Przekłady oper Giacoma Pucciniego – normy translatorskie a polska tradycja teatralna

Authors

  • Agnieszka Muszyńska‑Andrejczyk Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.08

Keywords:

Puccini, operatic libretto, standard in translation

Abstract

Giacomo Puccini’s Opera Translations – Standards in Translation and Polish Theatrical Tradition

The paper will discuss the translations of Giacomo Puccini’s operatic librettos that are present in Polish opera theaters, the Great Theatre – National Opera in Warsaw in particular. Among the examples there are translations in poetic key, those made strictly for singing purposes and philological ones. They illustrate standards in libretto translation that have changed over time.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcerzan, E. (2013), „Poetyka przekładu artystycznego”, w: de Bończa Bukowski, P., Heydel, M. (red.) (2013), Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 103‑118.

Gara, E. (a cura di) (1958), Carteggi pucciniani, Ricordi, Mediolan.

Chudowolska, K. (1984/2002), Turandot, program Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Warszawa, s. 22‑40.

Czekotowski, K., Ostromęcki, B. (2004), Tosca, program Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Warszawa, s. 42‑53.

Dąmbska‑Prokop, U., (2012), O tłumaczeniu źle i dobrze, Wydawnictwo Sztuka i Wiedza, Kraków.

Ferrando, E.M. (a cura di) (1984), Tutti i libretti di Puccini, Garzanti, Milano.

Fort, S. (2012), Puccini, przeł. B. Szelichowska, Axis Mundi – Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa.

Grubowski, J. (1969), „Tosca” na scenie warszawskiej, w: program Teatru Wielkiego w Warszawie, s. 17‑25.

Hirsch, E. D. (1977), „Rozumienie, interpretacja i krytyka”, w: Głowiński, M. (wstęp i wybór) (1977), Znak, styl, konwencja, przeł. K. Biskupski, Czytelnik, Warszawa, s. 197‑241.

Jaskuła, Z. (2006), La Bohéme, w: program Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Warszawa, s. 18‑33.

Kański, J. (1967), Z dziejów „Cyganerii” na scenach świata, w: program Teatru Wielkiego w Warszawie, s. 35‑42.

Kaznowski, A. (2003), La Rondine, w: program Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Warszawa, s. 24‑55.

Księżopolska, A. (1999), Madame Butterfly, w: program Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Warszawa, s. 29‑43.

Miszalska, J. et al. (2007), Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Collegium Columbinum, Kraków.

Pieńkos, J. (2003), Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze, Kraków.

Sandelewski, W. (1963), Puccini, PWM, Kraków.

Sierosławska, E. (2012), Przekład arii operowych jako specyficzne zagadnienie przekładoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Smoleńska, M. M. (2012), Manon Lescaut, w: program Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Warszawa, s. 36‑51.

Smoleńska, M. M. (2011), Turandot, w: program Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Warszawa, s. 40‑53.

Tomaszkiewicz, T. (2006), Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Waldorff, J. (1950), Jakub Puccini, w: program Państwowej Opery i Filharmonii w Warszawie, s. 7‑14.

Zagórski, J. (1955), „Tłumaczenie oper i sztuk pisanych wierszem”, w: Rusinek, M. (red.) (1955), O sztuce tłumaczenia, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław, s. 383‑413.

Zagórski, J., Czekotowski, K. (1967), Cyganeria, maszynopis ze zbiorów archiwalnych PWM, Warszawa.

Downloads

Published

2016-10-24

How to Cite

Muszyńska‑Andrejczyk, A. (2016). Przekłady oper Giacoma Pucciniego – normy translatorskie a polska tradycja teatralna. Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), 99–112. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.08