Przygotowanie do wykonywania zawodu weryfikatora tłumaczeń jako wyzwanie współczesnej dydaktyki przekładu pisemnego

Authors

  • Beata Piecychna Uniwersytet w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.21.03

Keywords:

revision, translation, translation teaching

Abstract

Preparing students for the job of the translation reviser as the challenge of current translation teaching

The aim of the article is an attempt to answer the questions concerning the character of the process of translation revision, the competence and the range of duties of the reviser in the light of the norm EN 15038, and the undergraduate and postgraduate courses on the faculties of philology and linguistics of Polish universities in the light of requirements set for the people applying for the job of the translation reviser. The considerations presented herein refer also to such suggestions of studies programs modifications in the courses offered by Polish universities on the faculties of philology and linguistics as to enable graduates to find themselves on the current translation job market.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Arthern, P. (1983), “Judging the Quality of Revision”, Lebende Sprachen, 2, s. 53‑57.
View in Google Scholar

Brunette, L., Gagnon, C., Hine J. (2005), “The GREVIS Project: Revise or Court Calamity”, Across Languages and Cultures, 6 (1), s. 29‑45.
View in Google Scholar

Cestac, F. (2008), “The Recruitment of Translators/Précis‑Writers at the United Nations and Quality Control of Translations”, w: Rose, M.G. (ed.), Translation Excellence, John BenjaminsPublishing Company, Amsterdam–Philadelphia, s. 77‑86.
View in Google Scholar

Domagała, J. (2006), „Przekłady według europejskiego standardu”, [on‑line] http://www.maart.com/en/node/359 – 11.04.2013.
View in Google Scholar

Dubisz, S. (red.) (2008), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Gouadec, D. (2007), Translation As a Profession, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia.
View in Google Scholar

Grucza, S. (2005), „Adaptacja tekstów specjalistycznych w dydaktyce przekładu”, w: Piotrowska, M. (red.), Język trzeciego tysiąclecia III. Konteksty przekładowe, Tertium, Kraków, s. 407‑415.
View in Google Scholar

Hansen, G. (2008), “The Speck in Your Brother’s Eye – the Beam in Your Own: Quality Management in Translation and Revision”, w: Hansen, G., Chesterman, A., Gerzymisch‑Arbogast, H. (ed.), Efforts and Models in Interpreting and Translation Research, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, s. 255‑280.
View in Google Scholar

Hansen, G. (2009), “A Classification of Errors in Translation and Revision”, w: Forstner, M., Lee‑Jahnke, H., Schmitt, P. (ed.), CIUTI‑Forum 2008. Enhancing Translation Quality: Ways, Means, Methods, Peter Lang, Bern, s. 313‑326.
View in Google Scholar

Hine, J.T. Jr (2003), “Teaching Text Revision”, w: Baer, B.J., Koby, G.S. (ed.), Beyond the Ivory Tower: Rethinking Translation Pedagogy, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, s. 135‑156.
View in Google Scholar

Kaufman, S. (2002), „Dlaczego neofilologów trzeba uczyć języka polskiego?”, w: Kopczyński, A., Zaliwska‑Okrutna, U. (red.), Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 225‑231.
View in Google Scholar

Kościałkowska‑Okońska, E. (2007), „Analiza wyzwań i zagrożeń dla dydaktyki przekładu na kierunkach filologicznych. Przedefiniowanie roli nauczyciela i studenta”, w: Piotrowska, M. (red.), Współczesne kierunki analiz przekładowych, Tertium, Kraków, s. 261‑267.
View in Google Scholar

Krajewska, M., Zieliński, L. (red.) (2013), Rocznik Przekładoznawczy, 8. Künzli, A. (2006), “Translation Revision – A Study of the Performance of Ten Professional Translators Revising a Technical Text”, w: Gotti, M., Sarcevic, S. (ed.), Insights into Specialized Translation, Peter Lang, Bern–Frankfurt, s. 195‑214.
View in Google Scholar

Künzli, A. (2007), “A Study of the Performance of Ten Professional Translators Revising a Legal Text”, w: Gambier, Y., Shlesinger, M., Stolze, R. (ed.), Doubts and Directions in Translation Studies, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, s. 115‑126.
View in Google Scholar

Mossop, B. (1992), “Goals of a Revision Course”, w: Dollerup, C., Loddegaard, A. (ed.), Teaching Translation and Interpreting, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philapdephia, s. 81‑90.
View in Google Scholar

Mossop, B. (2001), Revising and Editing for Translators, St. Jerome, Manchester.
View in Google Scholar

Mossop, B. (2007), “Empirical Studies of Revision: What We Know and Need to Know”, [on‑line] http://www.jostrans.org/issue08/art_mossop.pdf – 22.04.2013.
View in Google Scholar

Paprocka, N. (2005), „Problemy klasyfikacji błędów w przekładzie. Studenckie tłumaczenia tekstów użytkowych z francuskiego na polski”, w: Piotrowska, M. (red.), Język trzeciego tysiąclecia III. Konteksty przekładowe, Tertium, Kraków, s. 417‑428.
View in Google Scholar

Piotrowska, M. (2007), Proces decyzyjny tłumacza, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
View in Google Scholar

PN‑EN 15038 Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług (2006), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
View in Google Scholar

Revision Manual, [on‑line] http://ec.europa.eu/translation/spanish/guidelines/documents/revision_manual_en.pdf – 01.02.2013.
View in Google Scholar

Roberts, I., “Translation Revision Procedures – An Explorative Study”, [on‑line] http://www.kuleuven.be/cetra/papers/papers.html – 01.02.2013.
View in Google Scholar

https://www.ils.uw.edu.pl/fileadmin/dz_fl_ils/ILS_UW_program_studiow_DZ‑FL‑ILS_2012.pdf – 22.02.2013.
View in Google Scholar

http://www.jooble.com.pl – 22.02.2013.
View in Google Scholar

http://www.kuleuven.be/cetra/papers/papers.html – 01.02.2013.
View in Google Scholar

http://www.lacrosse.pl – 22.02.2013.
View in Google Scholar

http://www.maart.com – 22.02.2013.
View in Google Scholar

http://www.pl.indeed.com – 22.02.2013.
View in Google Scholar

http://www.praca.money.pl – 22.02.2013.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2013-07-20

How to Cite

Piecychna, B. (2013). Przygotowanie do wykonywania zawodu weryfikatora tłumaczeń jako wyzwanie współczesnej dydaktyki przekładu pisemnego. Między Oryginałem a Przekładem, 19(3/21), 29–52. https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.21.03