Jak nas widzą…

Profesja tłumacza ustnego oczami mediów, praktykujących tłumaczy oraz adeptów zawodu

Authors

  • Zuzanna Łopacińska‑Piędel Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.24.05

Keywords:

interpreting, interpreter, perception of interpreters’ profession

Abstract

The article compares the perception of the interpreter’s profession as seen through the eyes of students of interpreting, practicing interpreters and the image of interpreters presented in the media. There are many common elements in the picture of interpreter’s work viewed from those three perspectives. These include the stress that is associated with interpreting, responsibility, variety and good remuneration. There are, however, differences between the three. For instance, the profession is perceived as much more élite and „extreme” by the media, whereas interpreters tend to emphasize the fact that they are actually servants of the speakers. The conclusions that are drawn may be a stimulus for further research and an encouragement to familiarize students with the characteristics of the profession in the course of studies.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Diriker, E. (2009), „Meta‑discourse as a Source for Exploring the Professional Image(s) of Conference Interpreters”, Hermes – Journal of Language and Communication Studies 42, Kopenhaga, s. 71‑91.
View in Google Scholar

Klonowicz, T. (1992), Stres w wieży Babel: różnice indywidualne a wysiłek inwestowany w trudną pracę umysłową, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
View in Google Scholar

Le, E., Ménard, N., Van Nhan, N. (2009), „Interpreters’ Identities: An Exploratory Study of Vietnamese Interpreters in Vietnam”, [on‑line] http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/TC – 31.01.2013.
View in Google Scholar

Russo, M. (2004), „Community Interpreter, Liaison Interpreter, ad hoc Interpreter, Intercultural Mediator… What kind of curriculum for such a multifaceted profession?”, [on‑line] http://criticallink.org/wp‑content/uploads/2011/09/CL4_Russo.pdf – 31.01.2013.
View in Google Scholar

Sela‑Sheffy, R., Shlesinger, M. (red.) (2011), Identity and Status in the Translational Professions, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia.
View in Google Scholar

Wadensjö, C. (2008), „In and Off the Show: Co‑constructing «Invisibility» in an Interpreter‑Mediated Talk Show Interview”, Meta 53 (1), s. 184‑203.
View in Google Scholar

Wadensjö, C. (2011), „Status of Interpreters”, w: Gambier, Y., van Doorslaer, L . (red.), Handbook of Translation Studies, vol. 2, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, s. 140‑145.
View in Google Scholar

W artykule zacytowane zostały poniższe artykuły prasowe:
View in Google Scholar

Domagała, J., „Kokosy w kabinie”, Rzeczpospolita, 21 VII 2006, [on line] http://archiwum.rp.pl/artykul/628307‑Kokosy‑w‑kabinie.html – 30.03.2014;
View in Google Scholar

Jakimczyk, J., „Rozmowy prezydenta na szczycie UE tłumaczyła przyjaciółka byłego szefa WSI”, Wprost, 23 VI 2007, [on line] http://www.wprost.pl/ar/ar/?O=108915 – 30.03.2014;
View in Google Scholar

Kowalska, D., Lachowicz, J., „Tłumacze nie płaczą”, Polska, 23 XI 2007, [on line] http://www.textum.pl/tlumaczenia/portal_tlumaczy/informacje/zawod_tlumacza/artykuly/tlumacze_nie_placza.html – 30.03.2014.
View in Google Scholar

„Przeźroczysty jak tłumacz”, Rzeczpospolita, 26 I 2007, [on line] http://archiwum.rp.pl/artykul/661785‑Przezroczysty‑jak‑tlumacz.html – 30.03.2014;
View in Google Scholar

Rubaj, M., „Partnerka Dukaczewskiego tłumaczką Tuska”, Dziennik Gazeta Prawna, 21 III 2008, [on line] http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/72886,partnerka‑dukaczewskiego‑tlumaczka‑tuska.html – 30.03.2014;
View in Google Scholar

„Szczygło o tłumaczce prezydenta: Nie zaglądamy nikomu do sypialni”, Gazeta Wyborcza, 25 VI 2007, [on-line] http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/0,0.html#error=4,badlink=http%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fkraj%2F0%2C0.html – 30.03.2014.
View in Google Scholar

W artykule zacytowane zostały poniższe audycje radiowe (kolejność chronologiczna):
View in Google Scholar

Tłumacz-ka: Wojciech Gilewski – tłumacz języka francuskiego i hiszpańskiego, audycja z 24 I 2012, [on-line] http://www.tokfm.pl/Tokfm/0,131296.html – 30.03.2014;
View in Google Scholar

Tłumacz‑ka: Aleksandra Niemirycz – prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, audycja z 6 VIII 2012, [on-line] http://www.tokfm.pl/Tokfm/0,131296.html – 30.03.2014;
View in Google Scholar

Tłumacz‑ka: Marek Albin, tłumacz symultaniczny i przysięgły z angielskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i portugalskiego, audycja z 28 VIII 2012, [on line] http://www.tokfm.pl/Tokfm/0,131296.html – 30.03.2014;
View in Google Scholar

Tłumacz‑ka: Ewa Świtlak, audycja z 11 IX 2012, [on line] http://www.tokfm.pl/Tokfm/0,131296.html – 30.03.2014.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2014-05-26

How to Cite

Łopacińska‑Piędel, Z. (2014). Jak nas widzą…: Profesja tłumacza ustnego oczami mediów, praktykujących tłumaczy oraz adeptów zawodu. Między Oryginałem a Przekładem, 20(2(24), 43–61. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.24.05