Z polskich badań nad przekładem

Niepublikowane rozprawy doktorskie (1874-2010)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.30.2024.64.01

Keywords:

translation and interpreting studies, Poland, historiography, bibliography, PhD dissertations

Abstract

FROM POLISH TRANSLATION AND INTERPRETING STUDIES: UNPUBLISHED DOCTORAL THESES (1874-2010)


The present publication, the first in a planned series, presents the achievements of Polish translation scholars collected in the form of unpublished doctoral dissertations. An integral part of the study is a list of doctoral dissertations written from the second half of the 19th century to the end of the first decade of the present millennium (1874-2010), registering 136 years of Polish translation studies: the stage of early scientific development, the formation of the discipline, and the gradual achievement of maturity. During the period under study, 374 translation and interpreting studies dissertations were registered, defended at Polish universities and research institutes, disciplinary related to literary studies, linguistics, library science, theological and legal sciences. The created bibliographic database serves as a starting point for searching for sources and tracking the dynamics of the development of Polish studies on broadly understood translation and interpreting studies. It represents an attempt to illustrate their polydisciplinarity, subject diversity, and methodological heterogeneity.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Bogusławski, A. (2013), Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
View in Google Scholar

Echeverri, Á. (2017), „About Maps, Versions and Translations of Translation Studies: A Look into the Metaturn of Translatology”, Perspectives. Studies in Translation Theory and Practice, 25(4): 521-539, https://doi.org/10.1080/0907676X.2017.1290665. DOI: https://doi.org/10.1080/0907676X.2017.1290665
View in Google Scholar

Franco Aixelá, J., Rovira-Esteva, S. (2019), „A Bibliometric Overview of Translation Studies Research in Spanish-Speaking Countries”, [w:] Roberto Valdeón, África Vidal, red. The Routledge Handbook of Spanish Translation Studies, Routledge, London–New York: 454-486. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315520131-25
View in Google Scholar

Kijas, J. (1966), „Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej UJ w okresie Stanisława Tarnowskiego (1871-1909)”, [w:] Tadeusz Ulewicz, red. Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarys monograficzny, Wydawnictwo Literackie, Kraków: 111-163.
View in Google Scholar

Jastrzębski, J. (2013), Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe, Księgarnia Akademicka, Kraków.
View in Google Scholar

Konefał, E. (2016), Przekładoznawstwo rosyjskie, t. 1: Autoreferaty dysertacji 1937-2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
View in Google Scholar

Olalla-Soler, C., Franco Aixelá, J. et al. (2020), „Mapping Cognitive Translation and Interpreting Studies: A Bibliometric Approach”, Linguistica Antverpiensia. New Series – Themes in Translation Studies. 19: 25-52. DOI: https://doi.org/10.52034/lanstts.v19i0.542
View in Google Scholar

Olalla-Soler, C., Rovira, S. et al. (2022), „Fifty Years of Hectic History in Translation Studies”, [w:] Javier Franco Aixelá, Christian Olalla-Soler, red. 50 Years Later. What Have We Learnt after Holmes (1972) and Where Are We Now?, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones y Difusión Científica, Las Palmas de Gran Canaria: 12-37.
View in Google Scholar

Ping, Y. (2021), „Towards Two Decades of Journalistic Translation Research (2000-2019): A Corpus-Based Bibliometric Study of the Translation Studies Bibliography”. Meta. 66(2): 406-426. DOI: https://doi.org/10.7202/1083185ar
View in Google Scholar

Piech, S. (1997), „Dysertacje o tematyce biblijnej i liturgicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1945-1954”, Ruch Biblijny i Liturgiczny. 50(4): 266-276. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.1123
View in Google Scholar

Snell-Hornby, M. (2006), The Turns of Translation Studies: New Paradigms or Shifting Viewpoints?, John Benjamins, Amsterdam. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.66
View in Google Scholar

Tabakowska, E. (2001), Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, tłum. Agnieszka Pokojska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Tymoczko, M. (2005), „Trajectories of Research in Translation Studies”, Meta. 50(4): 1082-1097. DOI: https://doi.org/10.7202/012062ar
View in Google Scholar

Wisz, P. (2014), „Doktorzy teologii z zakresu biblistyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego wypromowani po II wojnie światowej”, Resovia Sacra. 21: 485-501.
View in Google Scholar

Wojtasiewicz, O. (1957/2005), Wstęp do teorii tłumaczenia, Wydawnictwo TEPiS, Warszawa.
View in Google Scholar

Zathey, H. (1874a), „Homer w Polsce. Przegląd polskich tłómaczeń Homera z powodu przekładu Odyssei p. Lucyana Siemieńskiego”, Przegląd Polski. R. IX, t. 1, z. 3: 381-448.
View in Google Scholar

Zathey, H. (1874b), „Homer w Polsce. Przegląd polskich tłómaczeń Homera z powodu przekładu Odyssei p. Lucyana Siemieńskiego”, Przegląd Miesięczny. R. 1, z. 1: 55-103.
View in Google Scholar

Zathey, H. (1886), Homer w Polsce, Księgarnia J.K. Żupańskiego, Poznań.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2024-06-03

How to Cite

Konefał, E. (2024). Z polskich badań nad przekładem: Niepublikowane rozprawy doktorskie (1874-2010). Między Oryginałem a Przekładem, 30(2/64), 9–68. https://doi.org/10.12797/MOaP.30.2024.64.01