Dwa nowożytne stropy i ich dekoracje w kamienicy Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36123/RK.2023.89.04

Słowa kluczowe:

krakowskie Arcybractwo Miłosierdzia, strop belkowy z kołtrynami, strop ramowy z obrazami, Tommaso Dolabella

Abstrakt

Artykuł omawia strop belkowy z końca XVI wieku, pokrywającą go dekorację kołtrynową również z tego okresu, malowany fryz podstropowy z końca XVII wieku i pochodzący z innego gmachu efektowny strop ramowy ozdobiony manierystycznymi malowidłami weneckimi autorstwa Tommasa Dolabelli. Zachowały się one w jednej z sal kamienicy Arcybractwa Miłosierdzia przy ulicy Siennej 5 w Krakowie.

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Paweł Pencakowski - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Dr hab., historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest autorem artykułów i książek dotyczących architektury, rzeźby i malarstwa, głównie małopolskiego, od wieku XIII po XX.

Bibliografia

Czyżewski Krzysztof J., Wyposażenie pałacu biskupiego w Krakowie w czasach Piotra Gembickiego (około roku 1657), w: Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, t. 1, red. Marek Walczak, Kraków 2016.
Google Scholar

Dienstl-Dąbrowa Marian, Arcybractwo Miłosierdzia i Komora Potrzebnych w Krakowie, „Kurier Literacko-Naukowy”, 1936 (R. 13), nr 31.
Google Scholar

Jelonek-Litewka Krystyna, Historia kamienicy Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, T. 57: 1991.
Google Scholar

Krasnowolski Bogusław, Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2014 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, „Rocznik Krakowski”, T. 81: 2015.
Google Scholar

Księga pamiątkowa Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie od r. 1584 do 1884, Kraków 1884.
Google Scholar

Kuczman Kazimierz, O wawelskich stropach ramowych, w: Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, red. nauk. Anna Sylwia Czyż, Janusz Nowiński, Marta Wiraszka, Warszawa 2011.
Google Scholar

Lewicki Jakub, Stropy ramowe w Polsce. Część I, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1995, t. 40, nr 2.
Google Scholar

Lewicki Jakub, Stropy ramowe w Polsce. Część II, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1995, t. 40, nr 3/4.
Google Scholar

Lewicki Jakub, Stropy ramowe warszawskich rezydencji królewskich, „Kronika Zamkowa”, T. 35: 1997.
Google Scholar

Pencakowski Paweł, Dekoracja malarska biblioteki klasztoru oo. karmelitów na Piasku w Krakowie. Historia powstania – geneza artystyczna – program, „Rocznik Krakowski”, T. 69: 2003.
Google Scholar

Pencakowski Paweł, Skotniczny Ewa, Renesansowa kaplica Grobu Chrystusa w dawnym klasztorze Bożogrobców w Miechowie, „Rocznik Krakowski”, T. 81: 2015.
Google Scholar

Renaissance Venice and the North. Crosscurrents in the Time of Bellini, Dürer and Titian, katalog wystawy, ed. Bernard Aikema, Beverly Louise Brown, Venice 1999.
Google Scholar

Ripa Cesare, Ikonologia, przekład Ireneusz Kania, Kraków 1998.
Google Scholar

Tomkowicz Stanisław, Dom Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie, „Czas”, 1901 (R. 54), nr 11.
Google Scholar

Żmudziński Jerzy, hasła: Fakty i mity; Kalendarium; Malarz królów, oraz Katalog; Malarstwo Tomasza Dolabelli i Spis dzieł Tomasza Dolabelli, w: Dolabella.
Google Scholar

Wenecki malarz Wazów, katalog wystawy, red. Magdalena Białonowska, Warszawa 2020.
Google Scholar

Opracowania niepublikowane
Google Scholar

Cempla Marek, Skamla Jolanta, Wcisło Ewa, „Kamienica nr 5, ul. Sienna w Krakowie”, t. 2, cz. 3: „Badania architektoniczne”, PP PKZ O. w Krakowie, Kraków 1973.
Google Scholar

Ignatowicz Józef, „Opracowanie wyników prac odkrywkowo-badawczych pod kątem wykrycia polichromii i tynków zabytkowych wnętrz i elewacji kamienicy i oficyny przy ul. Siennej 5 w Krakowie”, PP PKZ O. w Krakowie, Kraków 1973.
Google Scholar

Pencakowski Paweł, „Późnorenesansowy strop w pomieszczeniu na parterze kamienicy Arcybractwa Miłosierdzia przy ul. Siennej 5 w Krakowie. Zagadnienia z zakresu historii sztuki”, Kraków 2014.
Google Scholar

Pencakowski Paweł, „Późnorenesansowy sufit w pomieszczeniu na parterze kamienicy Arcybractwa Miłosierdzia przy ul. Siennej 5 w Krakowie. Zagadnienia z zakresu historii sztuki”, Kraków 2014.
Google Scholar

Żmudziński Jerzy, „Nowe wiadomości o dekoracji malarskiej Zamku Królewskiego na Wawelu za Zygmunta III Wazy. Prace Jacopo Palmy młodszego i Tomasza Dolabelli”, Kraków 2021.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

09.12.2023

Jak cytować

Pencakowski, P. (2023). Dwa nowożytne stropy i ich dekoracje w kamienicy Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie. Rocznik Krakowski, 89, 65–82. https://doi.org/10.36123/RK.2023.89.04

Numer

Dział

Artykuły