Między słowem a obrazem

O okładkach Jana Bukowskiego jako przekładach intersemiotycznych

Authors

  • Piotr de Bończa Bukowski Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.59.04

Keywords:

Young Poland, Jan Bukowski, intersemiotic translation, equivalence in translation

Abstract

BETWEEN WORD AND IMAGE: ON JAN BUKOWSKI’S BOOK COVERS AS INTERSEMIOTIC TRANSLATIONS

The article is devoted to the art of illustration, understood as the art of translating words into pictures. The subject of the analysis is the work of Jan Bukowski (1873-1943), a leading artist of Young Poland, a pioneer of Polish applied art and an outstanding creator of book graphics. He was revered for his ability to reach the “inner content” of the text resulting from the author’s intention and express it with an equivalent plastic form. The article discusses the theoretical aspects of the word-image relationship and explains the concept of intersemiotic translation. On the basis of this concept, a model is proposed to analyze selected graphic works by Jan Bukowski as intersemiotic translations. The analytical part of the article presents four different types of equivalence that Jan Bukowski used when making his intersemiotic translations, which were designs for the covers of literary works.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Barthes, R. (2012), „Efekt rzeczywistości” (tłum. Michał Paweł Markowski), Teksty Drugie. 4: 119-126.
View in Google Scholar

Bąbiak, G.P. (2013), „Piękna książka na ziemiach polskich u schyłku XIX wieku”, Sztuka Edycji. 2: 19-30, https://doi.org/10.12775/SE.2013.017. DOI: https://doi.org/10.12775/SE.2013.017
View in Google Scholar

Buchenfeld-Kamińska, I. (2006), „Jan Bukowski”, [w:] Śladami prerafaelitów.
View in Google Scholar

Artyści polscy i sztuka brytyjska na przełomie XIX i XX w., Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa: 154-155.
View in Google Scholar

Bukowski, M. (2022), „O Janie Bukowskim – artyście książki”, [w:] Piotr de Bończa Bukowski, Artur Jurczyszyn, red. Sztuka Jana Bukowskiego, Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka, Kraków: 129-223.
View in Google Scholar

Cave, R., Ayad, S. (2015), Historia książki. Od glinianych tabliczek po e-booki (tłum. Ewa Romkowska), Arkady, Warszawa.
View in Google Scholar

Crane, W. (2018), O zdobnictwie książek dawnych i nowych (tłum. Agnieszka Chłoń, Leila Ghafoori et al.), red. nauk. i wstęp Katarzyna Krzak-Weiss, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Dahl, S. (1965), Dzieje książki (tłum. Eugeniusz Garbacik, Tadeusz Zapiór i Helena Devechy), Ossolineum, Wrocław.
View in Google Scholar

De Bończa Bukowski, P. (2022), „W kręgu sztuki Jana Bukowskiego. Horyzonty badawcze”, [w:] Piotr de Bończa Bukowski, Artur Jurczyszyn, red. Sztuka Jana Bukowskiego, Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka, Kraków: 13-128.
View in Google Scholar

Dobrowolski, T. (1989), Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, wyd. III, Ossolineum, Wrocław.
View in Google Scholar

Dusi, N. (2015), „Intersemiotic translation: Theories, problems, analysis”, Semiotica. 206: 181-205, https://doi.org/10.1515/sem-2015-0018. DOI: https://doi.org/10.1515/sem-2015-0018
View in Google Scholar

Eco, U. (1996), Nieobecna struktura (przekł. Adam Weinsberg, Paweł Bravo), Wydawnictwo KR, Warszawa.
View in Google Scholar

Eco, U. (2001), Experiences in Translation (tłum. Alastair McEwen), University of Toronto Press, Toronto.
View in Google Scholar

Filipowicz, Z. (1905), Pamiętnik, G. Centnerszwer i spółka, Kraków.
View in Google Scholar

Hjelmslev, L. (1979), „Prolegomena do teorii języka” (tłum. Halina Kurkowska i Adam Weinsberg), [w:] Halina Kurkowska, Adam Weinsberg, red. Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, PWN, Warszawa: 44-137.
View in Google Scholar

Ingarden, R. (1988), O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury (tłum. Maria Turowicz), PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Jakobson, R. (2009), „O językoznawczych aspektach przekładu” (tłum. Lucylla Pszczołowska), [w:] Piotr Bukowski, Magda Heydel, red. Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków: 43-49.
View in Google Scholar

Jaworska, M., Hordyński, P. (1994), „Wstęp”, [w:] Młoda Polska. Sztuka druku i ilustracji. Katalog wystawy, Secesja, Kraków: 5-25.
View in Google Scholar

Kaźmierczak, M. (2017), „Od przekładu intersemiotycznego do intersemiotycznych aspektów przekładu”, Przekładaniec. 34: 7-35.
View in Google Scholar

