Tłumaczenie jako świadczenie usług tłumaczeniowych?

Między realizmem zawodowym a dyktatem rynku w zakresie kształcenia tłumaczy

Authors

  • Joanna Dybiec‑Gajer Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.12

Keywords:

translator education, professional realism, translator competence, transferable skills

Abstract

Translation as provision of translation services? At the crossroads between enhancing professional realism and serving the needs of the industry in translator education

The paper seeks to analyze the current discourse in the field of translator training, developing in a triad of academic discussion, impact of translation standards and general educational debate. The discourse is discussed from chosen perspectives: empirical research on market requirements concerning translators (Optimale), the EN 15038:2006 translation standard and the EMT competence model. The paper stresses the importance of professional realism in translator education yet argues with ascribing the “translation service provision” competence a superordinate role. The arguments advocating a broader approach, taking into account transferable skills, are illustrated with results of empirical research on the perception of the EMT competence model and an analysis of recruitment competitions for translators in the EU institutions.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Angelelli, C.V. (2009), „Using a Rubric to Assess Translation Ability”, w: Angelelli, C.V., Jacobson, H.E. (eds) (2009), Testing and Assessment in Translation and Interpreting Studies, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, s. 13‑47.
View in Google Scholar

Biel, Ł. (2011), „Training translators or translation service providers? EN 15038: 2006 standard of translation services and its training implications”, Journal of Specialised Translation, 16, s. 61‑76.
View in Google Scholar

Chodkiewicz, M. (2012), „The EMT Framework of Reference for Competences Applied to Translation: Perceptions by Professional and Student Translators”, Journal of Specialised Translation, 17, s. 37‑54.
View in Google Scholar

Dybiec‑Gajer, J. (2012), „Kompetencje profesjonalnego tłumacza a kształcenie i sukces zawodowy. Model kompetencji EMT z perspektywy polskich tłumaczy Parlamentu Europejskiego”, w: Piotrowska, M. et al. (red.), Kompetencje tłumacza, Tertium, Kraków, s. 163‑189.
View in Google Scholar

Dybiec‑Gajer, J. (2013), Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

„European Graduate Placement Scheme”, [on‑line] http://www.e‑gps.org – 28 II 2013.
View in Google Scholar

Gouadec, D. (2007), Translation as Profession, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia.
View in Google Scholar

Göpferich, S. (2009), „Towards a Model of Translation Competence and its Acquisition: the Longitudinal Study TransComp”, w: Göpferich, S., Jakobsen, A.L., Mees, I.M. (eds), Behind the Mind: Methods, Models and Results in Translation Process Research, Samfundslitteratur Press, Copenhagen, s. 11‑37.
View in Google Scholar

Grosbart, Z. (1995), „Rola myślenia w praktyce przekładu”, Między oryginałem a przekładem, I, s. 65‑73.
View in Google Scholar

Grupa ekspercka EMT (2009), „Competences for professional translators, experts in multilingual and multimedia communication”, [on‑line] http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/key_documents/emt_competences_translators_en.pdf – 29 III 2010.
View in Google Scholar

Hertog, E., van Gucht, J. (eds) (2008), Status Quaestionis. Questionnaire on the Provision of Legal Interpreting and Translation in the EU, Intersentia, Antwerpia–Oxford–Portland.
View in Google Scholar

„Karta praw studenta”, [on‑line] http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo‑wyzsze/karta‑praw‑studenta – 26 II 2013.
View in Google Scholar

Kopczyński, A. (2009), „Kryteria jakości i oceny tłumaczenia”, w: Kopczyński, A., Kizeweter, M. (red.), Jakość i ocena tłumaczenia, Academica, Warszawa, s. 9‑14.
View in Google Scholar

Kelly, D. (2005), A Handbook for Translator Trainers. A Guide to Reflective Practice, St Jerome, Manchester.
View in Google Scholar

Kubacki, A.D. (2012), Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Wolters Kluwer, Warszawa.
View in Google Scholar

