Wespół w zespół

Czynnik ludzki jako element francuskiego triumfu Zygmunta Miłoszewskiego

Authors

  • Paweł Łapiński Uniwersytet Gdański / Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.51.03

Keywords:

human factor, translator studies, literary translation, sociology of translation, publishing market

Abstract

Teaming up. The Contribution of Human Factor to the French Success of Zygmunt Miłoszewski

The article is based on the assumptions of Translator Studies raised by Andrew Chesterman, who proposed translation researchers to put morefocus on the author of translation [2009: 20]. This perspective is further enriched with the concept of the “manufacture” of translation, in which translation is perceived as a multi-stage and collective process including several agents [Buzelin 2007: 141]. The starting point for the case study presented in the article is the unprecedented popularity won by four Zygmunt Miłoszewski’s novels translated into French and published in the years 2013-2017. The assumed reason of this success lies in the exceptionally favourable configuration ofthe human factor, which consists primarily of the activity of the translator of all the novels, Kamil Barbarski, but also actions undertaken by the French publisher or, finally, the author himself. The article attempts to reconstruct this process in chronological order, taking into account the contribution of each of the above-mentioned subjects to the final effect, which is not only the recognition of Miłoszewski himself, but also the broadly defined promotion of Polish literature in France.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Assouline, P. (2011), La condition du traducteur, Centre national du livre, Paris, [online] https://asfored.org/media/documents/pierre-assouline-la-condition-du-traducteur.pdf, 30.09.2019.

Baker, M. (2006), Translation and Conflict. A Narrative Account, Routledge, London–New York, https://doi.org/10.4324/9780203099919. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203099919

Bobowicz, Z. (2007), „Traduction et marché du livre. Entretien réalisé par Joanna Nowicki”, Hermès, La Revue. 3(49): 193-196, https://doi.org/10.4267/2042/24144. DOI: https://doi.org/10.4267/2042/24144

Buzelin, H. (2007), „Translations «in the Making»”, [w:] Michaela Wolf i Alexandra Fukari, red. Constructing a Sociology of Translation, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 135-169, https://doi.org/10.1075/btl.74.11buz. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.74.11buz

Chéry, L. (2017), „«The Witcher» ou le miracle polonais”, LePoint, 26.01., [online]

https://www.lepoint.fr/pop-culture/jeux-videos/the-witcher-ou-le-miracle-polonais-26-01-2017-2100249_2943.php, 30.09.2019.

Chesterman, A. (2009), „The Name and Nature of Translator Studies”, Hermes – Journal of Language and Communication in Business. 22(42): 13-22, https://doi.org/10.7146/hjlcb.v22i42.96844. DOI: https://doi.org/10.7146/hjlcb.v22i42.96844

Cronin, M. (2006), Translation and Globalization, Routledge, London–New York.

Czapliński, P. (2013), „Gry w prestiż”, [w:] J. F. English, Ekonomia prestiżu.

Nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej (tłum. Przemysław Czapliński i Łukasz Zaremba), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 7-24.

Drozdowska, K. (2020), „Beret niebieski czy zielony? Refleksje o miejscu autora w procesie przekładu współczesnej literatury norweskiej”, Porównania. 26(1): 197-215, https://doi.org/10.14746/por.2020.1.11. DOI: https://doi.org/10.14746/por.2020.1.11

Gilmont, J-F. (2004), Une introduction à l’histoire du livre et de la lecture. Du livre manuscrit à l’ère électronique, Editions du CEFAL, Liège.

Janssen, S., Verboord, M. (2015), „Cultural Mediators and Gatekeepers”, [w:] James D. Wright, red. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, t. 5, Elsevier, Oxford, 440-446, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.10424-6. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.10424-6

Mazel, C. (2008), Le marketing du livre: quand le nom de l’auteur devient une marque. La cas de la littérature, Université Robert Schuman, Strasbourg, [online]

http://manuscritdepot.com/documentspdf/MAZEL_Christophe_2008. pdf, 30.09.2019.

Meylaerts, R. (2008), „Translators and (Their) Norms. Towards a Sociological Construction of the Individual”, [w:] Anthony Pym, Miriam Shlesinger, Daniel Simeoni, red. Beyond Descriptive Translation Studies. Investigations in Homage to Gideon Toury, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, 91-102, https://doi.org/10.1075/btl.75.08mey. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.75.08mey

Miłoszewski, Z. (2017), Jak zawsze, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.

Skibińska, E. (2003), „Zniekształcone odbicie. Proza polska 1945-1989 we francuskim przekładzie”, Teksty Drugie. 5: 137-151.

Stachowiak, K. (2017), „Pośrednicy kulturowi i ich rola w gospodarce kreatywnej”, Załącznik Kulturoznawczy. 4: 71-95, [online] http://zalacznik.uksw.edu.pl/sites/default/files/zalacznik_2017_stachowiak.pdf, 30.09.2019.

Szupica-Pyrzanowska, M. (2019), „Funkcje i aktywność mózgu w procesie tłumaczenia symultanicznego”, [w:] Ewa Gruszczyńska, Małgorzata Guławska-Gawkowska, Anna Szczęsny, red. Translatoryczne i dyskursywne oblicza komunikacji, Instytut Lingwistyki Stosowanej WLS UW, Warszawa, 243-255.

Zatońska, B. (2017), „Nie muszę uciekać przed śmiercią” – wywiad z Zygmuntem Miłoszewskim, 1.01. [online] https://tygodnik.tvp.pl/34975514/nie-musze-uciekac-przed-smiercia, 30.09.2019.

Cytaty z recenzji

Artus, H., Lenartowicz, E., Ferniot, C. (15.08.2017), „Quatre thrillers à dévorer cet été”, L’Express, [online] https://www.lexpress.fr/culture/livre/quatre-thrillers-a-devorer-cet-ete_1931378.html, 30.09.2019.

[b.a.], (12.09.2018), „La beauté du Diable”, L’Obs, [online] https://www.nouvelobs.com/la-beaute-du-diable/20180912.OBS2248/la-beaute-du-diable.html, 30.09.2019.

[b.a.], (18.10.2013), „Les impliqués de Zygmunt Miloszewski”, [online] https://blogs.lexpress.fr/les-8-plumes/2013/10/18/les-impliques-de-zygmunt-miloszewski/, 30.09.2019.

Séry, M. (16.03.2015), „La noire Pologne de Zygmunt Miloszewski”, LeMonde,

[online] https://www.lemonde.fr/livres/article/2019/05/15/la-noire-pologne-de-zygmunt-miloszewski_4596517_3260.html, 30.09.2019.

Downloads

Published

2021-03-15

How to Cite

Łapiński, P. . (2021). Wespół w zespół: Czynnik ludzki jako element francuskiego triumfu Zygmunta Miłoszewskiego. Między Oryginałem a Przekładem, 27(1 (51), 53–66. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.51.03