Koller, W. (1992), Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Quelle & Meyer, Heidelberg–Wiesbaden.
View in Google Scholar

Komza, M. (1987), Mickiewicz ilustrowany, Ossolineum, Wrocław.
View in Google Scholar

Korolko, M. (1990), Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa.
View in Google Scholar

Kozłowski, J. (1986), Proletariacka Młoda Polska, Arkady, Warszawa.
View in Google Scholar

Lange, A. (1906), „Przedmowa”, [w:] Pieśń o Nalu i Damajanti. Baśń staroindyjska z ksiąg Mahabharaty (tłum. Antoni Lange), G. Centnerszwer i spółka, Warszawa: I-IV.
View in Google Scholar

Lukszyn, J. (red.) (1998), Tezaurus terminologii translatorycznej, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Miciński, T. (1909), W mrokach złotego pałacu czyli Bazylissa Teofanu, Nakład autora, Kraków.
View in Google Scholar

Nietzsche, F. (1905-1906). Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo (tłum. Wacław Berent), Nakład J. Mortkowicza, Warszawa.
View in Google Scholar

Pereira, N.M. (2008), „Book Illustration as (Intersemiotic) Translation: Pictures Translating Words”, Meta. 53(1): 104-119, https://doi.org/10.7202/017977ar. DOI: https://doi.org/10.7202/017977ar
View in Google Scholar

Porębski, M. (1986a), „Obrazy i znaki”, [w:] Mieczysław Porębski, Sztuka a informacja, Wydawnictwo Literackie, Kraków: 81-104.
View in Google Scholar

Porębski, M. (1986b), „Semiotyka a ikonika”, [w:] Mieczysław Porębski, Sztuka a informacja, Wydawnictwo Literackie, Kraków: 105-115.
View in Google Scholar

Porębski, M. (1986c), „Styl epoki”, [w:] Mieczysław Porębski, Sztuka a informacja, Wydawnictwo Literackie, Kraków: 185-214.
View in Google Scholar

Przybyszewski, S. (1912), Topiel, Gebethner i Wolff, Warszawa.
View in Google Scholar

Ruskin, J. (2011), Sztuka jako język, [w:] John Ruskin, Niewinne oko. Szkice o sztuce, wybór i tłum. Jakub Szczuka, wstęp Ryszard Kasperowicz, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk: 111-112.
View in Google Scholar

Skierkowska, E. (1960), Wyspiański – artysta książki, Ossolineum, Wrocław.
View in Google Scholar

Smolik, P. (1926), O książce pięknej, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
View in Google Scholar

Smolik, P. (1930), Jana Bukowskiego prace graficzne, Towarzystwo Bibliofilów w Łodzi, Łódź.
View in Google Scholar

Souter, N., Souter, T. (2012), Ilustracje. Przewodnik (tłum. Bożena Stokłosa), Muza, Warszawa.
View in Google Scholar

Sowiński, J. (1982), Sztuka typograficzna Młodej Polski, Ossolineum, Wrocław.
View in Google Scholar

Sowiński, J. (2003), „Stylizacja typograficzna druków Wydawnictwa Ultima Thule (1910-1939)”, [w:] Małgorzata Komza, red. Sztuka książki. Historia – teoria – praktyka, Wydawnictwo UW, Wrocław: 91-107.
View in Google Scholar

Straus, J. (2021), Teraz okładka!, Tom 1, Oficyna Kolekcjoner, Warszawa.
View in Google Scholar

Tymoczko, M. (1999), Translation in a Postcolonial Context, St. Jerome, Manchester.
View in Google Scholar

Wallis, M. (1983a), „Dzieje sztuki jako dzieje struktur semantycznych”, [w:] Mieczysław Wallis, Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne, PIW, Warszawa: 53-70.
View in Google Scholar

Wallis, M. (1983b), „Sztuka średniowieczna jako język”, [w:] Mieczysław Wallis, Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne, PIW, Warszawa: 144-149.
View in Google Scholar

Wallis, M. (1983c), „Świat sztuk i świat znaków”, [w:] Mieczysław Wallis, Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne, PIW, Warszawa: 71-95.
View in Google Scholar

Wallis, M. (1984), Secesja, Arkady, Warszawa.
View in Google Scholar

Wiercińska, J. (1991), Secesja – grafika, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
View in Google Scholar

Wysłouch, S. (1994), Literatura a sztuki wizualne, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Wysłouch, S. (2001), Literatura i semiotyka, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Zbierski, T. (1978), Semiotyka książki, Ossolineum, Wrocław.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2023-04-06

How to Cite

Bukowski, P. de B. (2023). Między słowem a obrazem: O okładkach Jana Bukowskiego jako przekładach intersemiotycznych. Między Oryginałem a Przekładem, 29(1/59), 63–92. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.59.04