Mediacja kulturowa w tłumaczeniu ustnym

Authors

  • Katarzyna Kruk-Junger Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.24.04

Keywords:

interpreting, cultural mediation, translation problems

Abstract

Cultural mediation in interpreting


The article focuses on the problem of cultural mediation in interpreting and presents some of the most important theories regarding the topic. Firstly, the author tackles the question whether the interpreter should act as a cultural mediator at all. Then, she describes specific types of cultural differences and their influence on the communication. Finally, the article offers a list of some helpful rules established by the theoreticians, which can result helpful whenever the need for cultural mediation presents itself in interpreter’s work.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Baker, M. (red.) (1998/2004), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London-New York.
View in Google Scholar

Brzozowski, J. (2000), „Nazewnictwo instytucji samorządu terytorialnego w tłumaczeniu na język angielski, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski i ukraiński (dyskusja panelowa: Zofia Berdychowska, Jerzy Brzozowski, Bożena Zinkiewicz-Tomanek, Teresa Bałuk-Ulewicz, Halina Waszkielewicz)”, w: Berdychowska, Z., Brzozowski, J. et al., Język a komunikacja I. Zbiór referatów z konferencji „Język trzeciego tysiąclecia”, Tertium, Kraków, s. 517-543.
View in Google Scholar

Gile, D. (1995), Basic Concepts and Models for Interpreter and Translation Training, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia.
View in Google Scholar

Hall, E. T. (1976a), Beyond Culture, Anchor Books, Doubleday, New York.
View in Google Scholar

Hall, E. T. (1976b), Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, PIW, Warszawa.
View in Google Scholar

Kamińska-Radomska, I. (2012), Kultura biznesu. Normy i formy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Katan, D. (2004), Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators, St. Jerome, Manchester.
View in Google Scholar

Kierzkowska, D. (2002), Tłumaczenie prawnicze, Wydawnictwo Translegis, Warszawa.
View in Google Scholar

Kierzkowska, D. (red.) (2005), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Wydawnictwo TEPIS, Warszawa.
View in Google Scholar

Kruk-Junger, K. (2013), Przekład ustny środowiskowy. Teoria, normy, praktyka, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielska-Biała.
View in Google Scholar

Niska, H. (1995), „Just Interpreting: Role Conflicts and Discourse Types in Court Interpreting”, w: Morris, M. (red.), Translation and the Law, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, American Translators Association Scholary Monograph Series, vol. VIII.
View in Google Scholar

Niska, H. (2002), „Community Interpreter Training: Past, Present, Future” w: Garzone, G., Viezzi, M. (red.), Interpreting in the 21st Century. Challenges and Opportunities, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia.
View in Google Scholar

Nord, C. (1997), Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained, St. Jerome Publishing, Manchester.
View in Google Scholar

Phelan, M., Martín, M. C., (2011), „Interpreters and Cultural Mediators – different but complementary roles”, w: Translocations: Migration and Social Change, [on-line] http://doras.dcu.ie/16481 – 9.09.2013.
View in Google Scholar

Tirkkonen-Condit, S., Jääskeläinen, R. (2000), Tapping and Mapping the Processes of Translation and Interpreting, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia.
View in Google Scholar

Tryuk, M. (2007), Przekład ustny konferencyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Tryuk, M. (2010), O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach – teoria i praktyka tłumaczenia środowiskowego w Polsce, BEL Studio, Warszawa.
View in Google Scholar

Vermeer, H. (1989), „Skopos and Commission in Translational Activity”, w: Venuti, L. (red.), The Translation Studies Reader, Routledge, London.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2014-05-26

How to Cite

Kruk-Junger, K. (2014). Mediacja kulturowa w tłumaczeniu ustnym. Między Oryginałem a Przekładem, 20(2(24), 31–42. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.24.04