Teaching Norms in Interpreting

Authors

  • Katarzyna Kruk‑Junger Akademia Techniczno‑Humanistyczna w Bielsku‑Białej

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.04

Keywords:

model of interferences in interpreting, interpreter training

Abstract

Nauczanie norm w tłumaczeniu ustnym

Niniejszy artykuł przybliża kwestię szkolenia przyszłych tłumaczy ustnych w zakresie norm przydatnych w rozwiązywaniu ich codziennych problemów związanych z wykonywaniem zawodu. W celu ustalenia najczęstszych trudności w pracy pośrednika językowego skorzystano z modelu wpływu poszczególnych elementów sytuacji komunikacyjnej na jakość przekładu, który zaproponowany został w 2013 r. Jak się okazuje, większość problemów wskazywanych przez tłumaczy nie znajduje odzwierciedlenia w proponowanych programach studiów, a w konsekwencji młodzi adepci zawodu nie są należycie przygotowani do rozwiązywania trudności napotkanych w pracy, zwłaszcza gdy chodzi o normy dotyczące profesjonalnego zachowania. Dlatego też proponowany program zajęć zawiera najważniejsze reguły nie tylko z dziedziny ogólnie rozumianego przekładu, lecz także z obszarów pokrewnych, takich jak kultura i komunikacja w biznesie, które wypracowały interesujące rozwiązania i wskazówki mogące pomóc również tłumaczom ustnym w ich codziennej pracy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baker, M., Maier, C. (eds.) (2011), The Interpreter and Translator Trainer, 5(1), Special Issue: Ethics and the curriculum. Critical perspectives, St. Jerome Publishing, Manchester. DOI: https://doi.org/10.1080/13556509.2011.10798809

Hall, E. T. (1976), Beyond culture, Anchor Press, Garden City, NY.

Hofstede, G. (2001), Culture’s consequences. Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations, 2nd ed., Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

Kamińska‑Radomska, I. (2012), Kultura biznesu. Normy i formy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kruk‑Junger, K. (2013), Przekład ustny środowiskowy – teoria, normy, praktyka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno‑Humanistycznej, Bielsko-Biała.

Niska, H. (2002), “Community interpreter training: past, present, future”, in: Garzone, G., Viezzi, M. (eds.), Interpreting in the 21st century. Challenges and opportunities, John Benjamins, Amsterdam‑Philadelphia. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.43.14nis

Nord, C. (1997), Translating as a purposeful activity. Functionalist approaches explained, St. Jerome Publishing, Manchester.

Orłowski, T. (2006), Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, PISM, Warszawa.

Phelan, M. (2001), The interpreter’s resource, Multilingual Matters, Clevedon-Buffalo.

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych i Sądowych TEPiS, Kodeks tłumacza przysięgłego, [on-line] http://www.tepis.org.pl/pdf‑doc/kodeks‑tp.pdf – 9.01.2016.

Roland, R. (1999), Interpreters as diplomats. A diplomatic history of the role of interpreters in world politics, University of Ottawa Press, Ottawa.

Springer, R. (2010), “Rola(e) tłumacza środowiskowego w kontekście azylanckim i uchodźczym a etyka, standardy zawodowe i oczekiwania pracowników polskiego urzędu imigracyjnego”, in: Tryuk, M. (ed.), O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach. Teoria i praktyka tłumaczenia środowiskowego w Polsce, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW‑BEL Studio, Warszawa.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych.

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. 2010, nr 182, poz. 1228.

Wadensjö, C. (2002), “The double role of a dialogue interpreter”, in: Pöchhacker, F., Shlesinger, M. (eds.), The interpreting studies reader, Routledge, London‑New York.

Downloads

Published

2016-10-24

How to Cite

Kruk‑Junger, K. (2016). Teaching Norms in Interpreting. Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), 41–53. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.04