Translatorskie losy pieśni Horacego „Ad Lydiam meretricem”

Authors

  • Agata Łuka Katolicki Uniwersytet Lubelski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.26.05

Keywords:

Horace, Sarbiewski, Radnóti, Carmina III 9 (“Donec gratus”), the Second Asclepiadean (according to the most accessible English editions)

Abstract

Horace’s Ode III 9 and Its Interpretations

The role of Horace in the history of European literature is obvious and tremendous, his works were paraphrased and translated by many authors (e.g. by B. Jonson, H. Tournier, J.H. Voss, E. Mörike, Fr. Gehlen, E. Geibel, M. Radnóti, and in Poland by L.H. Morstin, T.F. Hahn, S. Gołębiowski, A. Lam). His carmen “Ad Lydiam” (Carmina III 9) is Horace’s only ode composed as a dialogue. Translations of this ode are numerous and various, usually rhymed or rhythmic, occasionally isometric. Among the authors of the latter ones German translators excel; German as a language of quantity is ideal to show Horace’s metrical pattern both by keeping a fixed number of syllables (8 in every odd, 12 in every even verse) and the arrangement of stressed and unstressed elements. There are no Polish isometric translations of ode III 9, as they usually sound unnaturally or even oddly (from the 16th century onward Polish is not a language of quantity any more). In recent years excellent isometric translations of odes composed in the Second Asclepiadean were written by E. Buszewicz (Horacy, Carm. I 13; Sarbiewski, Lyr. I 19 and III 2). Isometric translation of Horace’s ode III 9 by a Hungarian poet Moklós Radnóti was in turn used by Ferenc Sebő as the lyrics of a song entitled “Lydiához”. The music of the song was then used by the Polish band Brathanki, although lyrics by Z. Książek do not refer to Horace’s Latin original. There is, however, something interesting about it: because of the fact, that the lyrics were written for already composed music, the vocalists of the band unknowingly sing the rythm of the ancient Second Asclepiadean II. The author of a paper presents her own isometric translation of carmen “Ad Lydiam” into Polish.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Ashmore, J., „Ad Lydiam. Lib. 3. Ode 9”, [on‑line] http://www.completeclassics.com/p/m/poem.asp?poem=24860196&poet=1095405&num=12&total=78 – 16.05.2013.
View in Google Scholar

Barańczak, S. (1992), „Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny albo: Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia”, w: idem, Ocalone w tłumaczeniu, Wydawnictwo a5, Poznań, s. 13‑63.
View in Google Scholar

Buszewicz, E. (1999), „Maciej Kazimierz Sarbiewski – Ody refleksyjne i religijne”, w: Gruchała, J. (red.), Lektury polonistyczne. Średniowiecze – Renesans – Barok, t. 3, Universitas, Kraków, s. 112‑137.
View in Google Scholar

Buszewicz, E. (2007), „Od misterium pasyjnego do pobożnego madrygału. Siedemnastowieczne imitacje ody Horacego «Donec gratus eram tibi»”, w: Surma‑Gawłowska, M. (red.), Zgubić się i odnaleźć – Choroba ciała, ducha i umysłu – Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich. Materiały pokonferencyjne z VIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, Kraków, 3‑5 grudnia 2005, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 295‑304.
View in Google Scholar

Carrington, Ch. (1978), Kipling’s Horace, The Methuen Press, London.
View in Google Scholar

Dłuska, M., Strzelecki, W. (red.) (1959), Metryka grecka i łacińska, Polska Akademia Nauk, Wrocław.
View in Google Scholar

Halporn, J., Ostwald, M., Rosenmeyer, T. (1963), The Metres of Greek and Latin Poetry, Methuen & Co Ltd, London.
View in Google Scholar

Horace (1925), The Odes and Epodes, with an English Translation by C.E. Bennett, William Heinemann, London.
View in Google Scholar

Horace (2004), The Odes and Epodes, ed. and transl. by N. Rudd, Harvard University Press, London. DOI: https://doi.org/10.4159/DLCL.horace-odes.2004
View in Google Scholar

Horacy (1914), Sebastyana Petrycego Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego 1609, wydał J. Łoś, Kraków.
View in Google Scholar

Horacy (1923), Wybór poezyj, przeł. i oprac. prof. J. Zawirowski, nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, Kraków.
View in Google Scholar

Horacy (1935), Quintus Horatius Flaccus, Wybór poezji, aut. przeł. A. Asnyk, nakładem Filomaty, Lwów.
View in Google Scholar

Horacy (1936), Quintus Horatius Flaccus, Pieśni ksiąg czworo, przeł. T.F. Hahn, Drukarnia „Narodowa”, Lublin.
View in Google Scholar

Horacy (1947), Pieśni. Cztery księgi ód i pieśń sekularna, przeł. i przypisami opatrzył L.H. Morstin, Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”, Warszawa.
View in Google Scholar