Mendel, A. (2011), „Raport z badania ankietowego na temat jakości tłumaczenia w postępowaniu karnym”, [on‑line] http://www.tepis.org.pl/aktualnosci/inne/r‑jtpk.pdf – 30 I 2013.
View in Google Scholar

Olvera Lobo, M.D. et al. (2007), „A professional approach to translator training (PATT)”, Meta, 52(3), s. 517‑528.
View in Google Scholar

PACTE (2008), „First Results of a Translation Competence Experiment «Knowledge of Translation» and «Efficacy of the Translation Process»”, w: Kearns, J. (ed.), Translator and Interpreter Training. Issues, Methods and Debates, Continuum, New York–London, s. 104‑126.
View in Google Scholar

Piasecka, M. (2007), „Jakość kształcenia w szkole wyższej w Polsce i innych krajach europejskich”, w: Komorowska, H. (red.), Nauczanie języków obcych – Polska a Europa, Academica, Warszawa, s. 181‑190.
View in Google Scholar

Piotrowska, M. et al. (red.) (2012), Kompetencje tłumacza, Tertium, Kraków.
View in Google Scholar

Piekarski, J. (2011), „Jakość wiedzy pod kontrolą – uwagi na temat «klątwy» ewaluacji biurokratycznej”, w: Michalski, G. (red.), Ewaluacja a jakość edukacji. Koncepcje – doświadczenia – kierunki praktycznych rozwiązań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 29‑56.
View in Google Scholar

PN‑EN 15038: 2006, Usługi tłumaczeniowe – wymagania dotyczące świadczenia usług, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
View in Google Scholar

Pym, A. (2011), „Translation research terms: a tentative glossary for moments of perplexity and dispute”, w: Pym, A. (ed.), Translation Research Projects 3, Intercultural Studies Group, Tarragona, s. 75‑110.
View in Google Scholar

Pym, A. et al. (2012), The Status of the Translation Profession in the European Union, Komisja Europejska.
View in Google Scholar

Robinson, D. (2003), Becoming a Translator. An Introduction to the Theory and Practice of Translation, Routledge, London.
View in Google Scholar

Schopp, J.F. (2007), „The European Translation Standard EN 15038 and its Terminology – A Mirror of Missing Professionalism?”, [on‑line] http://www.eleto.gr/download/Conferences/6th%20Conference/6th_26‑14‑SchoppJurgenPaper_V03.pdf – 17 IX 2012.
View in Google Scholar

Stawecka, A. (2010), „Ustny przekład sądowy w Polsce. Normy zawodowe a praktyka”, w: Tryuk, M. (red.), O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach. Teoria i praktyka tłumaczenia środowiskowego w Polsce, Bel, Warszawa, s. 65‑110.
View in Google Scholar

Szymczak, M. (1978), Słownik języka polskiego, t. 1, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Toudic, D. (2012), „Optimale Employer Survey and Consultation”, [on‑line] http://www.translator‑training.eu/optimale/attachments/article/36/WP4_Synthesis_report.pdf – 10 I 2013.
View in Google Scholar

„Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka. Imago Mundi IV, 2012”, [on‑line] http://www.ils.uw.edu.pl/95.html – 26 II 2013.
View in Google Scholar

„Translator profile”, [on‑line] http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/staff/profile/index_en.htm – 26 II 2013.
View in Google Scholar

„Więcej o reformie”, [on‑line] http://www.nauka.gov.pl/na‑skroty/karta‑praw‑studenta/wiecej‑o‑reformie – 26 II 2013.
View in Google Scholar

Wilss, W. (1982), The Science of Translation, Narr, Tübingen.
View in Google Scholar

Zieliński, L. (2011), „Egzamin na tłumacza przysięgłego a norma i jakość przekładu tekstów prawnych oraz prawniczych”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 6, s. 117‑130.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2013-04-15

How to Cite

Dybiec‑Gajer, J. (2013). Tłumaczenie jako świadczenie usług tłumaczeniowych? Między realizmem zawodowym a dyktatem rynku w zakresie kształcenia tłumaczy. Między Oryginałem a Przekładem, 19(1/2(19/20), 171–189. https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.12