Tłumacz ustny w postępowaniu karnym

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.54.06

Keywords:

criminal trial, criminal proceeding, interpreting, sworn interpreter

Abstract

Interpreter in Criminal Proceeding

This article presents the role of an interpreter in criminal proceedings, Polish and international regulations governing the obligation to appoint an interpreter for criminal procedural activities, the problems of interpreters’ cooperation with justice authorities, and the results of a survey on the experiences of sworn interpreters who provide interpreting services to the Police, the prosecutor’s office, and the courts in criminal proceedings in the following aspects: ensuring safety in the course of the activities, expectations of foreigners and authorities’ representatives towards the interpreter, preparing the interpreter’s work station and ensuring appropriate working conditions, as well as agreeing upon an appropriate remuneration for interpreters. A total of fifty-five sworn interpreters who regularly provide interpreting services to justice authorities took part in the survey. Their task was to complete a questionnaire consisting of fourteen questions, half of which were closed single-choice questions and the rest were open-ended questions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Biernacka, A. (2014), Tłumacz w rozprawie sądowej, Studi@ Naukowe UW, Warszawa.

Długosz, J. (2009), „Prawo do udziału tłumacza jako jedna z przesłanek rzetelnego procesu karnego”, Investigationes Linguisticae. XVII: 100-107, https://doi.org/10.14746/il.2009.17.7. DOI: https://doi.org/10.14746/il.2009.17.7

Jachimowicz M. (2019), „Tłumacz w regulacjach procesowych i jego karnomaterialna ochrona”, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.2(34): 59-91.

Kiełtyka A. (2011), Istota, zakres i cele postępowania przygotowawczego [online] www.zielona-gora.po.gov.pl%2Fmagazyn%2Fupload%2Flektury_elektroniczne%2Fistota-i-cele-procesu-1.doc&usg=AOvVaw1eSgFlZrCMvYiCeNR6M1wZ (dostęp: 28.12.2020).

Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego (2018) przyjęty uchwałą Rady Naczelnej PT TEPIS nr 33/X/18 z dnia 1 października 2018 r.

Kubacki, A. (2014), „Tłumacz przysięgły w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości”, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 4(15): 46-64.

Mendel, A. (2011), Raport z badania ankietowanego na temat jakości tłumaczenia w postępowaniu karnym, [online] http://tepis.org.pl/wp-content/uploads/home/r-jtpk.pdf (dostęp: 15.12.2020).

Nowak, M., Stanisławska, M. (2017), „Prawo pokrzywdzonego i oskarżonego do tłumacza”, [w:] Tomasz Kaczmarek, Monika Filipowska-Tuthill, Justyna Żylińska, red. Ochrona prawna pokrzywdzonego, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej, Wrocław.

Olesiuk M. (2014), „Wpływ regulacji Unii Europejskiej na prawo pokrzywdzonego do pomocy tłumacza w polskiej procedurze karnej”, Białostockie Studia Prawnicze. 15: 197-207, https://doi.org/10.15290/bsp.2014.15.14. DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2014.15.14

Rosiak Ł. (2017), „Paradygmat rzetelnego procesu w kontekście nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”, Veritas Iuris. 1: 44-59.

Stawecka, A. (2010), „Ustny przekład sądowy w Polsce. Normy zawodowe a praktyka”, [w:] Małgorzata Tryuk, red. O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach. Teoria i praktyka przekładu środowiskowego w Polsce, 65-110, BEL Studio Sp. z o.o, Warszawa.

Świecki, D. (red.) (2019), Meritum. Postępowanie karne, Wolters Kluwer, Warszawa.

Wiltos, A. (2013), „Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza w postępowaniu karnym. Wybrane zagadnienia”, [w:] Mariusz Jabłoński, red. Przegląd Prawa i Administracji, 129-145, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Witkowska, K. (2014), „Tłumacz w postępowaniu karnym”, Prawo i Prokuratura. 1: 21-42.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2005 nr 15 poz. 131).

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2702).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999).

Downloads

Published

2021-12-21

How to Cite

Liber-Kwiecińska, K. (2021). Tłumacz ustny w postępowaniu karnym. Między Oryginałem a Przekładem, 27(4(54), 99–115. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.54.06