Horacy (1967), Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, Ossolineum, Wrocław i in. Horacy (1980), Dzieła. Pieśni, epody, satyry, listy, przekład, wstęp i Horacjańskie imiona własne S. Gołębiowski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
View in Google Scholar

Horacy (1986), Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. 1: Ody i epody, tekst łaciński do druku przygotował, wyboru przekładów dokonał, przedmową, życiorysem poety, wersyfikacją i komentarzem opatrzył O. Jurewicz, Ossolineum, Wrocław.
View in Google Scholar

Horacy (2010), Dzieła wszystkie, przeł., oprac. i aneksem opatrzył A. Lam, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA‑JR, Pułtusk–Warszawa.
View in Google Scholar

Horaz (1820), Des Quintus Horatius Flaccus Werke von J.H. Voss, in Zwei Bänden, Erster Band: Oden und Epoden, Gedruckt und Verlegt von Friedrich Vieweg, Braunschweig.
View in Google Scholar

Horaz (1847), Horaz’ sämmtliche Werke in metrischen Übersetzungen, Ausgewählt von Dr T. Obbarius, Verlag von Carl J. Kiemann, Berlin.
View in Google Scholar

Horaz (1939), Die Oden des Horaz in Deutscher Sprache von Vincenz Hundhausen, Verlag von W. Borngräber, Berlin.
View in Google Scholar

Horaz (1984), Quintus Horatius Flaccus, Werke, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig.
View in Google Scholar

Jonson, B. (1838), The Works of Ben Jonson with a Memoir of His Life and Writings by Barry Cornwall, Edwardmoxon, London.
View in Google Scholar

Kochanowski, J. (1857), Wszystkie dzieła polskie Jana Kochanowskiego (z portretem autora), t. 1, nakład M. Dzikowskiego, Przemyśl.
View in Google Scholar

Kochanowski, J. (1981), Treny, PIW, Warszawa.
View in Google Scholar

Łuka, A. (2013), Wykładnia, czyli jak wykładać metrykę, nakładem autorki, Lublin.
View in Google Scholar

Mackiewicz, J. (1990), Droga donikąd, wyd. 3, Wydawnictwo Baza, Warszawa.
View in Google Scholar

Michałowska, T. (red.) (1995), Łacińska poezja w dawnej Polsce, IBL PAN, Warszawa.
View in Google Scholar

Mikołajczak, A.W. (1995), „Antyk jako «gra literacka» w poezji Sarbiewskiego”, w: Michałowska, T. (red.) (1995), Łacińska poezja w dawnej Polsce, IBL PAN, Warszawa, s. 179‑194.
View in Google Scholar

Mikołajczak, A.W. (1998), Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
View in Google Scholar

Orzeszkowa, E. (1976), Nad Niemnem, t. 3, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

Owidiusz (1916), P. Ovidius Naso ex R. Merkelii recognitione ed. R. Ehwald, t. I: Amores. Epistulae. Medic. fac. fem. Ars amat. Remedia amoris, in aedibus B.G. Teubneri, Lipsiae.
View in Google Scholar

Radnóti, M. (1963), „Lydiához”, w: Római költök antológiája, ford. J. Arany et al., bev. I.K. Horváth, Európa Könyvkiadó, Budapest.
View in Google Scholar

Reymont, W. (1977), Chłopi, cz. I: Jesień, PIW, Warszawa.
View in Google Scholar

Rückert, G. (1970), Mörike und Horaz, Verlag Hans Carl, Nürnberg.
View in Google Scholar

Sarbiewski, M.K. (1840), Matth. Casimiri Sarbievii Poemata omnia, Georgius Vigand, Lipsiae.
View in Google Scholar

Skwara, E. (2012), „Kłopotliwi mistrzowie, czyli o rymotwórcach tłumaczących literaturę antyczną”, Przekładaniec, nr 26, Kraków, s. 150‑164.
View in Google Scholar

Tournier, H., „À Lydie”, [on‑line] http://www.trigofacile.com/jardins/muses/latin/horace/odes3a.htm – 11.05.2013.
View in Google Scholar

Tuwim, J. (1979), Listy do przyjaciół‑pisarzy, oprac. T. Januszewski, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

Weinreich, O. (1979), „Horatius Christianus”, w: Ausgewählte Schriften, Bd. 3: 1937‑1970, B.R. Grüner Publishing Company, Amsterdam, s. 247‑261.
View in Google Scholar

Zarzycka‑Stańczak, K. (1969), Z badań nad pierwszym zbiorem pieśni Horacego, Polska Akademia Nauk, Wrocław et. al.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2014-11-13

How to Cite

Łuka, A. (2014). Translatorskie losy pieśni Horacego „Ad Lydiam meretricem”. Między Oryginałem a Przekładem, 20(4/26), 79–100. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.26.05