Głusi i tłumacze PJM o tłumaczeniu języka migowego w Polsce kiedyś i dziś

Authors

  • Aleksandra Kalata-Zawłocka Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.54.04

Keywords:

the deaf, Polish sign language interpreters, sign language, spoken language, sign language interpreting

Abstract

Sign Language Interpreting in the Opinions of Deaf Persons and Polish Sign Language Interpreters

The article presents the results of a research conducted among 12 deaf people and 11 Polish sign language interpreters, aimed at depicting the state-of-the-art situation of sign language interpreting in Poland while it simultaneously reflects upon the past as well. The interviewees reported on the changes in this area over the last twenty-five years. According to them, situation in Poland has improved significantly with regard to language, interpreting as such, legal-administrative and social issues. Still, in many respects sign language interpreting needs further improvement in order to attain full accessibility for deaf persons as well as full professionalisation for sign language interpreters.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baker-Shenk, Ch. (1986), „Characteristics of Oppressed and Oppressor Peoples: Their Effect on the Interpreting Context”, [w:] Marina L. McIntire, red. PROCEEDINGS OF THE 1985 RID CONVENTION. Interpreting: the Art of Cross-Cultural Mediation. San Diego, California: RID Publications.

Bélanger, D.C. (1998), „De l’analyse à la préservation de l’équilibre d’interprétation”, [online] https://www.academia.edu/15987281/Les_sp%C3%A9cificit%C3%A9s_de_linterpr%C3%A9tation_en_langue_des_signes_qu%C3%A-9b%C3%A9coise, dostęp 9.01.2021.

Cokely, D. (2005), „Shifting Positionality: A Critical Examination of the Turning Point in the Relationship of Interpreters and the Deaf Community”, [w:] Marc Marschark, Robert Peterson, Elisabeth Winston, red. Sign Language Interpreting and Interpreter Education, New York, Oxford University Press: 208-234, https://doi.org/10.1093/acprof/9780195176940.003.0001. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof/9780195176940.003.0001

Fant, L. (1990), Silver Threads. A Personal Look at the First Twenty-five Years of the Registry of Interpreters for the Deaf, Silver Spring, MD: RID Publications.

Farris, M.A. (1994), „Sign Language Research and Polish Sign Language”, Lingua Posnaniensis XXXVI: 13-36.

Frishberg, N. (1990), Interpreting: An Introduction, Silver Spring: RID Publications.

Kalata-Zawłocka, A. (2019), „(Nie)obecność tłumacza w tłumaczeniu języka migowego – wyzwania komunikacji na odległość”, [w:] Ewa Gruszczyńska, Małgorzata Guławska-Gawkowska, Anna Szczęsny, red. Translatoryczne i dyskursywne oblicza komunikacji, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa: 185-203.

Kalata-Zawłocka, A. (2003), „Tłumacz w świecie ciszy – wokół zagadnień dotyczących tłumaczenia migowego”, Lingua Legis. 11: 19-30.

Kalata-Zawłocka, A. (2017), Społeczne i językowe konteksty tłumaczenia języka migowego w Polsce. Warszawa, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.

Kalata-Zawłocka, A., Łacheta, J. (2012), „Profesjonalny tłumacz języka migowego – a kto to taki?”, [w:] Małgorzata Guławska-Gawkowska, Krzysztof Hejwowski, Anna Szczęsny, red. Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca?, Warszawa, Sowa Sp. z o.o.: 223-233.

Kellet-Bidoli, C.J. (2001), „Spoken-Language and Signed-Language Interpretation. Are They Really So Different?”, [w:] Giulia Garzone, Maurizio Viezzi, red.

Interpreting in the 21st Century: Challenges and Opportunities, John Benjamins: 171-179, https://doi.org/10.1075/btl.43.17kel. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.43.17kel

Kopczyński, A., Markiewicz, A. (1997), „Conference Text Types in Poland and the Teaching of Interpretation”, [w:] Eberhard Fleichmann, Wladimir Kutz,

Peter. A. Schmitt, red. Translationsdidaktik: Grundfragen der Übersetzungswissenschaft, Tübingen, Gunter Narr Verlag: 291-297.

Lane, H. (1996), Maska dobroczynności: deprecjacja społeczności głuchych, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Lucas, C., Valli, C. (1992), „Language Contact in the American Deaf Community”, [w:] Ceil Lucas, red. The Sociolinguistics of Sign Languages, Cambridge, Cambridge University Press: 11-40. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-458045-9.50008-2

McKee, R., Napier, J. (2002), „Interpreting in International Sign Pidgin: an Analysis”, Journal of Sign Language Linguistics 5(1), https://doi.org/10.1075/sll.5.1.04mck. DOI: https://doi.org/10.1075/sll.5.1.04mck

Neumann-Solow, S. (1981), Sign Language Interpreting: a Basic Resource Book, Silver Spring, National Association of the Deaf.

Pöchhacker, F. (2004), Introducing Interpreting Studies, Abingdon, Oxon: Routledge.

Sacks, O. (1991), Seeing Voices, London, Picador, https://doi.org/10.4324/9780203504802. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203504802

Stokoe, W.C. (1960), „Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf”, Studies in Linguistics: Occasional Papers 8. Buffalo: Dept. of Anthropology and Linguistics, University of Buffalo.

Świderski, T.A. (2011), „Tłumacze języka migowego w historii” – referat wygłoszony na konferencji „Teoria i praktyka przekładu PJM. Tłumacze siłą Głuchych” organizowanej przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, Warszawa, 3-4 grudnia 2011.

Świdziński, M., Gałkowski, T. (red.) (2003), Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Wydział Psychologii, Polski Komitet Audiofonologii, Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego.

Downloads

Published

2021-12-21

How to Cite

Kalata-Zawłocka, A. . (2021). Głusi i tłumacze PJM o tłumaczeniu języka migowego w Polsce kiedyś i dziś. Między Oryginałem a Przekładem, 27(4(54), 63–84. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.54.04