„…A czy tłumaczyć Kraków?” Nazwy własne w dydaktyce przekładu

Authors

  • Katarzyna Wołek-San Sebastian Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.38.08

Keywords:

proper names, teaching translation, Onomastic Translation Studies

Abstract

Proper Names in Teaching Translation
The article concerns a significant issue in educating translators, namely, proper names in teaching translation. Fundamental differences in the approach to proper names are presented in the paper in the context of the practice of teaching pragmatic and artistic translation, as well as written and oral translation. Observations of problems and suggestions for practical exercises were based on long-term experience in the so-called “translation path in Croatian Studies”. Hence, they will find application mainly (yet not only), in the translation of closely related languages.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Basaj, M. (1993), „O antroponimach w przekładach z języków blisko spokrewnionych”, w: Biolik, M. (red.), Onomastyka literacka, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn, s. 337-343.

Cyzman, M. (2009), Osobowe nazwy własne w dziele literackim z perspektywy jego ontologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 145-154.

Grzenia, J. (2000), „Pisownia obcych nazw geograficznych w wybranych polskich publikacjach”, Zeszyty Prasoznawcze, 1-2, s. 105-114.

Grzenia, J. (2008), Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hejwowski, K. (2012), „Nazwy własne w tekście literackim – techniki tłumaczenia”, w: Lewicki, R. (red.), Przekład. Język. Kultura (III), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 11-22.

Tomaszkiewicz, T. (2006), Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata (2013), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/wykaz_polskich_nazw_geograficznych.pdf – 10.03.2017.

Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy (2015), Departament Języka Polskiego, Dyrekcja generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, Komisja Europejska, Luksemburg.

Wilkoń, A. (1970), Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków, Prace Onomastyczne, 16.

Wolnicz-Pawłowska, E. (2014), „Nazwy własne w przekładzie. Zarys problematyki”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 27: Przestrzenie językoznawstwa, red. M. Graf, s. 201-2014. DOI: https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.17

Wołek-San Sebastian, K. (2011), „Trzecia kultura” a problemy przekładu nowszej literatury chorwackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Downloads

Published

2017-12-29

How to Cite

Wołek-San Sebastian, K. (2017). „…A czy tłumaczyć Kraków?” Nazwy własne w dydaktyce przekładu. Między Oryginałem a Przekładem, 23(4 (38), 169–178. https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.38.08