń zwolnionych przez Archiwum Narodowe), w świątyniach Kazimierza (Bożego Ciała, św. Katarzyny, Paulinów Na Skałce), po-stępująca rewaloryzacja nowego cmentarza Żydowskiego, szereg realizacji w dziełach obronnych austriackiej Twierdzy Krakowskiej.

PlumX Metrics of this article

Pobrania

Opublikowane

22.11.2022

Jak cytować

Krasnowolski, B. (2022). Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2021 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Rocznik Krakowski, 88, 367–377. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.15

Numer

Dział

Kronika konserwatorska